Inwijkeling - Page 2

 • Pin it!

  25 maart (2)

   

  Hompen vlees.jpg

  "Het was zo'n voorstelling waarin veel onverstaanbaar geroepen en gegild werd en de acteurs en actrices weinig anders leken te zijn dan hompen vlees die druipend aan touwen op het toneel heen en weer zwaaiden en zo iets uitbeeldden, iets existentieels ongetwijfeld, iets dwingends ook, iets wat met onze tijd te maken had — wie weet zelfs met de politiek".

  Uit: Het Belgisch huwelijk.

   

   

 • Pin it!

  Presentatie 25/3 (1)

  Max loves Isabelle.jpg

   

 • Pin it!

  Vandaag in De Standaard: 'Belg. N'

  20130524_natalia.jpg

  Of een aantal collega-schrijvers me het stuk hieronder wel in dank gaan afnemen, valt te betwijfelen. Maar ik begrijp werkelijk niet waarom men zich druk maakt over de tussentaal van zangeres Natalia. Eenzelfde — als men wil — schabouwelijk Nederlands is dagelijks in diverse programma's op de Nederlandse tv te horen. En heel erg vind ik dat niet. Dat het hier voor specifiek Vlamingen een gevoelige kwestie betreft, is natuurlijk evident. De vele positieve reacties die ik deze ochtend op Facebook al mocht ontvangen, maken duidelijk dat ik een snaar raak. 

  Tegelijk zit ik hier op een hellend vlak. In tijden dat een populistische partij het zelfbewustzijn van de Vlaming vooral definieert als verkrampt Vlaams nationalisme, waarin wraakgevoelens jegens een ieder die de Vlaming slecht gezind zou zijn (en dat lijkt vaak de hele wereld te zijn) de overhand hebben, is wat ik hier bepleit makkelijk te misbruiken. Dat soort zelfbewustzijn bedoel ik niet, uiteraard. Het is maar dat het Nederlands in Vlaanderen de geheime voorraadkamer lijkt te zijn die van het Nederlands boven de Moerdijk wellicht nog een taal kan maken die niet voor de schoonheid van andere talen hoeft onder te doen — al was het maar omdat dat Nederlands hier veel meer van haar eigen geschiedenis heeft bewaard dan in Nederland zelf.

  Gezien de reacties op dit stuk, kan ik me nog aan het nodige verwachten (kan ik nog het nodige verwachten) wanneer straks (25 maart) mijn nieuwe roman verschijnt: Het Belgisch huwelijk. Nu even afgezien van het verhaal van de roman zelf: die roman gaat op het niveau van de taal heel erg over juist al die verschillen tussen het Nederlands en het Vlaams, en over wat dat betekent voor de wijze waarop we de wereld zien. Maar het bevat ook een aantal, misschien onaangename observaties over het huidige Vlaanderen en het huidige Nederland, over nationalisme, ressentiment, arrogantie en geweld.

  Ik meld het hier vast: 25 maart, in de balzaal van De Vooruit, wordt het boek gepresenteerd.

  HBH_A+.jpg

  Hieronder het stuk zoals het in De Standaard van vandaag stond. 

  screenshot_03.png

  Wat is dat toch met die Vlaamse taalpuristen? Nu struikelen ze weer met z’n allen over Natalia tijdens de MIA’s. In de eerste plaats: waar is de tijd gebleven dat dergelijke puristen zich te goed voelden voor dergelijke banale programma’s en er niet naar keken? Dat scheelde heel wat gemor. En in de tweede plaats: Natalia is inclusief borstmaat, beenlengte, achtergevel, mondholte en uitspraak nu eenmaal een merk. Dat huur je in of dat huur je niet in. Stel je voor dat Jan Becaus de MIA’s gaat presenteren. Of Kathleen Cools. Zo’n programma verdraagt helemaal geen Algemeen Nederlands. En soortgelijke programma’s in Nederland ook niet. Of dacht u dat Algemeen Nederlands boven de Moerdijk wel door alle tv-presentatoren gesproken wordt?

   Daar is het minder erg, zo lijkt het. ‘Hun hebben beter gespeeld’, zegt de gemiddelde voetballer, en hij weet heus wel dat ‘hun’ verkeerd is; het moet ‘hullie’ zijn. ‘Knuffelmarokkaan’ Ali B — recentelijk nog te gast in Café Corsari — moet zijn eerste zin in het AN nog uitspreken. Marco Borsato kan er ook niet veel van, eerlijk gezegd. Sowieso hebben alle Amsterdammers een spraakgebrek. En een gehoorprobleem. Een Vlaamse toerist die zijn stinkende best doet er in het AN een Hollandse Nieuwe te bestellen, krijgt antwoord in het Engels en kan naar zijn haring fluiten. Een Groninger overleeft het binnen de Amsterdamse grachtengordel trouwens ook niet zonder ondertiteling.

  Iemand moet me nu toch eens uitleggen waarom de zin Wa hebbie da baj je in Nederland niet tot een principiële discussie over ernstige taalverloedering leidt, en een zinnetje als Mijne vriend, gade gij mee hier onmiddellijk leidt tot de oprichting van een Actiegroep Nederlands onder leiding van een heuse emiritus hoogleraar (Stijn Verrept) en zelfs tot een petitie die door de grootste geesten van dit land prompt wordt ondertekend. De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat de actiegroep niet alléén uit Vlamingen bestaat; onder de twintig leden zijn er zowaar twee Nederlanders.

  Het heeft natuurlijk met macht te maken. Je zou bijna wensen dat er naast AN ook zoiets als AV, Algemeen Vlaams, zou bestaan. Tot voor kort werd alles wat daaronder zou kunnen vallen in de Van Dale nog aangeduid met de toevoeging ‘Belg. N.’: Belgisch-Nederlands. Ik geloof dat Van Dale daar vanaf de volgende druk mee op wil houden. Maar daarmee zet je niet onmiddellijk recht wat scheef is gegroeid: dat er vele ‘Belgisch-Nederlandse’ woorden en uitdrukkingen zijn die boven de Moerdijk niet tot het AN worden gerekend. Geen wonder dat Tom Lanoye altijd zegt dat het Nederlands in zijn puur Nederlandse gedaante zo mager en schraal is. Vlaamse vertalers hebben al eens van Nederlandse uitgevers te horen gekregen dat ze het woord ‘venster’ niet meer mochten gebruiken in hun vertalingen; het moest ‘raam’ zijn. Maar een vernster is net even iets anders dan een raam. Je kijkt er heel anders door.

  Het AN behoort blijkbaar aan de Hollanders, en er zijn helaas nog veel te veel Vlamingen die zich daarbij neerleggen en zelfs aan zelfkastijding beginnen te doen. In plaats van de breedte van onze taal te verdedigen, waarin een venster, een raam, en zelfs een vensterraam of glasraam het uitzicht op onze wereld zoveel groter maken. Ik bepleit hier dus niet dat de Vlaming het AN moet loslaten; hij moet het veeleer veroveren op de Hollander die er zijn alleenrecht laat gelden. Als we willen dat het Nederlands voor Nederland én Vlaanderen als standaardtaal behouden blijft, dan wordt het tijd dat men ook boven de Moerdijk eens de handen uit de mouwen steekt en leert luisteren naar hoe (wel degelijk ook) hun eigen taal hier klinkt. Voor de duidelijkheid: ik heb het dan niet over de talloze dialecten; ik heb het over ‘Belg. N.’, dat gewoon Nederlands is.

  Of Natalia’s Nederlands uit de Kempen dan wél aan de veroordeling ontsnapt die het nu ten deel viel, is van ondergeschikt belang. Zonder die kempische tongval zou ze een deel van de charme kwijt zijn die ze nodig heeft om haar andere gebreken te maskeren. Zoals het eten van Jeroen Meus zonder de saus van zijn sappige taaltje inderdaad gewoon dagelijkse, nogal saaie kost wordt. En zolang beiden het journaal niet presenteren, is er wat mij betreft geen reden voor de loeiende verontwaardiging van sommigen over hun zo verderfelijke tussentaal.

  In: De Standaard, 12 februari 2014

 • Pin it!

  Vandaag in De Standaard: pleidooi voor ouderwetse solidariteit

   

  screenshot_131.jpg

  We hebben er al bij al lang op moeten wachten: het moment dat auteurs zich eindelijk eens roeren als het gaat om de wijze waarop allerhande organisaties menen om te kunnen gaan met de prestaties die door hen worden geleverd. Een tijdje terug was het auteur Ann De Craemer die in het Nederlandse HP/De Tijd protesteerde tegen het dédain van een ieder die meent auteurs af te kunnen schepen met een flesje wijn, een boekenbon of soms — hoe schattig — een bosje bloemen. Meer recent was het Arjen Lubach die op zijn Facebookpagina Van Dale Uitgevers aanklaagde omdat die spulletjes uit hun eigen winkel als honorarium aanboden (DS, 7 december). Els Snick voegde er afgelopen dinsdag haar relaas aan toe (DS, 10 december). Zelf pleitte ik al in 2011, na de bekendmaking van de resulaten van het onderzoek van de Vlaamse Auteursvereniging naar het inkomen van schrijvers (gemiddeld 300 euro per maand), in deze krant voor een billijke vergoeding van auteurs (DS, 2 april 2011).

  Opmerkelijk in Snicks verhaal is dat ze de honorariumperikelen 'een heikele kwestie' noemt. In deze tijd, waarin het rigide marktdenken en de daarmee verbonden eis van nut en rendement hoogtij viert, bezorgt het blijkbaar menig auteur, illustrator, vormgever en wat dies meer zij enig schuldgevoel wanneer ze voor geleverde arbeid geld vragen. Alsof er een onoverbrugbare kloof bestaat tussen het scheppen en het verkopen van iets. Alsof de waarde van wat er is gemaakt alleen symbolisch valt uit te drukken.

  Dat hangt samen met het gevoel dat de kwaliteit van wat er wordt gemaakt geen enkel verband houdt met de mate waarin het verkoopt. Om me tot de literatuur te beperken: iets wat literair gesproken kwalitatief hoogstaand is, krijgt in veel gevallen totaal geen aandacht en de auteur behoort — financieel en anderzins — tot de absolute achterhoede. Iets wat literair gesproken abominabel is, kan in de verkoop toch hoge toppen scheren. En voor u nu denkt dat alles wat goed verkoopt literair gesproken minderwaardig is: dat is beslist niet zo. Er is geen peil op te trekken. Voor een auteur lijkt het grotendeels een loterij, iets wat hij of zij misschien alleen een klein beetje kan beïnvloeden door buiten het werk om salto's en koprollen te maken, een striptease te doen of anderszins de aandacht op zich te vestigen.

  Het kunstenaarschap is in onze contreien nog steeds verbonden met de stroming van de romantiek. De waarden die door de romantiek werden verdedigd (o.a. het individuele, de vrijheid, authenticiteit, orginaliteit), zijn in onze samenleving ondergeschikt gemaakt aan die van de heilige markt. Om niet te zeggen dat die waarden alleen nog mogen bestaan als een vorm van amusement — iets ter ontspanning. Individu ben je maar beter in je vrije tijd. Kunst, literatuur: het is voor de leut, eventueel om de burger na de kunstconsumptie in het alledaagse bestaan nog wat beter in het gareel te laten lopen.

  De nadruk op het individuele zelf heeft gemaakt dat kunstenaars, schrijvers etc. het erg moeilijk hebben om solidair te zijn met elkaar. De (artistieke) vrijheid maakt juist dat het verschil met de ander (terecht!) als een groot goed wordt beschouwd. Maar in een marktgestuurde context maakt dat ook dat schrijvers makkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld als concurrenten. De waarde van hun meningsverschillen is in die context alleen van belang wanneer het een zekere amusementswaarde vertegenwoordigt — niet omdat die meningen er zelf ook maar iets toe zouden doen.

  Juist die onverschilligheid van de rest van de wereld zou auteurs van allerlei slag er meer toe moeten aanzetten om één lijn te trekken. Dat begint ermee dat ze zich zelf een klein beetje beter informeren over hoe de vork in de steel zit. Er zijn auteurs die zich laten afschepen door, wat mij betreft malafide uitgevers die doodleuk beweren dat als ze de auteur ook nog royalty's moeten betalen het boek in de winkel wel héél erg duur wordt. Bij zo'n uitgever moet je niet zijn, en je moet er zeker geen contract ondertekenen. Onderteken alleen een zogeheten 'standaard-' of 'modelcontract' (zie de site van de Vlaamse Auteursvereniging). En ja, weiger op te treden als er geen fatsoenlijke vergoeding tegenover staat, ook als het schrijver- of kunstenaarschap niet de voornaamste bron van inkomsten is. Wees solidair met je vakbroeders en -zusters op dit punt. Er bestaat een lijst van billijke (lees: minimum) vergoedingen (zie alweer de Vlaamse Auteursvereniging).

  Nu alleen nog het verschil tussen Nederlandse auteurs (basishonorarium bij optreden 265 euro) en Vlaanderen (200 euro) wegwerken. Dat Nederlandse auteurs meer zouden moeten verdienen dan Vlaamse lijkt mij op zijn minst iets waarover we, om kwalitatieve en andere redenen, grondig van mening zouden kunnen verschillen.

  zie ook:

  http://www.auteursvereniging.be/informatie/modelcontracten/

  http://www.auteursvereniging.be/informatie/richttarieven

  In De Standaard, 13-12-2013.

 • Pin it!

  Joos

  Wat te vrezen valt: dat de verontwaardiging over het afvoeren van het programma 'Joos' op Radio 1 uiteindelijk verzandt in dezelfde doffe berusting als die welke volgde op de veranderingen die van Vlaanderens klassieke muziekzender Radio 3 inenen 'Klara' maakten. Ook Radio 1 is wat dat aangaat niet aan zijn proefstuk toe. Ook daar is de afgelopen jaren al vaak 'ge-restyled', zoals het in de kringen van netmanagers en ander overbetaald volk heet, en dat allemaal omdat ze te weinig luisteraars zouden bereiken.

  Toegegeven: men wordt een beetje iebel van ieder half uur hetzelfde nieuws met dezelfde soundbytes — maar er waren aangename uitzonderingen. 'Joos' was daarbij dan nog eens  een verademing — niet alleen omdat het een cultuurprogramma was (het ging en gaat er vaak genoeg over heel andere dingen), maar vooral omdat Ruth Joos de drijvende kracht achter het geheel is. Zelden iemand gekend die zo hard werkt. En ja, één van de weinige presentatoren die het boek van de uitgenodigde schrijver gewoon gelezen heeft (en de handigste onder hen niet laat wegkomen met wat promopraat), de voorstelling van een theatermaker heeft bezocht, de films heeft gezien die ze in haar programma ter sprake brengt, concerten bezoekt.

  Geïnterviewd worden door Ruth Joos, dat is tot je eigen verrassing gewaar worden dat de audiovisuele media dan toch niet per se op gespannen voet staan met kunst en cultuur. In een (misschien naar de maatstaven van managers ontoelaatbaar lang) interview van slechts 20 minuten weet zij tot de kern door te dringen, zonder dat ook maar iemand het idee heeft dat hij er voor gestudeerd moet hebben om alles te kunnen volgen. Ruth Joos en het (sinds 2010) naar haar genoemde programma (voorheen heette hetzelfde programma 'Mezzo') doet in feite aan volksverheffing omdat in haar programma cultuur gewoon nooit 'moeilijk' is — waarmee ik niet bedoel dat ze niet spreekwoordelijk 'moeilijke' kunstenaars, schrijvers, kunst en literatuur aan bod laat komen, maar dat ook die 'moeilijke' mensen in haar programma meestal worden wat ze voor zichzelf waarschijnlijk ook zijn: gewoon kunstenaars, schrijvers, mensen die gepassioneerd bezig zijn met iets, vanuit die passie iets moois, interessants hebben gemaakt,  en die in dit programma iemand tegenover zich aantreffen die al even gepassioneerd is en van daaruit haar vragen stelt. Dat leidde in het verleden tot boeiende gesprekken die je nergens anders nog hoorde.

  Hoe anders de sfeer op de redactie van 'De ochtend', of toch tenminste die ene keer dat mij gevraagd was in alle vroegte iets te komen zeggen over… enfin, over iets. Ik was vroeg vertrokken om fileleed voor te zijn, en al rond kwart over zeven ter plaatse, waar dan naar goed gebruik een ontbijtje wordt aangeboden. Ik zat bij de hard werkende redactie die bezig was het lopende programma tot een goed einde te brengen een croissantje te eten. Op een wat rustiger moment vroeg één van de aanwezigen wat ik precies kwam doen, en dat moet ik toen hebben uitgelegd. Wat het ook was toen, het zal zeker verband hebben gehouden met literatuur. Ik herinner me dat ik dat woord daar heb laten vallen. Het leidde meteen tot fronsende wenkbrauwen. 'Ja ja, literatuur, dat is érg moeilijk hoor, op de radio'. Ik begon meteen een gesprek over wat ik noemde 'de angst voor literatuur' bij de media, de enorme vooroordelen als het daarover gaat, en inderdaad altijd maar weer dat idee dat het allemaal zo moeilijk is, en vooral: dat 'de luisteraar' dat niet zal begrijpen.

  Onderschatting van 'de luisteraar', vind ik altijd. Zoals 'de kijker', 'de lezer', 'de bioscoopbezoeker' en de 'theaterbezoeker' vaak worden gehouden voor halve randdebielen die je maar beter op de hurken toespreekt.

  (Dat heb ik Ruth Joos nooit zien doen: op de hurken gaan zitten om een denkbeeldige 'luisteraar' ter wille te zijn, waarvan iedereen weet dat het eigenlijk de netmanager zelf is).

  'Waar zijn jullie toch zo bang voor?', vroeg ik die ochtend. Ja, nou ja, kijk, dit was wel een publieke omroep hè. Dus… eh… ze moesten voor iedereen radio maken hè. Ik denk niet dat ik toen gezegd heb dat literatuur natuurlijk voor iedereen is. Ik antwoordde iets in de trant van: dat het publieke karakter van de zender niet betekende, en mijns inziens ook nooit kán betekenen, dat je op ieder moment van de dag voor iedereen, maar dan ook werkelijk voor iedereen, radio zat te maken. Het publieke aspect leek mij beter gewaarborgd door de zorg voor diversiteit — het omgekeerde van de eenheidsworst die hun houding opleverde. Waarna ik in de studio een luttele 5 minuten voor het nieuws nog even snel iets moest zeggen over… iets (echt geen idee meer wat dat was).

  De angst voor cultuur overwint telkens weer in de kringen van hen die inhoud en diepgang alleen wensen te begrijpen als het te vermalen valt tot wat zij 'content' noemen — het maakt geen reet uit wat die 'content' precies is. Eigenlijk zou je over literatuur moeten berichten als over sport.

  -We schakelen nu over naar Bart Schols die in Drongen staat, Bart?

  -Ja, Friedl, ik sta hier voor het huis van Erwin Mortier en het is ondragelijk spannend. Het ziet er naar uit dat Mortier tussen nu en een paar minuten dan toch… Ja, ja, het is gebeurd, dames en heren, het is gebeurd! Erwin Mortier heeft juist een nieuwe zin geschreven en… ja dat is toch mooi hoor, u kunt dat niet zien, beste luisteraars, maar Mortier maakt nu een ontroerend rondedansje voor de schrijftafel. Hij steekt zijn beide armen in de lucht. En terecht natuurlijk. Een prachtige zin is het, dames en heren, schitterend geschreven en precies op maat. Het leek heel even niks te worden, maar na een geraffineerde puntkomma hernam Mortier zich op formidabele wijze. Een bevrijding, dat moge duidelijk zijn. Er is dus een zin, een nieuwe zin, en de schrijver ervan heet Erwin Mortier. Terug naar de studio, terug naar jou Friedl.

  Misschien dat cultuur op deze manier nog een kleine kans maakt om te overleven in het geweld van de nieuwe elite: de cijferfetisjisten van de media die vooral de efficiëntie van hun meetinstrumenten meten.

  We moeten het niet pikken, die continue egalisering van onze cultuur tot een monocultuur  waar vroegere dictators alleen maar van konden dromen — en altijd op basis van argumenten die niets te maken hebben met de grond van de zaak. Een nieuwszender als Radio 1 die een cultuurprogramma als dat van Ruth Joos de nek omdraait, is de journalistiek onwaardig.

  95c78e24-373d-11e3-9849-c94566c8b785_web_scale_0.375_0.375__.jpg

 • Pin it!

  Eindelijk nieuws

  Het heeft even geduurd, maar na het interview met Marnix Peeters in De Morgen van afgelopen zaterdag (24 augustus) en het opiniestuk van Christoph Van Gerrewey in De Morgen van afgelopen dinsdag, blijkt er vandaag — alweer in De Morgen — dan toch eindelijk sprake te zijn van een literair nieuwsfeit: Jeroen de Preter meent dat de losse opmerkingen van Peeters en de repliek van Van Gerrewey 'de terugkeer van de literaire polemiek' inluiden.

  Tiens… Ik meende dat ik nog niet zo heel lang geleden (op de Staat van het Boek in april, om precies te zijn) Yves Desmet hoorde zeggen dat De Morgen in het verlengde van de slow food-beweging en de slow art-beweging en de slow nogwat-beweging resoluut voor slow journalism koos. Het personeel is blijkbaar niet ingelicht.

  Literaire nieuwsfeiten beperken zich al heel lang vooral tot de vermelding hoeveel iemand voor de krabbeltjes van een beroemde schrijver over heeft gehad, hoeveel boeken er van een bepaalde auteur zijn verkocht, welke auteur er is overgegaan naar welke uitgeverij (en eventueel voor hoeveel geld), en ja, mocht zich bij wijze van gelukkig toeval ergens een vechtpartij tussen auteurs hebben voorgedaan, dan zou ook dat in de kolommen literair nieuws terecht zijn gekomen. Er zijn natuurlijk nog altijd de boekenbijlagen, maar die gelden niet als werkelijk nieuws, ondanks verwoede pogingen om ook boekenbijlagen zoveel mogelijk op één lijn te krijgen met de rest van de krant (veel interviews, human interest etc, korte, steeds kortere recensies met toegekende sterren of bollen).

  Schrijvers zelf zijn al langere tijd zo verstandig om hun meningsverschillen binnenskamers uit te vechten — als het daar nog van komt. De druk van de commercie is inmiddels zo groot geworden, de traditionele literaire infrastructuur zozeer vernietigd, dat elke schrijver wel ergens het besef heeft dat literaire kritiek in de traditionele zin van het woord in de huidige omstandigheden alleen maar tot misverstanden kan leiden (literaire critici leggen in een klimaat waar verkoopcijfers belangrijker zijn dan de kwaliteit van de geboden waar bijvoorbeeld veel minder gewicht in de schaal dan tv-persoonlijkheden, politici, acteurs, zangers of ander bekend volk dat desgevraagd een mening over literatuur heeft). Een kritische opmerking over het werk van een collega zal nooit begrepen worden als een serieuze kanttekening bij een debat dat behalve over literatuur vooral over de wereld gaat. Nee, die kritiek zal begrepen worden als de uitdrukking van concurrentiezucht, niet met de bedoeling om van gedachten te wisselen, maar met de bedoeling de ander onder de zoden te schoffelen.

  Zoals altijd in dit soort gevallen lijkt het de schuld te zijn van enkel de journalistiek, van 'de' media. Helemaal waar is dat niet. Het feit dat De Preter op grond van niet meer dan een tweetal stukjes in de krant De Terugkeer Van De Literaire Polemiek proclameert, pleit nu niet onmiddellijk in het voordeel van de rol van de media in dezen. Zoals gezegd, als de Morgen aan slow journalism wil doen, dan zijn ze daar vergeten De Preter in te lichten. Maar anderzijds blijkt uit de voorbeelden die De Preter geeft dat ook onder schrijvers zelf 'polemiek' blijkbaar gelijk staat aan het elkaar toevoegen van persoonlijke beledigingen, het elkaar letterlijk te lijf gaan. Zoiets is alleen 'polemisch' wanneer het gebeurt in een context waarin literaire meningsverschillen nog relevant geacht worden voor een debat dat het literaire ver overstijgt. Dat was nog het geval in de tijd van grote polemisten als Du Perron, W.F. Hermans en de, zeg maar, wat jongere Jeroen Brouwers (zij het toen al een stuk minder). In een context waarin alleen het feit dat er geruzied wordt van tel is, maar niet werkelijk waarover het dan gaat, moet men zich als schrijver op zijn minst telkens afvragen waarom een krant ruimte zou bieden aan een stuk over een literaire kwestie.

  Suggereer ik nu dat Van Gerrewey met zijn stuk in de val is getrapt? Dan zou ik ervan uitgaan dat de krant die val bewust heeft gezet: eerst door Peeters populistisch te keer te laten gaan tegen De Literatuur (in populistische vertogen altijd opgevat als het domein van ivoren toren onanisten die zich beter voelen dan de rest van de wereld), daarmee speculerend op de Verontwaardiging van de Serieuze Schrijver die zich dan in de figuur van Van Gerrewey aandiende.

  Van een werkelijk bewuste val lijkt me hier geen sprake; maar de bok-op-de-haverkist reactie van De Preter maakt wel duidelijk dat in de huidige tijd die valkuil er altijd is. 

  Intussen is er van een werkelijke polemiek geen sprake, vooral omdat Van Gerrewey niet reageert op wat Peeters wérkelijk in dat interview zegt. Van Gerrewey kraakt Peeters boek af. Bon. Dat is literaire kritiek, en we weten al dat het daar niet langer om gaat. (Ik moet daar altijd bij zeggen dat ik dat betreur; welnu: ik betreur dat ten zeerste). Van Gerrewey komt uiteindelijk niet verder dan het uitventen van zijn eigen poëtica tegenover die van Peeters. Dat is zijn goed recht, maar hoewel er ook zeker een poëticale kant te ontdekken valt in wat Peeters allemaal heeft gezegd, gaat het niet in eerste instantie om een poëticale kwestie, maar om een sociaal-cultureel fenomeen.

  Eerst dit: wat Marnix Peeters in het interview heeft gezegd leunt zwaar aan tegen dat populistische discours waarover ik het had. Het lijkt alsof Peeters op 'de' literaire wereld projecteert wat hij zelf denkt dat die literaire wereld van hem zal vinden. Als voormalig journalist heeft hij het gevoel toegetreden te zijn tot een gezelschap dat hij blijkbaar zelf altijd als 'intellectueler' of 'meer hoogstaand' of iets dergelijks heeft beschouwd, en dat maar weinig op heeft met 'banale journalistjes' als hij. Ja, als je Cees Nooteboom als referentie neemt, zoals ergens Peeters doet, dan krijg je misschien dat idee ja. Die man is op persoonlijk vlak qua arrogantie en verwatenheid echter hors catégorie. Of Peeters persoonlijk geconfronteerd is met wat hij al op voorhand op 'de' literaire wereld projecteert, weet ik niet. Ik kan alleen maar zeggen dat het met de superioriteitsgedachte onder mijn schrijvende vrienden enorm meevalt. Wij praten over voetbal, en als het gezelschap het toelaat: over vrouwen (niet altijd even eerbiedig, moet ik bekennen); wij roddelen als de eerste de beste journalist over wie het met wie doet; wij spelen gitaar en zingen kampvuurliederen; en jawel, wij mopperen op 'de' journalistiek, 'de' media ook, verliezen ons soms even in een sombere beschouwing over het neoliberalisme dat ons allen nekt; het milieu komt soms langs ('het gaat toch echt wel niet goed, geloof ik'; 'hoe zijde gij hier? Met de wagen? Dieseltje?'); en verder gaat het over onze kinderen, die tot onverantwoord laat in de nacht door de tuin dwalen (als er al een tuin is; schrijvers zijn arme mensen) en over dat we snel oud worden; en als er echt veel drank mee gemoeid is dan bekennen we dat we elkaar graag zien. En ja, soms gaat het ook heus over literatuur. Meestal kort. Onze partners beginnen anders met hun ogen te draaien. Wij vallen, kortom, geweldig mee voor wie hier hoogdravende praat verwacht, en morele superioriteit.

  Toch is het vooral vanuit die vooronderstelling dat Peeters in zijn interview vertrekt. En het is met die vooronderstelling dat hij in dat interview een pleidooi houdt voor een zekere weidsheid, voor breedte, voor 'anything goes' eigenlijk. En voor voorlezen ook. 

  Ik heb niets tegen voorlezen voor een publiek. Wel integendeel. Ik ken niet veel schrijvers die er wel iets op tegen hebben. Ja, blijkbaar Van Gerrewey die, zo stelt hij zelf in zijn opiniestuk, de auteur was die door Peeters smalend wordt beschreven als degene die op Crossing Border een pamflet voorlas 'waarin hij uitlegde waarom hij niet ging voorlezen uit zijn overigens zeer goede nieuwe boek'. Het moet voor Peeters een alweer gemakkelijk verkregen bewijs zijn voor de hooghartige afzijdigheid van 'de' literaire auteur.

  Ik frons ook even de wenkbrauwen bij zo'n actie, vind helemaal niet dat elke auteur het tot zijn plicht moet rekenen om zijn werk voor te lezen, maar zou in het geval van Van Gerrewey Crossing Border vriendelijk hebben bedankt voor de uitnodiging en de eer aan een andere auteur hebben gelaten, een auteur die wél graag voorleest uit eigen werk. Kwestie van collegialiteit.

  Het is maar dat juist door dit soort voorbeelden in het interview van Peeters langzamerhand een identificatie optreedt tussen 'voorlezen' en een bepaald soort, meer toegankelijke literatuur, een literatuur die geen moeite heeft gekost, die niet uit pijn geboren is, die niet zo in de diepte wroet als sommige auteurs (overigens heel vaak niet ten onrechte) zeggen dat hun werk doet. En de ironie is dat Peeters dat eigenlijk lijkt te zeggen vanuit het idee dat mensen als hij niet aan bod komen in de 'literaire' wereld. Dat is in zijn geval evident onzin. En hij zal misschien verbaasd zijn dat er aan de door hem als hoogliterair beschouwde kant juist het omgekeerde gedacht wordt: dat het Peeters' ideeën zijn die de boventoon voeren in het vandaag de dag geheel door de vooronderstellingen van de journalistiek (en de daarmee onvermijdelijk verbonden commerciële logica) gedomineerde 'literaire' klimaat. En dat het die vooronderstellingen zijn die maken dat 'stillere' auteurs, schrijvers van meer introverte teksten,  niet meer aan het woord komen. Heel veel van die auteurs willen best graag voorlezen, maar ze worden niet uitgenodigd, ze krijgen de kans niet eens meer om het publiek via hun eigen stem kennis te laten nemen van het schoons dat zíj te bieden hebben (terwijl tegelijkertijd hun boeken niet meer worden ingekocht door de grote boekhandelconcerns en daar dus ook al niet te vinden zijn). Ze zijn voor organisatoren al op voorhand (en vaak ongelezen) 'te moeilijk' of 'te serieus'. Of domweg niet bekend omdat media noch grote boekhandels hen wensen waar te nemen.

  Heel veel van die auteurs hadden ook niet zo gemakkelijk toegang tot de media als Peeters bleek te hebben toen zijn debuut verscheen, een debuut waarvoor zijn uitgever — juist vanwege Peeters' banden met de journalistiek — op voorhand meer moeite wilde doen dan voor veel van zijn andere auteurs: de kans op succes in juist die journalistieke kringen was immers groter. Pas op, dat is geen verwijt naar Peeters of zelfs naar de uitgever toe. Het is een weergave van wat momenteel nu eenmaal de realiteit is. Er is geen relatie tussen de literaire kwaliteit van het gebodene en de toegang tot de media. Het is van andere factoren afhankelijk.

  Korter door de bocht: de hele 'terugkeer van de literaire polemiek' is in dit geval terug te voeren op het feit dat Peeters in zijn interview precies die dingen zegt die men in journalistieke kringen graag over literatuur en literaire auteurs hoort (dat het een zootje arrogante betweters is) en dat Van Gerrewey daarop reageert op de manier die de journalistiek graag ziet: als een echte arrogante auteur die het beter weet. Over literatuur zelf gaat dit niet echt. Hoogstens bewijst de hele kwestie nog eens dat het — jawel: 'de' media zijn die de agenda bepalen. 

  En daarom is er dus bij dezen sprake van De Terugkeer Van De Literaire Polemiek. Het staat in de krant, immers?

 • Pin it!

  Terugverlangen naar nu

  bonkaart 1944.JPG

  Foto's; een Diploma A van de Vereeniging van Leeraren in Stenografie en Machineschrijven, afdeeling Machineschrijven, snelheid 140 aanslagen per minuut, behaald op 31 januari 1946;  een bonkaart uit 1944; een tweetal foto's uit de tijd dat het leraarschap nog respectabel genoeg was voor staatsieportretten van het personeel (met sigaret); een rapport van de muziekschool van mijn zus; bouwtekeningen van de 'Middenstandswoning' die mijn ouders in 1961 betrokken aan de rand van Goor, met toen nog direct achter een later afgebroken stationsgebouw de velden; nog meer foto's met deels onbekende gezichten zonder naam die desalniettemin een vage gelijkenis vertonen met foto's met gezichten waarop ik nog wel een naam kan plakken…

  papa jaren 50.JPGpapa school jaren 50.JPG

  Een persoonsbewijs van de grootvader van mijn vaders kant, van de grootmoeder van mijn moeders kant, alsmede een pasje van N.B.S. Afdeeling Bewakingstroepen met de tekst: 'Verzoeke aan: H. Van Schooten-Gierman P.B. No. B96/3201 de IJsselbrug te laten passeeren. Geldig alle dagen', ondertekend door de commandant van de N.B.S. Bewakingstroep Zutphen, J. Sierink (als ik de handtekening correct lees) — een pasje dat mijn oma, die als dienster werkte, het recht gaf elke dag de IJsselbrug bij Zutphen over te steken als zij vanuit Brummen naar haar werk ging. Een kaart uit Leeuwarden, waar mijn grootvader van moederszijde gedurende de Eerste Wereldoorlog gelegerd was (gemobiliseerd) — een bewijs dat toentertijd al ter gelegenheid van nieuwjaar foto's werden verstuurd bij wijze van ansichtkaart. Als ik het goed zie is hij degene die zo frivool zijn veldfles heft. En ik heb het sterke vermoeden dat de man helemaal links de vader van mijn vader is: mijn ene en mijn andere grootvader kenden elkaar al lang voor de geboorte van mijn ouders en waren samen op dezelfde plek onder de wapens geroepen (maar vochten niet, uiteraard).

  kaart nw jr 1918.JPG

   

  screenshot_110.jpg

  Uit de pakweg tien verhuisdozen die we de afgelopen maand uit het appartement van mijn moeder hebben meegenomen, komt de ene herinnering na de andere. En vooral ook: de herinneringen van degene die ik me herinner, zonder dat ik zelf herinneringen heb aan veel van wat ik zie. Het verlangen dit alles op de juiste manier een plek te geven, ook al tast ik bij veel in het duister en is er niet werkelijk iemand meer aan wie ik kan vragen hoe of het zat. De merkwaardige haast zelfs die ik heb om dit alles ordelijk op te bergen zonder dat het verdwijnt in dozen op zolder, dozen die je pas bij een eventuele volgende verhuizing terugvindt om dan voor hetzelfde probleem te staan: wat moet ik hier allemaal mee? Weggooien gaat niet. Bewaren is in zekere zin zinloos. Het zijn delen van een verhaal dat ik niet ken. Een verhaal dat ik zelf zal moeten maken misschien, maar niet nu, niet nu. 

  De voortdurende herinneringsarbeid waartoe het opruimen me dwingt, is op dit moment een aanslag op de eigen gemoedsrust. Ze verhindert dat de tijd zijn rechten herneemt. En hoewel ook de rouw zijn rechten heeft is er inmiddels een soort terugverlangen naar het heden: dat ik nu weer mag beginnen met waar ik mee bezig was. Zodat ik mezelf nu toch oude briefkaarten, half-vergane fotoboeken, officiële documenten die elke betekenis in deze tijd verloren hebben in dozen zie stoppen met aan mijzelf de vage belofte dat ik niet zal wachten tot een volgende verhuizing om hier wat orde in aan te brengen.

  Parallel daarmee word ik steeds ongeduldiger ten aanzien van Nederlandse firma's en instanties die mijn overleden moeder maar niet uit hun systemen lijken te kunnen krijgen, geld eisen wanneer dat niet terecht is, telefonisch onbereikbaar zijn en anderzins niet te contacteren, en die als ze mij als erfgenaam geld schuldig zijn bijvoorbeeld doodleuk beweren dat de 'structuur van Belgische bankrekeningnummers' het hen onmogelijk maakt om dat geld aan mij over te maken; hun 'systeem' kan dat niet aan. Of ik niet in Nederland een rekening kan openen. Het gaat in dit geval om een afrekening van gas en licht, zodat nog niet helemaal duidelijk is wie er wie iets is verschuldigd. Ik heb al laten weten dat in dat geval míjn 'systeem' eventuele betaling aan hun Nederlandse rekeningnummer ook volstrekt onmogelijk maakt. Al heb ik wel nog uitgelegd aan de dienstdoende mevrouw dat die 'Belgische structuur' van mijn rekeningnummer eigenlijk een internationale 'structuur', want een IBAN-nummer is, een 'structuur' die in België en de meeste omringende landen ook al ingeburgerd is voor binnenlands betalingsverkeer. En verder dat het me niet zo héél erg ingewikkeld lijkt als 'het systeem' het niet aan kan: men neme een internationaal overschrijvingsformulier en vult dat, desnoods met de hand, in. Men reageert gechoqueerd op een dergelijk onbetamelijk voorstel.

  Ook al dit vruchteloze gedoe — een combinatie van voorgeschreven beleefdheid (men condoleert mij zonder uitzondering netjes en wenst mij veel sterkte toe) en onbeschofte domheid — houdt me vast in iets wat ik zou willen kunnen afronden, zodat ik eindelijk een begin kan maken met wennen aan wat voortaan het geval is: het heden zoals het is.

 • Pin it!

  'Overlijding'

  Er zijn in Nederland diverse firma's die zich aanbieden om een woning 'bezemschoon' op te leveren. Het is alweer lang geleden dat ik dat woord nog eens hoorde: 'bezemschoon'. Het herinnert me aan die typisch Nederlandse woningbouwverenigingen, aan de huurwoningen waaruit je bij vertrek zelfs de tijdens je verblijf aangebrachte evidente verbeteringen weer diende te verwijderen. Ik herinner me in Leeuwarden een inbraakvrij traliewerk dat ik voor het grote raam in de voordeur had geplaatst nadat er bij me was ingebroken. Dat moest er weer af. Maar ik ken ook verhalen van mensen die een nieuwe badkamer moesten slopen en het oorspronkelijke armoedige lavet en de douchebak dienden terug te plaatsen. Originele staat is originele staat.

  Mijn moeder liet een goede anderhalve maand voor haar overlijden nog een nieuwe laminaatvloer leggen. 'Toch zonde,' zei ze een paar dagen voor haar verscheiden. 'Hé,' zei ik, 'je bent er nog. Je hebt er nog plezier van, toch?' Nu staat die laminaatvloer op een 'overnameformulier' in de hoop dat een nieuwe bewoner of bewoonster dat graag zal zien. Anders moet ik de laatste dagen voor de opzegdatum nog op de knieën om het er allemaal weer uit te breken.

  Ja, of zo'n firma het werk laten doen. Ze doen dat immers ook en vooral 'bij overlijding', zoals het op de ene na de andere website van betreffende firma's genoemd wordt. Men moet opkopers en -ruimers niet op hun kennis van de Nederlandse taal afrekenen. Men moet hen afrekenen op wat ze zeggen over te hebben voor het meubilair dat weg moet. Er staat voor duizenden euro's aan notenhouten dressoirs, salon- en eettafels met bijpassende stoelen, een zo goed als nieuwe roodleren zetel voor de bejaarde burgerlijke burger — hedendaags meubilair voor wie vooral hecht aan ouderwetsheid. De eerste en tot nu toe enige firma die een offerte uitbracht kwam tot een zodanig miezerig bedrag, dat we vriendelijk beloofden nog iets van ons te laten horen om ze zo snel mogelijk de deur uit te krijgen. Auping-bedden met elektrisch verstelbare bodem die ik op tweedehandssites voor ruim 500 euro aangeboden zie staan, stonden op hun papiertje voor nog geen 30 euro. De dood is altijd al lucratief geweest.

  Het is slopende arbeid, dit 'opruimen'. Het is letterlijk de ontbinding van een leven, het uiteenvallen daarvan in losse stukken meubilair, glas- en zilverwerk, in koektrommels waarvan ik me nog herinner hoe lastig het was om ze zonder al te veel geluid open te krijgen om er in het geniep een koekje uit te kunnen nemen, in oude doosjes, portefeuilles, kistjes waarvan je nog weet waar ze precies lagen in het ouderlijk huis dat al bijna dertig jaar geleden werd verkocht en die nu weer opduiken in dit laatste appartement — spullen die je als de door het lot bepaalde opruimer, de laatst overgeblevene uit een gezin van vier, krampachtig in het verband houdt waarin ze ooit stonden. Om dan, telkens opnieuw, bij zowat elk voorwerp dat door je handen gaat, in te moeten zien dat dat nu juist is wat je moet lossen: dat verband. Je moet zien dat het 'spullen' zijn, niks meer. Telkens weer.

  Maar bij sommige van die 'spullen' gebeurt net het omgekeerde. Het is alsof je ze nu pas voor het eerst ziet. Ik denk dat dat komt omdat je overweegt of het misschien juist de laatste keer is dat je ze zult zien, zult vastpakken. Het maakt dat wat voor mij altijd vanzelfsprekend was — een object, een ding waar ik nauwelijks aandacht aan schonk, dat geen bijzondere waarde voor me had omdat het er nu eenmaal altijd, niet zelden in al zijn wansmakelijkheid, was — nu opeens heel bijzonder wordt, het tegendeel van het object, het ding dat het altijd was.

  Het is, het was van mijn moeder. Het verbindt zich met de fotoboeken van de verloving in 1951, van het huwelijk in 1954, met het fotoboek van de zus, van mijzelf. Het verbindt zich met het dagboek dat je tegenkomt in een lade. Het wordt iets onoverkomelijks.

  Slopende arbeid, dit.

  Als we na zo'n dag terugrijden, voor mij de lange weg vanuit het moederland naar het thuisland, langs Arnhem, Nijmegen, Gorinchem, Breda, Antwerpen, 260 lange kilometers terug — dan zwijgen we. Er is dat typische zomeravondlicht. Je ziet de bomen zwarte silhouetten worden tegen een nog steeds niet helemaal donkere hemel. Er speelt muziek. De dochter valt in slaap. De parkeerterreinen staan vol vrachtwagens. 

 • Pin it!

  'neergegooid in de hoek van een oud station'

  Misschien geldt het voor alle meer algemene kwesties: dat er altijd anekdotes zijn die het hele discours ondermijnen. Maar wie alleen de individuele gevallen laat gelden, komt uiteindelijk tot niets, ook niet als het de bedoeling is om de rechten van juist het individu te beschermen. Het komt dus aan op de juiste generalisaties. Maar generalisaties kunnen alleen juist zijn als de individuele gevallen het uitgangspunt vormen. 

  Het maakt dat bijvoorbeeld euthanasie altijd een heikele kwestie zal blijven.

  Ik maakte het recentelijk mee in een Nederlands ziekenhuis: hoe een arts met voorbijgaan aan zijn patiënte de zinvolheid van het medisch handelen tot het enige criterium verklaarde en op grond daarvan, zonder dat zijn patiënte daarop was voorbereid, vijf minuten voor een in zijn ogen blijkbaar zinloze ingreep vroeg: 'Weet u zeker dat u dit nog wel wilt?'

  Erg warm menselijk was dat niet, nee.

  Nog minder menselijk was het feit dat hij de ingreep maar half uitvoerde. Ik kon niet in zijn hoofd kijken, maar toen ik samen met hem en de patiënte in kwestie in een vensterloos vertrek van het ziekenhuis rond de tafel zat en hem hoorde zeggen dat het blijkbaar allemaal niet veel geholpen had, dat de bloedwaarden nog steeds geen verbetering vertoonden, kreeg ik sterk de indruk dat wat hem betreft deze 83-jarige vrouw met kanker maar beter zo snel mogelijk kon sterven. Hem zo eens beziend, had ik de indruk dat bij die overtuiging niet eens de oplopende kosten in de Nederlandse gezondheidszorg zijn grootste bekommernis waren. Dat was al erg geweest. Maar ik vermoed dat zijn vakantie voor de deur stond, dat hij belangrijker zaken te doen had en geen zin had zich bezig te houden met wat hij zelf al had afgeschreven. Fuck Hippocrates!

  Die vrouw, die patiënte, was wel mijn moeder. Ik werd dus kwaad.

  Of, vroeg ik, het niet een klein beetje logisch was dat als er sprake is van algeheel nierfalen en hij, meneer de dokter, slechts één van de twee door kanker geblokkeerde nierleiders met behulp van een stent weer had geopend — was het dan niet logisch dat de andere, nog geblokkeerde nier onverdroten gifstoffen aan het bloed bleef afgeven, zodat inderdaad die bloedwaarden niet spectaculair verbeterden? 'Ik ben natuurlijk geen uroloog, zoals u', zei ik, maar logisch redeneren kan ik nog wel.

  De man was geïrriteerd. Hij maakte een vegende beweging met zijn arm. Ik moest even denken aan een dichtregel van Gerrit Kouwenaar. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ook in een ziekenhuis. 'neergegooid in de hoek van een oud station', dacht ik. Het is een regel uit het in memoriam-gedicht dat Kouwenaar voor zijn moeder schreef. 'Al met aarde', heet het en het staat in het ogenblik: terwijl (1987): 'Al met aarde besmet haar uitwendig gezicht, nooit / keek men zo laat in het vroegste gezicht', zo begint het. En aan het slot staat die regel over het station. Die staat in het gedicht zelf tussen aanhalingstekens. Het is een citaat, zo vertelde Gerrit Kouwenaar mij ooit zelf, het was iets wat zijn moeder op het laatst tegen hem gezegd had: dat ze zich voelde als iets wat was neergegooid in de hoek van een oud station. 'vergeten bagage, afgelast eindpunt, zelfs / geen laatste trein die haar meeneemt —' , zo vervolgt de dichter.

  Met dat armgebaar leek de uroloog mijn moeder als een hoopje vuil in een hoek te willen vegen. Hij beweerde ineens dat die andere nier helemaal niet meer werkte, 'en u zit toch helemaal vol kanker, is het niet? Het zit toch ook al in de botten?' Dat was ons nog niet verteld. Hij kon het ook zo snel niet in zijn papieren terugvinden, maar zoiets was het toch wel, dacht hij. Hij was natuurlijk geen oncoloog.

  Nee.

  Na dit optreden eiste ik een onderhoud met de oncoloog. Die verordonneerde dat de maar half uitgevoerde ingreep alsnog volledig zou worden uitgevoerd, was duidelijk geïrriteerd over het gedrag van zijn collega, maar zei ook: 'U moet goed begrijpen mevrouw, we kunnen deze slag misschien winnen, maar de oorlog gaan we verliezen.' Maar de vraag waar de grens getrokken moet worden, legde deze man wel weer waar hij dient te liggen: bij de patiënt. Het is mijn moeder die moet aangeven wat ondragelijk is, en wat ze nog wil dragen. Nooit mag een arts een ingreep weigeren alleen maar omdat die, met het oog op het zekere einde, medisch gesproken niet 'zinvol' zou zijn. Als we hier de verkeerde generalisatie maken, zou je immers kunnen zeggen dat er dan nooit ingegrepen hoeft te worden, omdat het leven nu eenmaal vroeg of laat op de dood uitloopt. De besparingen in de gezondheidszorg zullen enorm zijn.

  Later vroeg ik me af: zou het misschien zo zijn dat euthanasie in Nederland zo'n courante praktijk is geworden dat de terugkoppeling naar het individuele geval niet meer of minder snel gebeurt? Dat 'zinvol medisch handelen' een mantra is geworden die in deze tijden van nuttigheidsdenken als vanzelf leidt tot de conclusie dat elke ingreep die geen genezing meer brengt maar bijvoorbeeld wel nog het comfort van de patiënt verhoogt, al is het maar voor even, onder 'therapeutische hardnekkigheid' valt en te veroordelen is? In veel gevallen dreigt dan de diagnose een vorm van executie te worden.

  De patiente vecht. Ze gaat verliezen. Ze lijdt. Maar zij is het die opgeeft — aan het bittere eind, of eventueel eerder. Die beslissing is niet aan de arts, zelfs al krijgt die achteraf gelijk…     

 • Pin it!

  Types

  Het blijft toch een wonderlijk fenomeen: de wijze waarop de media met literatuur omgaan. Het kan niemand ontgaan zijn dat Dimitri Verhulst een nieuwe roman uit heeft gebracht. Ik heb die roman nog niet gelezen. Ik vind Verhulst een goed auteur. Maar ik vind hem niet per se beter dan veel andere goede auteurs die boeken kunnen uitbrengen totdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, maar van wie we in de media nooit iets anders zullen vernemen dan een signalementje of een recensietje. We horen in ieder geval niet dat de auteur in kwestie van zijn vrouw af is, tegenwoordig in Zweden rondhangt met een nieuw lief, dat dat nieuwe lief eigenlijk een oud lief is, dat hij failliet is, dat hij er niet voor kiest om voor een publiek van menopauzerende vrouwen in een bibliotheek gedichten voor te lezen, dat aankloppen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren min of meer een verkapte vorm van werklozensteun is — God, wat zijn we in korte tijd wel niet allemaal over en van Dimitri Verhulst te weten gekomen? O ja, dat er dus een nieuwe roman is, al is niet helemaal duidelijk geworden waar die nu precies over gaat, noch is erg op de voorgrond komen te staan wat de betekenis van deze roman voor ons zou kunnen zijn.

  Dit klinkt een beetje als het gebruikelijke verongelijkte gesputter uit de vergeetput die de rest van de literatuur voor de media zo vaak is — maar daar gaat het me niet om. Dat Verhulst buiten zijn nieuwe roman om dingen zegt die kant noch wal raken, het zij hem vergeven. Dat hij een afkeer heeft van 'de middelmatigheid die zich daarna liefde laat noemen', bijvoorbeeld. Ach, de man is verliefd. Dat gaat ook weer over. Het is een chemische cocktail die, zeggen onderzoekers, na een goeie 22 maanden wel ongeveer is uitgewerkt. Wat daarop volgt middelmatigheid noemen is je opstellen als een drugsverslaafde die zijn shotje niet meer krijgt. Je kunt het ook lichtelijk infantiel noemen. En dan te bedenken dat zijn nieuwe liefde over 22 maanden (ze is nu 46, zelfs dat weten wij als lezers nu dankzij een interview in DS Weekblad), waarschijnlijk tot het menopauzerende deel van de bevolking zal behoren. Als dat maar goed gaat…

  Maar nog steeds is dit alles niets wat je Verhulst kwalijk kunt nemen. Hij is een beetje hyper (nieuw boek, nieuw wijf) — en dan zegt men wel eens wat. Velen van ons zouden niet anders reageren. En de diverse interviewers willen blijkbaar dit soort dingen graag horen en opschrijven. Er bestaat nu eenmaal een beeld van de schrijver Verhulst en daar passen verhalen over nieuwe lieven beter in dan verhandelingen over… vooruit… over het neoliberalisme — waar Verhulst blijkens zijn inleiding op Hoe durven ze? van Peter Mertens erg tegen gekant is, alhoewel hij nu tussen neus en lippen opmerkingen maakt die toch doen vermoeden dat hij ondanks die inleiding in het geniep Open VLD stemt en wekelijks bij Van Eetvelt van de Unizo op de koffie gaat. Hij spreekt, om het zo eens te zeggen, 'wild om zich heen', omdat dat ook precies is wat men van hem vraagt.

  Niets aan de hand, dus. Gewoon een perfecte illustratie van de zucht naar amusement, een mediaverlangen dat door de ene schrijver nu eenmaal beter wordt vervuld dan door een ander. Verhulst heeft een hoge amusementswaarde. (Waarmee ik alweer — men moet o zo voorzichtig zijn! — niets maar dan ook helemaal niets over het werk van Verhulst gezegd wil hebben, en over de literaire waarde die dat werk uiteraard heeft). 

  Maar dan pikken diezelfde media plotsklaps één uitspraak van de (voor hen) auteur-van-de-week uit het grote geheel, en lijkt er opeens een Kwestie te zijn. De stelling dat aankloppen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren min of meer een verkapte vorm van werklozensteun is — een uitspraak die Verhulst in een radioprogramma deed — werd door De Morgen nog eens apart geciteerd. En daarmee zit het spel dan meteen op de wagen. Subsidies…

  Politici worden gesubsidieerd, en ruimer dan auteurs. Boeren krijgen subsidie. Voetballers. De politie. Wegenbouwers. Zelfs journalisten (jazeker!) Maar alleen de subsidies voor auteurs van literair werk zijn blijkbaar in staat om volkswoede op te wekken. Niemand komt op het idee een journalist een verkapte werkloze te noemen. In die zin deed Verhulst een halsloze uitspraak waarvoor zijn verliefdheid wat mij betreft maar in zeer geringe mate als excuus kan dienen. Zelfs in die aggregatietoestand had hij beter moeten weten (verliefdheid lijkt mij gasvormig, vluchtig). Dat de verkapte werklozen bij de krant zo enthousiast op precies zo'n uitspraak springen, lijkt te duiden op de diepgewortelde overtuiging dat literatuur van nul en generlei waarde is — dit ondanks het bestaan van (zij het dan geregeld nogal lifestyle-achtige) boekenbijlages.

  Dat blijkt ook uit het vervolg dat De Standaard gisteren aan de Intocht van Verhulst breide: nu was het Verhulsts opmerking dat hij failliet zou zijn die de aanleiding vormde voor een wat dwaze typologie van schrijvers. De vraag was met welk zakenmodel de schrijver het woord met de winst verzoende. Een idiote vraag. Helemaal als je ziet tot welke typologie men vervolgens kwam: de broodschrijver, de ondernemer, de zolderkamerschrijver en de pragmaticus. 

  screenshot_108.jpg

  Voor de volledigheid:

  Een broodschrijver streeft niet naar artistieke erkenning, verkoopt graag en veel, doet geen beroep op subsidies en zit er niet mee in om zijn waren aan te passen aan de smaak van de massa of om een succesvol recept te herhalen (prototype: Aspe).

  De ondernemer is een schrijver met een plan die weet hoe je boeken verkoopt en die er geen problemen mee heeft om ook de populaire paden te bewandelen; hij is zichtbaar want de media maken deel uit van zijn businessplan; hij treedt graag op en spreekt even vlot als hij schrijft (prototype: Bart Van Loo).

  De zolderkamerschrijver acht geld ondergeschikt aan het schrijverschap, rekent op subsidies en vindt dat oké, belichaamt het idee van de romantische schrijver (schrijven is een roeping) en wil zich voltijds aan het schrijven wijden (protoype Maarten Inghels).

  De pragmaticus heeft een job die niets met het schrijversvak te maken heeft en publiceert daarnaast mondjesmaat (doet gemakkelijk vijf jaar over een project); hij heeft de vrijheid om weinig compromissen te sluiten, is selectief in zijn schrijfprojecten en zuinig op zijn lezingen en optredens (prototype Dirk van Bastelaere).

  Aldus De Standaard van 23 mei.

  Tjonge…

  Ik hoor niet echt ergens bij, vrees ik toch. Of juist overal. Want, goh, ja, ik ben ook echt wel een broodschrijver, aangezien het mijn ambitie is om van mijn schrijven te leven — iets wat mij voorlopig alleen lukt door een beroep te doen op werkbeurzen die mij in staat stellen om de projecten waar ik echt wel voor gekozen heb, tot een goed einde te voeren. Ik geloof overigens niet dat een broodschrijver niet naar artistieke erkenning zou hengelen en vind het unfair hem die al op voorhand te willen onthouden. Verder ben ik wel degelijk ook een ondernemer, want ik heb er geen problemen mee 'populaire paden' te bewandelen (ik weet niet precies wat ermee wordt bedoeld, maar toch wel ongeveer). Ondanks het feit dat ik als zolderkamerschrijver mijn schrijven als een roeping zie en ik tegelijkertijd pragmatisch probeer te zijn en — om den brode — naast het schrijven heel wat doe wat die roeping soms danig in de weg staat. 

  Of je zichtbaar bent omdat de media ook wel degelijk deel uitmaken van je businessplan, weet ik niet. Het is maar één van de vele vreemde aannames bij de vier typen van schrijvers. Bart Van Loo is zeker zichtbaar omdat hij boeken heeft geschreven die uitstekend passen binnen wat de media op dit moment graag uitventen: boeken waarin een zekere nostalgie de boventoon voert; die nostalgie viert in wel meer programma's op tv en op de radio hoogtij (alweer: dit is absoluut geen kritiek, maar een verklaring). Dat Bart een gave heeft die vele schrijvers ontbreekt — hij is, net als Lanoye trouwens, een theaterman, of gewoon De Gedroomde Leraar — helpt hier natuurlijk wel. En tja, alweer helemaal niks ten nadele van Van Loo (die ik hogelijk waardeer in wat hij doet en in hoe hij dat doet), maar een schrijver die vooral goed is in schrijven, lijkt mij toch niet te kort te schieten in wat we van hem mogen verwachten. En kijk, voor de meesten maken de media deel uit van hun businessplan (of dacht u dat Leonard Nolens het liefst niets verkoopt, geen aandacht wil in de media? Hij heeft zelfs een keer een half radioprogramma zitten zwijgen om aan het woord te komen). Maar dat is de vraag niet. De vraag is of zij passen binnen het businessplan van de media. De ene zolderkamerschrijver blijkbaar wél, zo blijkt (Verhulst wordt, ondanks zijn afschuw van subsidies, bij deze categorie gerekend), de andere niet.

  Wat deze typologie vooral verdoezelt, is hoezeer het de media zijn die bepalen wat wel of niet relevant is. Voor hetzelfde geld was Van Loo's liefde voor Frankrijk in de ogen van de media zoiets geweest als de liefde van de filatelist voor postzegels uit de Derde Republiek. Kijk, daar lees je nou nooit eens iets over…

  Enfin, de hele typologie is op een achternamiddag aan de telefoon, aan een rommelig bureautje in het redactielokaal van De Standaard tot stand gekomen. Zelfs Van Bastelaere werd even in een nontheoretische bui aangetroffen. 'Ik heb altijd nog een job naast mijn activiteiten als dichter en essayist gehad: ik vind dat je ook een band moet hebben met de reële economie en je moet engageren in de maatschappij waarover je schrijft'. Dat klinkt als een fijne veroordeling aan het adres van die schrijvers die geen job naast hun schrijverschap hebben, maar die hun job als schrijver beschouwen als wel degelijk een band met de reële economie, en al helemaal als de wijze waarop zij zich engageren in de maatschappij waarover ook zij schrijven. Je zou kunnen zeggen dat Van Bastelaere dat alleen doet als persverantwoordelijke van SD Worx, omdat hij met de vrijheid die hij zich zo verwerft compromisloze literatuur kan schrijven die niemand wil lezen en die zich dus op geen enkel manier engageert in de maatschappij, niettegenstaande de rotsvaste overtuiging van de essayist VB dat het altijd en overal ging en gaat om 'de wereldlijke inbedding van de poëzie'.

  Je zou dat kunnen zeggen… Maar dat zet ook geen zoden aan de dijk.

  Ergo: een non-issue, deze typologie, maar buitengewoon irritant in zijn stigmatiserende effecten (subsidieslurpende schrijvers). En speciaal voor (al dan niet gesubsidieerde) Standaard-journalist Joël-'ik haat schrijvers die het over het neo-liberalisme hebben'-De Ceulaer zou ik er nog aan toe willen voegen: heel erg geredeneerd vanuit een marktlogica die waarde met winst verwart. 


   

 • Pin it!

  De Staat van het Boek

  logo185.gif

  Gisteren mochten Andre Vandorpe, de nieuwe directeur van Boek.be, en ik, als nieuwe (co)voorzitter van VAV, het bal openen op De Staat van het Boek in het Radissonhotel in Antwerpen. Het was daar waar zich 'de spelers' in het 'speelveld' van het boek hadden verzameld, zoals dat vaak heet. Ik kon het niet laten om het (strikt voor mezelf) op te merken: veel stropdassen en goede salarissen, weinig tot geen auteurs (voor wie 35 euro inschrijfgeld misschien ook wat aan de hoge kant was). Dat ik als vertegenwoordiger van die auteurs meteen aan het woord kwam, compenseerde dat misschien enigszins — in ieder geval was de organisatie ons niet vergeten (dat heeft de VAV onder Erik Vlaminck en Koen Stassijns in ieder geval weten te bewerkstelligen) — maar in één van de sessies die volgde op Vandorpe's en mijn gesprek kwamen er twee wat clowneske 'spelers' een 'actieprogramma voor de Nederlandstalige boekensector' voorstellen, en zaten we weer onmiddellijk in de logica van marktdenkers die de auteur als voorwaarde voor het hele boekgebeuren domweg niet erkennen. Bovendien werd ik na mijn gesprek met Vandorpe door een dan toch aanwezige auteur aangesproken die met Het geluk van de kunst in de hand zei ernstig in mij teleurgesteld te zijn. Daarop las ze een passage voor uit het boek. Ik moest haar uitleggen dat ik als co-voorzitter van zoiets als een vakbond voor alle schrijvers niet louter en alleen voor mezelf kon spreken.

  Dat is ook een beetje de consensus onder alle 'spelers': dat de tegenstellingen en vooral de tegengestelde belangen (tussen auteurs en uitgevers, tussen auteurs en boekhandel, tussen boekhandel en uitgeverij, tussen rechtenmaatschappijen en de rest van de wereld) weliswaar bestaan, maar dat het de bedoeling is dat we met z'n allen 'constructief' blijven. Dat is ook mijn uitgangspunt. Maar als ik de heren Van Nispen (CPNB) en Vanschoonbeek (Vlaamse Uitgevers Vereniging) namens de 'Denktank Vlaanderen-Nederland' dan een volledig op vergoddelijking van het marktdenken afgestemd betoog hoor houden waarin de auteur volledig is weggestreept, heb ik ineens geen enkele behoefte om 'constructief' te blijven.

  Er wordt in een dergelijk betoog altijd naar hartelust geschermd met 'de lezer' of 'de consument'. Beide heren deden dat op een wat perverse wijze door slogans uit de bij uitstek antikapitalistische bewegingen uit het verleden te gebruiken om deze nadruk op de gebruiker kracht bij te zetten. Power to the people, zo heette het, alsof ze het niet over geldgewin maar over democratisering hadden.

  Je hoort dat tegenwoordig vaker: 'de' lezer wil dit en dat, en een auteur doet er goed aan om zich aan 'de' lezer aan te passen en niet zo eigenwijs zijn eigen gang te blijven gaan. Het is een boodschap die auteurs niet alleen van dit soort marketeers krijgen, maar in toenemende mate ook van uitgevers die zich, bijvoorbeeld omdat ze gezien hun sector onrealistische winsten moeten maken, gedwongen voelen om vooral naar hun verkoopafdeling te luisteren — verkoopafdelingen die niet verkopen wat er gemaakt wordt, maar willen dat er gemaakt wordt wat verkoopt. En dat wordt dan weer bepaald door grote boekhandelketens die (zo zei ik vorig jaar in mijn geheel namens mijzelf uitgesproken lezing op dezelfde gelegenheid) het niet lijkt uit te maken of ze nu literatuur of porno verkopen. En zo zijn er dan plotseling auteurs die 'het verkeerde boek' schrijven. Misschien boeken die afgemeten aan de traditie van de literatuur en de binnen die traditie bestaande praktijk van betekenisgeving en kwaliteitstoekenning tot het meer briljante deel van de wereldliteratuur gerekend zouden kunnen worden, maar met dergelijke mumbo-jumbo halen we onze winstmarges niet natuurlijk. 

  Vreemd en kortzichtig vind ik zoiets. Niet alleen omdat het een recept is voor een monocultuur die uiteindelijk tot de volledige ineenstorting van de totale boekenmarkt zal leiden — ook die van de e-books, voor wie denkt dat een vlucht in het digitale de sector zal kunnen redden. Maar vooral omdat deze mensen niet zien dat die lezer van hen zélf een product is van de markt.

  Ik maak wel eens de vergelijking met de modewereld. Niemand is graag uit de mode — tenzij uit de mode zijn zelf weer modieus is. Toch komt in die wereld niemand op het idee om aan modeontwerpers op te leggen dat zij alleen dat mogen ontwerpen wat al in de mode is, wat iedereen graag draagt. Integendeel, modeontwerpers ontwerpen haast per definitie kleding die niemand wérkelijk zou willen dragen — of loopt u er graag bij als die wandelende skeletten op de diverse defilés in Parijs, Milaan en elders, met frutsels waar u ze liever niet heeft, met transparante stoffen die uw lichaam ontbloten waar u het liever bedekt houdt? Toch zullen elementen van die ontwerpen hun weg vinden naar wat u een jaar of twee jaar later wél graag aan zult doen, waarvan u zelfs het gevoel heeft dat u het aan móét doen om niet uit de mode te zijn. Als het om modeontwerpers gaat, vindt iedereen dit normaal. Als het om schrijvers gaat, heet het elitair en blijkt het om 'de verkeerde boeken' te gaan. Om binnen het beeld te blijven: de schrijver moet confectie maken.

  Er is niks mis met confectie, maar wel met een redenering die confectie dwingend voorschrijft. Het marktgerichte denken wordt voorgesteld als verfrissend, als nieuw, als een vorm van innovatie, terwijl vasthouden aan de traditie van de literatuur waarin het zoeken naar het andere voorgaat op de reproductie van het overbekende (en ik heb het dan niet alleen maar over het esthetische en vormelijke van literatuur, maar ook over het ethische, over gezichtspunten, perspectieven, kortom: over het ideologische aspect van literatuur) als 'conservatief' en 'achterhaald' wordt voorgesteld. Maar de redeneertrant van de heren Van Nispen en Vanschoonbeek leidt juist tot steeds meer van hetzelfde en is in die zin allesbehalve vooruitstrevend: achter de vlotte managementspeak gaat een verpletterend reactionair wereldbeeld schuil. Bovendien een wereldbeeld dat, in tegenstelling tot de mooie (maar volstrekt pervers gebruikte) woorden over power to the people de lezer, de consument niet serieus neemt als een willend wezen, maar alleen als iemand die zijn portemonnee moet trekken voor wat in toenemende mate verstikkende monotonie zal blijken te zijn.

  Enfin, dit is niet wat ik 'constructief' noem. Het feit dat in de genoemde denktank de auteurs niet zijn vertegenwoordigd, is dat al evenmin.

  De Staat van het Boek had nog wel meer te bieden. Ik kon, net als iedereen, niet alles bijwonen, en koos ervoor om naar een sessie te gaan over Confituur, eerder een causerie van Yves Desmet. Die deed zijn best om de paniek in de boekensector wat te temperen, de adembenemende haast waarmee er in die sector achter de nieuwste ontwikkelingen wordt aangehold. Het enige wat men daarmee bereikt, zo zei hij, is dat men zijn eigen ergste voorspellingen helpt waarmaken. Hij wees op de mode in krantenland om een goed decennium geleden globaal digitaal te gaan, waardoor er nu een hele generatie potentiële krantenlezers is opgegroeid met het idee dat nieuws vooral gratis dient te zijn, niet beseffend dat het zo nooit kan werken en met een desastreus effect op de verkoop van kranten. Hij begon over de slow food-beweging en over de keuze die je vandaag de dag kunt maken voor ook het tegenovergestelde van de dwang eindeloos te consumeren, voor inhaligheid als perverse deugd en nog zo wat — iets waarbinnen uiteraard het nieuwe verbond van onafhankelijke boekhandels past. Een verhaal dat veel beter als fond kan dienen om constructief te blijven zoeken naar de evenwichten tussen de diverse spelers die noodzakelijk zijn om de boekensector overeind te houden.

  Kortom, zoals het misschien ook wel hoort op zulke dagen, de Staat van het Boek was een mix van ergernis en instemming en legde in die zin vooral de tegenstellingen bloot in een sector die, net als de meeste sectoren in onze economie, enigszins in paniek lijkt te zijn. En ik moet zeggen: de organisatie was uiterst correct tegenover de arme auteur die ik ben. Ik kreeg een doos met drie flessen wijn voor mijn bijdrage, maar die kwam bovenop een eerder honorariumvoorstel. De meeste sprekers zullen het met enkel de wijn moeten doen, maar men was zich ervan bewust dat het voorzitterschap van de VAV niet bezoldigd is.

  Wel moest ik mijn horloge afgeven aan gastvrouw Gitte Van Hoyweghen… Ze was de hare vergeten. Maar zelfs dat kreeg ik aan het eind van de dag terug.      

 • Pin it!

  Deze maand in De Leeswolf: Nanne Tepper

   

  screenshot_83.jpg

  In de nieuwe Leeswolf het stuk dat ik schreef over Nanne Tepper. Het opent in de titel met een eigenlijk wel mooi neologisme: 'heimweer' — maar ík bedacht het niet. Heimwee natuurlijk. Een drukfoutje waarschijnlijk veroorzaakt door de problemen waarin ik de redactie bracht door ongeveer een kwartier voordat het nummer naar de drukker moest eindelijk met mijn stuk af te komen (onmiddellijk waarna ik ook nog eens bijna een uur te laat verscheen op een voorzittersoverleg van de Vlaamse Auteursvereniging in het onvolprezen 't Voske te Gent).

  En het blijft de vraag of Nanne Tepper nu werkelijk een miskende schrijver was — honende commentaren van sommige recensenten daargelaten, de stukjesschrijvers die zich vanwege de geringe omvang van hun eigen schaduw menen te moeten opblazen ten koste van anderen. Daarvan heeft Tepper ook meer dan zijn deel gekregen, zeker toen hij tegen de zin van enkele recensenten in genomineerd werd voor de Librisprijs. Stel je voor dat niet Mulisch, maar hij die had gewonnen dat jaar…

  Er wordt over dit soort onheuse bejegening door critici altijd gezegd dat je je als auteur groot moet houden. Noblesse oblige, zo zegt men dan. Maar waarom men tegenover moerassige geesten uit wier stukken en stukjes niets anders dan de putgeur van de eigen verongelijktheid walmt per se nog blijk zou moeten geven van de eigen noblesse, is niet altijd even duidelijk. In Teppers laatste boek, De lijfbard van Knut De Verschrikkelijke, lijkt Tepper vooral verbaasd te zijn over de felheid waarmee hij op verder onduidelijk blijvende gronden wordt bestreden door recensenten die, god mag weten waarom, in de vaderlandse pers hoog worden aangeslagen en die vervolgens dan ook deel mogen uitmaken van de jury's van de grote tombolaprijzen, van commissies van het Fonds voor de Letteren en nog zo wat posities bekleden die het hen makkelijk maken deuren gesloten te houden voor wie volgens hun onfeilbare oordeel niet binnen mag. Die felheid heeft met de geleverde literaire prestatie gewoonlijk weinig te maken.

  Alleen op basis daarvan van miskenning spreken, lijkt overdreven (Claus, om maar iemand te noemen, heeft voor zijn heiligverklaring van zijn critici ook het nodige te verduren gekregen, immers). Maar het isolement waarin hij door persoonlijke omstandigheden terechtkwam, en ook zijn geografisch-culturele isolement (als rasechte (Oost-)Groninger maakte Tepper geen deel uit van de literaire goegemeente die gewoonlijk de buit onder elkaar verdeelt) hebben wel gemaakt dat de vergetelheid nooit veraf was. Vandaar dat dit stuk misschien toch in de rubriek 'Miskende schrijvers' van de Leeswolf past.

  Nog niet zolang geleden vertelde Kees 't Hart mij dat Nanne Tepper mij als een 'literaire vijand' beschouwde. 't Hart heeft een aantal jaren met Nanne gecorrespondeerd nadat hij voor De Revisor een verhaal van hem had afgewezen (voor 't Harts in memoriam, zie hier). Ikzelf ken Nanne van de jaren dat hij en ik op dezelfde opleiding zaten, de Nieuwe Lerarenopleiding, die Nanne overigens niet afmaakte. We speelden samen in een toneelstuk van Lodewijk de Boer dat ter gelegenheid van het tweede lustrum in 1981 opgevoerd werd in de beide vestigingen van de opleiding, die in Groningen en die in Leeuwarden. Ik heb zijn debuut, De eeuwige jachtvelden, destijds onmiddellijk en in één ruk uitgelezen, en voor het schrijven van dit stuk met veel plezier en bewondering nog eens gelezen. Hetzelfde gold voor De vaders van de gedachte. De avonturen van Hillebillie Veen heb ik pas recentelijk te pakken gekregen, net als De lijfbard… Ik heb in hem nooit een 'vijand' gezien, alleen maar een heel goede schrijver. Dat zie ik nog steeds in hem.

  ----- 

  Heimwee naar wat komen moet

  Ik ben er niet zeker van of je de in november jongstleden door eigen hand gestorven auteur Nanne Tepper (1962-2012) wel een miskende schrijver kunt noemen. Zijn debuut, De eeuwige jachtvelden (1995) won de Anton Wachterprijs en werd vier jaar later in het Engels vertaald. De vaders van de gedachte (1998) werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs. Tussendoor (1997) schreef hij in opdracht van de Provincie Groningen ten behoeve van het Belcampo-Stipendium De avonturen van Hillebillie Veen, dat aanvankelijk alleen in Groningen verscheen in een oplage van 500 exemplaren, maar waarvan in 2002 bij zijn uitgever (toen nog Contact) ook nog een handelseditie het licht zag. Daarna echter volgde er een grote stilte — literair gesproken althans. Tepper schreef voor Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad, hij schreef voor het muziekblad OOR en voor Het Parool. Maar een nieuw boek bleef uit.

  In De lijfbard van Knut De Verschrikkelijke (2008), zijn laatste boek, kan men lezen wat er mis is gegaan. Nee, niet waarom de auteur besloot een einde aan zijn leven te maken. Op die vraag had alleen Tepper zelf het antwoord kunnen geven. De zelfdoding volgt niet 'logisch' uit de optelsom van de ellende die iemand meemaakt — en Nanne Tepper heeft daarvan zijn portie wel gehad. Het fijne weet ik daar ook niet van, zelfs al weet ik dat hij de eerste vijf jaar van zijn literaire loopbaan had 'verdeeld tussen schrijftafel en ziekbed, tussen parallelle universa en creperen', zoals hij schrijft in De lijfbard… Waarna er 'ineens aan alle kanten nog meer dierbaren omvielen, in vele stadia van bederf' ('ik kan er niet tegen, punt uit', schrijft hij). Daarna kwam hij zelf 'anderhalf jaar niet meer overeind '. En toen hij wel weer overeind was gekrabbeld zat 'de ziekte Kanker ineens tegenover [hem] aan het ontbijt' — zijn geliefde die hem, nadat zij later weer 'voorlopig genezen' was verklaard, dan ook nog eens verliet.   

  'Vreemd toch,' schrijft Tepper met het nodige sarcasme, 'dat het schrijven er dan opeens bij inschiet, dat je je kop niet meer bij je roman kunt houden, al was het maar omdat je ook nog vreten moet, en je je daarom aan letterknechterij moet vergooien'. Hij had namelijk de fout begaan het Nederlandse Fonds voor de Letteren op de hoogte te stellen van zijn persoonlijke omstandigheden, omstandigheden die maakten dat hij zijn eerder ingediende werkplan niet op tijd kon uitvoeren — en dat Fonds had daarop gereageerd door zijn werkbeurs te minimaliseren (of misschien zelfs stop te zetten). Als hij al bij machte was de pen te voeren, moest hij dat doen om geld in het laatje te krijgen en schreef hij wat hij in De lijfbard… 'een achterlijke hoeveelheid columns' noemt. Maar geen nieuw boek.

  Zo werd Nanne Tepper — nee, niet vergeten, zo bleek nog maar eens bij zijn dood, maar De Schrijver Waarop We Wachtten, de auteur die met drie boeken iets had ingezet dat meer was dan columnisme vermag. Niet voor niets werd hij wel eens 'de Groningse Nabokov' genoemd, al belooft de toevoeging 'Gronings' in Nederlandse literaire kringen meestal weinig goeds. Het betekent niet-Amsterdams, en dat betekent gewoonlijk 'provinciaal'. Maar ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat Tepper die provincie hoog boven Holland uit heeft getild en er in zowel zijn debuut als in De avonturen van Hillebillie Veen (een boek dat overigens in De eeuwige jachtvelden al wordt genoemd en dat je als een spin-off van die roman kunt beschouwen) een haast mythische plek van heeft gemaakt: de Groninger Veenkoloniën, een gebied in het zuidoosten van de provincie Groningen, met plaatsen als Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Oude- en Nieuwe-Pekela en Stadskanaal. Een vlak land met veel hemel, waarover lokale zangers als de in het hoge noorden van Nederland ernstig (en terecht) betreurde Ede Staal (1941-1986) zo konden zingen dat het spontaan begon te regenen. 'Het claustrofobische schaakspel van de ruilverkaveling. Het arme land langs onze stramme wegen. Die zwarte vlakken modder wier ademnood je hoort als je weet hoe je oor te leggen', schrijft Tepper. Een landschap doorsneden met (alweer gedeeltelijk gedempte) kaarsrechte kanalen waarlangs in lintbebouwing de huisjes waren gebouwd van de turfstekers die er vroeger hun karig bestaan bij elkaar zwoegden. En ergens achter de horizon ligt altijd Stad, zoals de hoofdstad van de provincie Groningen kortweg wordt genoemd, uitgesproken met een wat nasale a en een sterk geaspireerde t: st(h)aet. Groningen is Teppers Yoknapatawpha, de fictieve provincie waar veel van William Faulkners verhalen en romans spelen. Het is wat de Langhe, de heuvelachtige landstreek in de Italiaanse regio Piëmont, voor Pavese was. Het is de toevallige plek van herkomst die in het schrijven (en door het geschrevene) een bovenlokale en een bovenpersoonlijke betekenis krijgt.

  edestaal.jpg

  Ede Staal


  podcast

  'Het Hoogeland'

   Groningen is existentiële heimwee, als dat geen pleonasme is. 'Het leed van heimwee verschilt niet van het leed van melancholie', zo staat ergens in De eeuwige jachtvelden. Je zou het een verlangen naar een heelheid buiten de tijd kunnen noemen: iets wat lijkt op een herinnering aan toen alles nog paradijselijk was, maar zonder dat er in de herinnering een tijd of een plek gevonden kan worden die daarmee daadwerkelijk overeenstemt. Integendeel zelfs. De personages uit Teppers romans zijn van meet af aan uit het paradijs gedonderd dat ze desalniettemin in hun verbeelding blijven koesteren, ook al hebben ze het niet gekend. De incestueuze relatie tussen Victor Prins en zijn zusje Lisa die in De eeuwige jachtvelden centraal staat, heeft minder met seksualiteit te maken (al ontbreekt dat verlangen niet) dan met geborgenheid, zo is mijn indruk. Het is een dam die tegen de wereld opgeworpen moet worden om die wereld buiten te houden. Tot de gelukzaligheid die dromen van het paradijs ons voorspiegelt, leidt dat nooit. Veeleer is het de uitdrukking van wanhoop, maar dan een wanhoop die zichzelf niet vertrouwt.

  Dat wantrouwen heeft enerzijds met volksaard te maken. Of zoals Hillebillie Veen het verwoordt: 'Misschien is het de aard van de Oost-Groninger, die bestemd heimwee afkeurt en onbestemd heimwee wantrouwt'. Maar het heeft ook te maken met een wantrouwen tegen sentimentaliteit, en dat zou wel eens meer met specifiek Teppers (en ook mijn) generatie te maken kunnen hebben. De pathetiek ligt altijd op de loer voor hen die de ironische relativering van het bestaan moe zijn. 'Ironie zou weleens (…) het slapste handje van het individualisme kunnen zijn', zegt de vaderfiguur uit Vaders van de gedachte. Wie die ironie afwijst, wordt al snel een hemelbestormer, en het is kenmerkend voor de generatie die in de jaren zeventig de middelbare school doorliep en in de jaren tachtig studeerde dat ze in een dergelijke hemelbestormer onmogelijk nog kunnen geloven. Victor Prins, zelfs Hille Veen, en ook de vaderfiguur uit De vaders van de gedachte — als ze hun ongeloof uitdrukken is het eerder sarcastisch dan ironisch.

  No future heette het in de meer krachtdadige punkvariant van dat gevoel in die dagen, maar het uitte zich ook vaak als gebrek aan ambitie. In De lijfbard roept Tepper de wereld van 'de kansloze rock-'n-rollbandjes die in garages en schuren en kelders wonen' nog even in de herinnering. Hijzelf speelde jaren in een band die The Diseases heette, en daarvoor maakte hij een tijdlang deel uit van The Rockin' Teenage Combo, een duo dat hevig experimentele muziek maakte (opnames op speelgoedapparatuur bijvoorbeeld). Voor Tepper vormden dergelijke bandjes een soort onderwereld die hem in staat stelde zijn melodramatische inborst onder controle te krijgen, zoals hij schrijft. Buiten die bandjes om vertaalde dat melodrama zich vooral in een steile literaire ambitie, met waarschijnlijk dezelfde bedoeling: om in de vorm, in de verbeelding, het melodrama onder controle te krijgen — het te behoeden voor het sentimentele én voor het slappe handje van de ironie.

  Het leidt met name in De avonturen van Hillebillie Veen tot die merkwaardige mengeling van een eigenlijk zeer sentimenteel, nostalgisch verhaal en hoge literatuur. Het gaat over een man die zijn eerste liefje en daarmee zijn middelbare schooltijd op het Groningse platteland lijkt te willen celebreren (en die zijn tijd na de middelbare school en nadat het uit is geraakt met het meisje bijna onverdragelijk pathetisch omschrijft als zijn 'nabestaan'), maar die tegelijkertijd in de wijze waarop hij een en ander op papier zet dat op zich clichématige gegeven tot Literatuur Met Een Hoofdletter verheft. 'Als voor de schrijver nog ergens muziek in zit, is het wel in de liefde voor de verbeelding, of in de verbeelde liefde', schrijft Tepper in De lijfbard… En hij vervolgt: 'Waarom de liefde weer verbeeld als zij de lafste streek is van de schepping? Omdat de liefde enkel in de kunst kan leven. De schepping verdient alle hoon die de mens weet op te wekken'. Of in de woorden van Hille Veen: 'Ik heb aan de kunsten geroken  als een beest dat een leger zoekt om in te creperen en me in de literatuur genesteld omdat zij uiteindelijk alle dromen bewaakt die gedroomd kunnen worden'.

  Dit in se hoogromantische programma was al vanaf Teppers debuut de inzet van een schrijverschap dat door omstandigheden zich nooit volledig heeft weten te ontplooien. Wie De eeuwige jachtvelden, De vaders van de gedachte (waarin een vader het leven van zijn zieke dochter beëindigt omdat zij alleen in staat is weemoedige dromen van oude genietingen te hebben die van vreugdevolle dromen nachtmerries maken) en De avonturen van Hillebillie Veen leest blijft vooral achter met honger naar meer. Dat meer is bij nadere beschouwing vooral een honger naar troost, heimwee naar wat nog komen moet en naar wat ons in zekere zin schadeloos stelt voor wat het tegelijkertijd genadeloos bevestigt. Dat is de paradox van alle grote romantische kunst.

  ----- 

  In De Leeswolf, jrg. 19 (2013), nr. 3, p. 175-76.

   

 • Pin it!

  Kanttekening bij culturele relevantie

  Soms blijf ik zelfs in de krant even haken bij een zin. Vandaag stond in de cultuurbijlage van De Standaard een stuk van Peter Vantyghem over de Harlem Shake. Dat ik definitief behoor tot de middelbare leeftijd mag misschien blijken uit het feit dat ik alle drukte die er rond dit nieuwste fenomeen op internetfora en mogelijk elders is ontstaan al op voorhand van de hand deed als iets wel heel erg voorbijgaands. Gangnam Style, Harlem Shake — het zal wel. Straks krijgen we de London Fart en de Paris Burb nog, als het de Moscow Hurl niet is. Het verschilt per saldo niets van de disco-dansjes die in het verleden al de revue passeerden en waarvoor ik ook toen al niets dan dedain had — wat me in zekere zin dan weer geruststelt.

  In het stuk van Vantyghem gaat het ogenschijnlijk dan ook niet meteen over de culturele waarde van de betreffende Shake, maar om de vraag wie er precies allemaal aan verdient, en daarmee ook om de vraag wie zich eigenlijk de auteur van het hele ding mag noemen. Want hoe gaat dat? Iemand maakt een beat, legt Vantyghem uit, en begint dan te samplen. Dat wil zeggen: de 'beat-maker' probeert die beat "‘flashy' te maken door er ‘zoveel mogelijk klankjes en weird shit' in te pompen" als maar mogelijk is. Die klankjes haalt hij van het internet.

  Een sample is een citaat en inmiddels is duidelijk dat wie samplet voor die citaten moet betalen. Zoiets wordt pas belangrijk wanneer er aan de geproduceerde herrie ook daadwerkelijk iets verdiend wordt. En dat is met de Harlem Shake het geval.

  Dit kennen we. Dit is de gebruikelijke gang van zaken rond auteursrecht. De maker dient betaald. Maar dan stelt Vantyghem de vraag naar het belang van de 'first follower'. Ik citeer: "Baauer (degene die de beat verzon en opleukte met samples) heeft immers geen enkel aandeel in het succes van zijn song. Het is een clipje van dansende mensen dat de hele rage veroorzaakte. Maar gaat die eer van ‘first follower' naar Filthy Frank, die de eerste clip maakte? Of naar die vijf verveelde tieners van SunnyCoastSkate die er hun versie van maakten, die de blauwdruk werd voor wat volgde? Hoe dan ook, zij hebben de song tot een hit gemaakt en de waarde ervan gecreëerd".

  Hier wordt ineens een draai van 180° gemaakt. Hier is het niet meer het geestelijk eigendom maar het gebruik ervan door derden dat bepalend is geworden voor de vraag wie welk deel van de taart mag hebben. "Het hele verhaal herinnert ons eraan dat de schepper niet noodzakelijk degene is die de schepping ook cultureel relevant maakt", zo luidt het aan het slot.

  Het is dat zinnetje waaraan ik even bleef hangen. Omdat ik me ineens realiseerde dat het uitgangspunt hier dan toch is dat culturele relevantie gelijk staat aan de mate waarin iets verspreid is geraakt. Of wat platvloerser: dat de verkoop de culturele relevantie uitmaakt. De hele redeneertrant laat zien hoe de neo-liberale logica al zover is doorgesijpeld dat in dit soort artikelen het onderscheid tussen culturele en economische waarde niet eens meer bestaat. Het lijkt mij dat daar toch de nodige kanttekeningen bij geplaatst zouden kunnen, en wat mij betreft zelfs zouden moeten worden.

 • Pin it!

  Onbehagelijk

  Juist nu er hier en daar nog maar weer eens kanttekeningen bij de alomtegenwoordige ironie worden geplaatst, vroeg De Standaard mij om zomaar eventjes vijf levenslessen van mij te geven. Dat deed ik een tijdje terug al, en vandaag werden ze gepubliceerd.

  Onbehagelijk.

  Dat was het natuurlijk meteen al toen het mij gevraagd werd — en hoewel ik het graag anders zou willen doen voorkomen: met bescheidenheid heeft het niet zo veel te maken. Het heeft misschien wel te maken met wat Merijn Oudenampsen in een interessant stuk op ooteoote 'een generationeel trauma' noemt. Hij schrijft: 

  "Het is het trauma van de verzuiling, van de generatie die in opstand kwam tegen de verkrampte pastoren- en domineemoraal en de dwingende sociale controle uit de jaren vijftig. Het nihilisme verschafte een ontsnappingsroute voor deze generatie van cultuurmakers. Het wees hen de weg naar een ruimte waar vrij adem gehaald kon worden. Het was het perfecte breekijzer, een oorlogsverklaring aan elke vorm van betutteling."

  Nu heb ik zelf altijd nogal wat problemen gehad met het vrolijke nihilisme van de cultuurmakers — en waar ik dat in de publieke ruimte al eens problematiseerde kreeg ik  onmiddellijk het verwijt dat ik terugverlangde naar de jaren vijftig, als ik al niet vergeleken werd met de ayatolla's die toen (begin jaren negentig) net de fatwa over Rushdie hadden uitgesproken. Maar het punt was nu net dat er bij mij van terugverlangen geen sprake was, maar wel van een verlangen om van een door mij als verstikkend ervaren relativisme verlost te worden, van de vrijblijvendheid die juist in de jaren negentig in culturele middens steeds dwingender werd voorgeschreven.

  Misschien wilde ik dat al die ontmaskeraars nu eindelijk eens werk gingen maken van die postchristelijke, wereldlijke ethiek in plaats van zo comfortabel te blijven hangen in het afzweren van de christelijke variant. Wie afrekent met iets boekt geen vooruitgang tenzij hij voortbouwt op wat hij overwonnen dacht te hebben. Maar typerend voor de generatie die Oudenampsen in zijn stuk op het oog heeft, is dat zij op vrijwel elk vlak het kind met het badwater weggooide — een trend die zich tot op de dag van vandaag voort lijkt te zetten.

  Het verlangen naar begrenzing — ik heb al vaak geschreven dat het geen ongevaarlijk sentiment is. Al helemaal niet als je, zoals ik, zelf niet werkelijk een idee hebt waar je in algemene zin die grenzen zou kunnen trekken. Niet dat ik in dat opzicht van geen enkel hout pijlen zou weten te maken — maar een werkelijke ethiek ontdek ik toch ook niet achter mijn pogingen grenzen te trekken. Het is allemaal nogal situationeel. Je zou zelfs kunnen zeggen vrijblijvend, want te nadrukkelijk persoonlijk.

  En bovendien, het verlangen verlost te worden van de vrijblijvendheid maakt nog niet dat ik verlost wens te worden van ironie. Toen ik begin jaren negentig in de redactie van het literaire tijdschrift De XXIe Eeuw zat maakte ik samen met Joost Niemöller en Xandra Schutte en met de hulp van een groot aantal medewerkers eerst een nummer over de (on)mogelijkheid van de klassieke (literaire) vadermoord (niemand uit die generatie leek daaraan nog werkelijk behoefte te hebben); daarna een nummer met als opschrift 'De ironie voorbij?' (een vraag die op verschillende manieren werd beantwoord) en het vierde nummer van die jaargang ging over de (on)mogelijkheid van engagement. Daarmee werd in één jaargang een aantal essentiële kwesties aangesneden dat, blijkens het stuk van Oudenampsen, vandaag de dag nog steeds even actueel is.

  Ironie was iets tussen pathetiek en cynisme, zo concludeerde ik toentertijd, en dat is voor mij nog steeds zo. Bert Bultinck formuleerde het dit weekend in DS Weekblad, schrijvend over precies deze kwestie, kortweg als volgt: 'Te weinig ironie is dom, te veel ironie is zielig'. 

  Het is precies daarom dat ik de opdracht om in DS vijf levenslessen te geven toch wel serieus nam, maar me er tegelijkertijd onbehagelijk bij blijf voelen. Het doet me veel denken aan een personage uit een verhaaltje dat ik ooit in De Gids publiceerde, Vingerpijn (De Gids, jrg. 161, nr. 4, april 1998, p. 304-307) — een personage dat natuurlijk zelf ook weer volkomen in een ironisch licht staat.

  VINGERPIJN

  Ik heb veel van mijn wijsvinger gehouden. Om eerlijk te zijn: misschien wel te veel. ‘Niet wijzen!’ zei mijn moeder vroeger al wanneer ik in de erker stond en mijn vinger gericht hield op de plaatselijke invalide die met slepende tred voor ons huis langsging, en ze keek schichtig links en rechts de laan af of iemand het misschien ook had gezien. Soms, op straat, kwam het wel voor dat zij zich genoodzaakt zag mijn uitgestoken vinger met haar hele hand bruusk te omklemmen omdat dikke Mina van de Achterweg, naar wie ik hem juist beschuldigend had uitgestoken, dreigend in onze richting kwam. ‘Kom! Geef mama maar een handje, hè’, zei ze dan zoetsappig, maar net te luid om door mij niet onmiddellijk als vingerwijzing begrepen te worden, en net luid genoeg om dikke Mina gerust te stellen. Die gaf dan mijn moeder, en wat erger was: soms ook mij, een minzaam knikje en waggelde ons voorbij. ‘Hoevaak heb ik je dat nou al gezegd, rotjong!’, foeterde mijn moeder en trok daarbij lelijk aan mijn omklemde vinger, ‘níet wíj-zén! Begrepen?’. Ik knikte en ze liet me los. Schielijk stak ik mijn vinger nog even voor mij op en zag dat hij wit en benig was geworden. Ik was bang dat hij bij het buigen zomaar af zou breken. En wat had ik dan moeten beginnen? Ik hield van dat ding. De hele weg naar huis hield ik hem dan ook gestrekt in mijn broekzak, af en toe schokkend met mijn schouder als ik bijvoorbeeld Tinus met de tassen weer eens uitgeteld op zijn bankje bij de brug zag liggen, wel twee bierflesjes op de grond voor zich, of als Mongole-Jantje voorbij kwam, zwaaiend met zijn dirigeerstokje. Ik kon dan maar net voorkomen dat hij zomaar uit mijn zak schoot. ‘Rinus’, zei mijn moeder wanneer we thuisgekomen waren, ‘Rinus, we moeten nu toch eens met hem naar de dokter; die zoon van jou heeft een tic’.

  Of het nu de gedurige reprimandes waren — ‘ik hak hem eraf hoor, als je zo doorgaat’, heeft mijn moeder wel eens gezegd — of dat het gewoon een kwestie van natuurlijke ontwikkeling is geweest, maar ik hield op een zeker moment op met wijzen. Mongole-Jantje, Tinus, Mina, de invalide, Ali, de eerste Turk die bij de stoomblekerij kwam werken, of Tamtam niet te vergeten, althans mijn vader en zijn collega’s noemden hem zo, een Surinamer met wel tien kinderen die zomaar twee huizen verderop was komen wonen - ik kon ze op een zeker moment zonder wijzen passeren. Maar niet omdat mijn liefde voor mijn index was bekoeld. Integendeel. Ik was ze nog niet voorbij of ik voelde hoe mijn vinger begon te kloppen, hoe hij verstijfde en omhoog kwam, langzaam eerst, maar allengs steeds sneller, hoe hij een klein moment recht vooruit stak maar daarna nog verder omhoog ging — vijfenveertig graden, vijftig —, totdat hij priemend naar de hemel wees. Tegelijk voelde ik dat zich in mijn strottehoofd iets aanspande, en ik haalde diep adem. Maar meer dan een langgerekt ‘eueueuh’ bracht ik niet voort. Wat zou ik ook hebben moeten zeggen? Ik wist nog niks. Ik had alleen die vinger.

  vinger.jpg

  Wel staat voor mij vast dat ik sinds die tijd altijd in de voetsporen van mijn vader heb willen treden. Niet dat ik hem tot dan toe ook maar ooit een vinger had zien heffen, maar als ik soms in de weekeinden wel eens naar boven sloop, naar zijn kamertje, om daar over het glimmend bruine leer van zijn boekentas te strijken, of om uit de zakken van zijn geruite colbert een krijtje op te diepen — zo’n stompje, of soms zelfs wel een nog heel pijpje, geel-poederig aan de buitenkant en wit vanbinnen — dan wist ik, ook zonder dat ik het ooit zelf had gezien, dat hij dagelijks met een geheven wijsvinger voor een gitzwart schoolbord stond, voor een ademloos, met open mond en glimmende ogen naar hem luisterend publiek. Het is vaak voorgekomen dat ik die houding daar in dat kamertje nadeed, er op oefende zou je kunnen zeggen, en met een ‘ke zje me zwa de poetepoet, kan fèèr de mese bwa, mézjeus’ een denkbeeldig publiek het Frans bijbracht dat ik mijn vader wel eens luidop hoorde lispelen boven zijn oude nummers van Paris Match. En op verjaardagen, als in de voorkamer slierten blauwe rook boven de salontafel dreven en mijn vader met zijn collega’s glaasjes jenever met suiker dronk — oom Arie, ome Wil, meneer Quee, juffrouw Jalink, die natuurlijk geen jenever dronk (stel je voor!) maar af en toe in haar grijze plissé-rok voorover boog om van een glaasje sherry te nippen — dan zat ik in een hoekje van de erker, half onder de vensterbank met de koperen bloempotten en lette goed op. Af en toe probeerde ik mijn vinger en fluisterde een zinnetje na dat ik juist had gehoord. ‘De jeugd is brutaal’ bijvoorbeeld, of: ‘Als er nog meer van die tamtammetjes komen, gaat onze taal teloor’.

  Met het naspreken van deze zinnetjes daar onder die vensterbank — of wat later in de tuin voor een publiek van dennebomen en rododenderon-struiken, als mijn moeder, die mij al geruime tijd argwanend had gadegeslagen, mij met een ‘kom, ga eens buitenspelen joh’ had weggestuurd — wist ik dat ik mijn eerste stappen zette op weg naar een stralende toekomst waarin hele scharen kinderen aan mijn lippen zouden hangen, hun ogen gericht op mijn stram geheven wijsvinger. Ik was dan ook haast buiten zinnen toen eindelijk de eerste schooldag aanbrak en ik voor de eerste maal dat lokaal met de hoge ramen betrad, met die keurig in rijen achter elkaar geplaatste tafeltjes, met — en dat had ik zelfs niet durven dromen! — de tafel van juffrouw Gierman op een verhoging links vooraan, zodat ze altijd majesteitelijk boven ons uit torende. En er was het bord natuurlijk. Dat was weliswaar wat minder zwart dan ik had gehoopt (er zaten overal van die grijs-witte vegen op), maar na lang aandringen kreeg ik het gedaan dat ik het in het speelkwartier, tussen de middag en ook om kwart over vier met een natte spons telkens weer blinkend zwart mocht maken. En ook in andere opzichten werd ik niet teleurgesteld, want al spoedig bleek dat het vingeropsteken hier tot de dagelijkse discipline behoorde, ja zelfs dat degenen die het waagden om het woord te nemen zonder eerst hun wijsvinger op te steken, werden weggestuurd en voor straf op de gang, met hun hoofd tussen de jassen en hun handen op de rug, uren moesten blijven staan.

  Het waren heerlijke jaren, en telkens als ik er aan terugdenk voel ik hoe er aan mijn hand als het ware weer iets begint te tintelen, hoe zich daar iets zou willen verheffen, ook al weet ik dat dat niet zal gaan, dat het wat ongepast zou zijn zelfs en dat het niet zelden afgrijzen wekt wanneer ik, verzonken in die zalige herinnering, het schokschouderen niet meer kan bedwingen en mijn hand plotseling en razendsnel uit mijn broekzak schiet en zich heft. Toen ging ik nog onbekommerd met een kloppende wijsvinger door de stad, liep ik na het sponzen van het schoolbord nog uren door de straten en merkte dat ik bij het passeren van Tinus met de tassen niet langer om woorden verlegen zat, zodat ik het op een gegeven moment zelfs aandurfde om voor zijn bankje te blijven staan en, terwijl ik met mijn voet de lege bierflesjes terzijde schoof, hem met plechtige stem toe te voegen: ‘Drie keer vier is twaalf’. Het was weliswaar nog niet precies wat ik wílde zeggen, dat voelde ik ook wel, maar het sorteerde wel het juiste effect. Met grote ogen keek hij naar mij op en zijn mond viel open van verbazing.

  Ik was ontegenzeggelijk op weg naar dat podium links vooraan en in de voorstellingen die ik mij van mijn vader maakte, stond hij nu niet alleen meer voor het glimmend zwarte schoolbord — hij was wat klein van stuk, zo begon mij op te vallen — maar met geheven kin op die verhoging, en hij sprak luid en krachtig zijn gehoor toe, wees na het stellen van een vraag met een autoritair gebaar een opgestoken vinger aan en zei: ‘jij daar!’. Precies zoals ik het zou gaan doen, want al spoedig bleek dat mijn opgestoken vinger in de ogen van meesters en juffrouwen een belofte inhield, dat men de mijne nooit tevergeefs uit het woud van opgestoken handen uitkoos en de juiste antwoorden op de gestelde vragen kreeg, zodat ik na een jaar of zes één van de weinigen was die ‘s ochtends voor schooltijd les kreeg van meneer Quee, die mij de spreekwoorden en gezegden leerde waarmee ik ‘s middags bij Tinus veel succes had. Ik had hem inmiddels al zo ver gekregen dat hij recht overeind ging zitten als hij mij in de verte aan zag komen, zijn beide armen strak langs zijn lichaam, de handen om de zitting van zijn bankje geklemd. Vlak voordat ik bij hem was, keek hij dan altijd nog wat verschrikt om zich heen, om vervolgens, als ik voor hem stond en hem toesprak, met een zacht kreunend geluid wat ineen te zakken. ‘Drie dingen zijn moeilijk tegen te houden,’ zei ik dan bijvoorbeeld, ‘een meisje dat wil trouwen; een paard, dat stormt; een boer die een vane draagt’ — en dat leek er al heel wat meer op dan de tafel van vier.

  Is het dan een wonder dat ik hoge verwachtingen koesterde toen ik voor de eerste maal het grote gebouw in het centrum betrad, het gebouw waar ik al vele malen voor was blijven dralen, met boven de beide hoge deuren die door mij zo vaak gemompelde spreuk: ‘Non scholae, sed vitae discimus’? Alleen al die in steen uitgehouwen woorden, die ik niet begreep, die ik nog niet begreep, hadden mij de zekerheid gegeven dat er meer moest zijn dan de blauwe deeltjes Stoett die meneer Quee ons te leren had gegeven, meer dan het ‘Die alles door de vingers ziet, en heeft genen bril van doene’ waarmee ik Tinus moeiteloos op de knieën kreeg. En ongetwijfeld zou ik in de ruime hoge lokalen met de bollampen aan het plafond de feiten leren kennen die men nodig had om het leven te leven zoals het behoorde, om uiteindelijk toegang te verkrijgen tot de podia die her en der verspreid over het land stonden opgesteld en van daaraf deze feiten voor te houden aan hen die nog niet meer wisten dan een kat van saffraan. Ik was daar zelfs zo van overtuigd dat de rangschikking van de tafeltjes in het eerste lokaal dat ik betrad mij aanvankelijk nog niet van de wijs kon brengen, want hier zat men niet achter elkaar, keurig uitgelijnd, zo bleek mij, maar gevieren naar elkaar toegekeerd, sommigen zelfs met de rug naar het bord! Dat was natuurlijk, zo hield ik mij toen nog voor, om elkander goed zichtbaar zijn vinger te kunnen laten zien. Dat het podium ontbrak bevreemdde mij wel enigszins. Maar zelfs toen enige minuten na het belsignaal een wat slungelige manspersoon met schouderlang haar binnentrad, in zijn hand een plastic tasje van de Spar, had ik het nog niet direct in de gaten. Hij leek zo in niets op mijn vader, met zijn boekentas en zijn colbert, met zijn iedere ochtend keurig door mijn moeder gestrikte das, dat het niet bij me opkwam om in hem een vertegenwoordiger te zien van het nobele gilde waartoe ik met mijn hele ziel en zaligheid wilde en zou gaan behoren. Een vergissing, zo bleek.

  Want vanaf die dag begon ik mijn vinger te stoten. Het was als hing één van de melkglazen bollampen vlak boven mijn hoofd, zodat telkens wanneer ik, aanvankelijk nog met het mij eigen enthousiasme en dus veel te snel, mijn arm opstak, ik het gevoel had dat mijn vinger dubbel klapte tegen wat zich daar boven mij bevond. Maar ook wanneer ik ten overstaan van mijn groepsgenoten aan de tafeltjes naast en tegenover mij mijn vinger niet hoger hief dan mijn borstbeen en al met lichte wanhoop over het uitblijven van nieuwe feiten dan maar enige bladzijden Stoett reciteerde, was het mij alsof iemand hem met zijn hele hand omklemde en nog wat achterover trok ook. Mijn vinger werd een pijnlijk uitsteeksel, een door de vele keren dat ik hem gestoten had blauwige, opgezwollen, uiteindelijk zelfs gelige en aan de top zwart geworden stomp waarvoor ik mij meer en meer begon te schamen. En het duurde dan ook niet lang of de dag brak aan dat ik hem, staande voor Tinus met de tassen voor mij opstak, diep ademhaalde, maar bij de aanblik van dit nog nauwelijks herkenbare ding niet verder kwam dan een klagelijk uitgestoten ‘eueueuh’. Tinus, die zijn schouders al wat had laten zakken, keek eerst verschrikt naar mij op, zag mijn ongetwijfeld ontzette blik op wat ooit mijn trots was geweest, mijn toekomst, en barstte vervolgens uit in een verschrikkelijk, brullend gelach. Zijn hele lichaam klapte dubbel en met zijn voeten schopte hij een nog halfvol bierflesje om, dat klokkend leegliep over mijn schoenen. En hij wees. Hikkend van het lachen wees Tinus met die wat kromme, harige wijsvinger van hem op het stompje aan mijn hand.

  Wat kon ik doen? Wat kon ik anders doen dan wegrennen? Ik rende, achtervolgd door zijn hoongelach, door de straten, mijn linkerhand beschermend rond mijn gehavende rechter-wijsvinger; ik rende langs de kerk, over het spoor, over de kanaalbrug aan de rand van de stad; en toen ik eindelijk stil hield, hijgend met mijn linkerhand steun zocht tegen een boom, zag ik dat mijn wijsvinger voor mijn natte schoenen in het gras lag.

  Wat er daarna gebeurde, herinner ik mij niet precies meer. Ik viel, geloof ik, schreeuwend op mijn knieën. Ik zal misschien nog geprobeerd hebben de vinger terug te zetten aan mijn zo deerlijk verminkte hand.

  Ja, dat zal ik vast hebben geprobeerd...

  Ook hoe ik thuisgekomen ben, weet ik niet meer, noch wat ik met het stompje heb gedaan. Heb ik het misschien nog in de zak gestoken van één van de oude colberts van mijn vader, die ik afdroeg? Of heb ik het op een zeker moment woedend van mij afgegooid? Ik ben er later nog wel eens wezen kijken, daar bij die boom, maar heb het nooit teruggevonden.

  Sindsdien loop ik altijd met mijn hand in mijn zak, bijna zo alsof het me onverschillig laat dat er in deze wereld geen vingerwijzingen zijn, dat er niemand is die het boek openslaat en mij wijzend naar de hemel zegt waar het op staat. Maar ook al zit ik tegenwoordig vaak op het bankje bij de brug, links naast mij een kruikje jenever en een doos suikerklontjes - telkens als de school uitgaat en die schare kinderen langs mij trekt, voel ik het tintelen in mijn hand, iets wat het midden houdt tussen pijn en jeuk op die plek waar niets meer is als was er nooit iets geweest. En ik zou op willen staan en een halt toeroepen aan al die kinderen en ik zou hen willen leren wat het geval is, wat onomstotelijk is, wat ze beslist moeten weten.  

  --------

   

  screenshot_78.jpg


   

 • Pin it!

  Pluizigheid

  In het februarinummer van De Leeswolf staat naast veel andere zaken het eerste deel van een essay van Marc Kregting. 'Fuzz' heet het. Dat kan 'dons' betekenen, of 'smeris' (naar believen: 'flik' of 'klabak', het woord wordt ook gebruikt als verzamelnaam voor 'de politie'); opgevat als werkwoord betekent het 'uitrafelen', 'pluizig worden, maken'. Tot zover het woordenboek.

  De titel zou een poging kunnen zijn tot zelfironie: Kregting werpt zich hier als politieagent op, hij deelt bekeuringen uit — iets wat volgens zijn eigen opvattingen natuurlijk helemaal niet kan (hij positioneert zich met graagte in de marge en kan in die zin dus onmogelijk de autoriteit hebben die voor het uitdelen van bekeuringen noodzakelijk is; hij is de 'ontmaskeraar' van de macht immers). De titel van zijn stuk moet dus zoiets zijn als de weergave van wat hij vermoedt dat de tegenstanders over hem zullen zeggen. Ongeveer zoals eind jaren negentig (wie herinnert zich dat nog) Paul Demets in Knack een overzichtsartikel schreef waarin hij onder andere Jos Joosten, Patrick Peeters en Dirk van Bastelaere verweet dat ze bij de lezing van hun poëzie veel te veel uitgingen van hoe poëzie er zou móéten uitzien (en derhalve: veel te weinig van wat de door hen gelezen poëzie zelf wilde zijn). Ze gedroegen zich als poëziepolitie, meende Demets (zijn stuk heette 'De sirenes van de poëziepolitie'). Het in 1999 opgerichte tijdschrift freespace Nieuwzuid, met onder andere Van Bastelaere en Patrick Peeters in de gelederen, reageerde prompt door hun poëzierubriek 'De poëziepolitie' te noemen. 

  De kwestie zelf was interessant genoeg, en de discussie werd niet zozeer gevoerd op internet of in literaire tijdschriften, maar in kranten als De Morgen en De Standaard. Van Bastelaere schreef op 15 april 1999 in De Morgen (in de literatuurbijlage die toen nog Café des Arts heette) een recensie over De papegaaienziekte, het debuut van Demets uit 1998 — een recensie die eerst uitvoerig inging op Demets artikel in Knack alvorens de (trouwens ook in mijn ogen niet zo heel erg sterke) debuutbundel op haast rituele wijze te slachten. Epigonisme, zo luidde het oordeel. Jos Joosten schreef in De Standaard ook een recensie over De papegaaienziekte, een recensie die bijna 1500 woorden telde (geen uitzondering in die tijd), en gebruikte de bundel net als Van Bastelaere als opstapje om het over Demets Knack-artikel te hebben.

  In beide gevallen ging het om de (on)mogelijkheid van de neutrale blik bij het recenseren van poëzie. Yves T'Sjoen zag, in (alweer) De Morgen, Demets' stuk vooral als 'een pleidooi voor een genuanceerde, open lectuur waarin diverse poëziesoorten op hun merites worden beoordeeld'. Het had Van Bastelaere er al toe verleid om te stellen dat 'de leerstoel van de verzoenende poëziekritiek' nog steeds vacant was en dat Demets (of T'Sjoen, daar wil ik nu even vanaf wezen) blijkbaar naar de post solliciteerde. Daarmee werd het spook van Herman De Coninck nog maar eens uit zijn vers gedolven graf geroepen — de man die zo perfect de positie belichaamde die het Van Bastelaere en andere zogeheten 'postmodernen' mogelijk maakte om eind jaren tachtig, begin jaren negentig het klassieke avant-gardeschema nog eens toe te passen en zichzelf te positioneren als de nieuwe rebellen — met succes en met vaak sterke poëzie overigens. Daar hoorde onder meer de ontmaskering van De Conincks 'neutraliteit' bij. Men liet zien dat achter die neutraliteit wel degelijk ideologisch bepaalde keuzes schuilgingen. 

  Ik sta hier zo lang bij stil, enerzijds omdat Kregting in zijn stuk in De Leeswolf blijkbaar nog eens vanuit diezelfde klassieke rebelsheid lijkt te willen reageren in een stuk dat waarschijnlijk de bedoeling heeft om het nog eens over de ideologische bepaaldheid van de literatuurkritiek te hebben. Anderzijds omdat Kregting in het stuk erg persoonlijk wordt naar mij toe, iets wat hem blijkbaar zodanig parten speelt dat het stuk eerder kwaadwillig dan kritisch is en zo zijn doel — als dat er al was — voorbijschiet.

  Het bevat allerhande suggestieve formuleringen die tot doel hebben mij af te schilderen als iemand tegenover wie Kregting zichzelf nog eens naar hartenlust als de onbevlekte, want oprecht marginale auteur kan positioneren — iemand die zich niet inlaat met alles waaraan ik mij (sinds het winnen van De Gouden Uil natuurlijk!) wel zou bezondigen. (Al vallen daar wel een paar kanttekeningen bij te maken, want Kregting doet op de achtergrond zijn zegje over poëziefondsen bij uitgeverijen, houdt zich bezig met de organisatie van Poetry International, zet als freelance-redacteur potloodstreepjes in de typoscripten van anderen, en duikt zelfs wel eens op als jurylid van door hem ernstig verguisde sponsorprijzen).  

  Kregting begint zijn stuk met een paar opmerkingen over Elsbeth Etty's Het ABC van de literaire kritiek, stelt vervolgens dat Mark Cloostermans in zijn bespreking van Maarten Inghels' roman De handel in emotionele goederen Etty's adviezen blijkbaar had opgevolgd, brengt dan de rel ter sprake die ontstond naar aanleiding van het papiertje dat Harold Polis bij de presentatie van Inghels' roman in brand had gestoken, en heeft dan eindelijk het opstapje dat hij nodig heeft om het over mij te hebben. Op 12 september schreef ik een opiniebijdrage in De Standaard (zie hier) en Kregting noemt het meteen 'curieus' dat ik 'de kat de bel aanbond', omdat ik 'de krant tweemaal opgewarmd nieuws schonk'. Hij noemt een stuk in Rekto:Verso, waarin ik inderdaad hetzelfde had beweerd (Rekto:Verso, nr. 46, maart-april 2011, p.18), een stuk dat ik later op mijn blog heb gezet ('geherpubliceerd', noemt Kregting dat en dat schijnt van hem niet te mogen). Hij noemt het, net als het opiniestuk in DS, een 'pleidooi voor lovende besprekingen'. 

  Eerst even over dat 'opgewarmd'. Er is een klein verschil tussen een stuk in Rekto:Verso, een stuk op mijn blog en een (overigens ander) stuk in een krant als De Standaard. Het publieksbereik is nogal verschillend — en wat ik aanvankelijk voor het veel kleinere publiek van Rekto:Verso had geschreven, verdiende in het licht van de commotie rond Inghels' en Cloostermans in mijn ogen ook nog wel een wat groter publiek. Je zou het kunnen zien als een poging iets bespreekbaar te maken op de plek waar dus nog niet eens zo heel lang geleden debatten over dit soort kwesties nog mogelijk waren (inmiddels is dat niet meer het geval). Maar nee, oordeelt Kregting, de man die het liefst dode vogeltjes neerlegt op onvindbare plaatsen, het was 'opgewarmd' — ik had het al eens eerder gezegd, en in de wereld van Marc Kregting zegt men de dingen één keer, ook als je de mogelijkheid hebt om je opinie voor een breder publiek en in een iets andere context nog eens kenbaar te maken. 

  Het brengt me op het volgende. Ik ken Kregting als een essayist die gewoonlijk zorgvuldig is als het gaat om verwijzingen, maar hier vergeet hij toch een wel erg belangrijk detail — een detail dat voortdurend vergeten wordt wanneer ik deze kwestie bespreek met recensenten: dat het gaat om een pleidooi voor positieve recensies ('lovend' heb ik niet gebruikt) in dag- en weekbladen. Die toevoeging is niet onbelangrijk. Ik maak steeds het onderscheid tussen wat er in de dag- en weekbladkritiek nog mogelijk is, en wat literaire kritiek in mijn ogen eigenlijk zou moeten zijn. Om louter op grond van feiten tot de vaststelling te komen dat in de huidige dag- en weekbladkritiek de literaire kritiek zoals ze idealiter zou moeten zijn eigenlijk zo goed als onmogelijk is geworden. De literatuurkritiek loopt aan de leiband van de commerciële bedoelingen van de krantenuitgever — die er bijvoorbeeld geen graten in ziet om romans cadeau te doen bij zijn krant, maar daarmee tegelijkertijd verhindert dat er over die roman in de krant zelf nog oprecht geoordeeld kan worden. Terwijl er bij het boek natuurlijk wél een lovend stuk geschreven moet worden door de medewerkers van de literaire bijlage.

  Wat in de kranten literaire kritiek heet is de facto consumentenadvies — ik heb daar al héél vaak aan toegevoegd: ondanks de bedoelingen van de recensenten (dat staat nota bene ook in de stukken die Kregting hier aanhaalt, maar hij verkiest daarover te zwijgen). De tegenwind die ik vaak kreeg, als pleegde ik een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, als speelde ik de promopraat van uitgeverijen in de kaart (de suggestie is er ook weer bij Kregting), kan ik wel begrijpen, maar een recensent die gedwongen wordt zijn mening in een stukje van 250 tot (toe maar!) 500 woorden zo uit te drukken dat er in de laatste regel minstens een voor de blurb bruikbare quote staat, en daarbij ook nog geacht wordt wat sterretjes te zetten, zo'n recensent heeft eigenlijk geen werkelijke vrijheid van meningsuiting meer. Het format dwingt hem tot het soort flodderwerk waarvan tot op heden Daniëlle Serdijn de meest flagrante voorbeelden levert (die schreef bijvoorbeeld over Het geluk van de kunst een recensie van pakweg 50 woorden in de Volkskrant, waaruit je kon afleiden dat ze het boek niet of nauwelijks had gelezen, en als ze het wel had gelezen: dat ze van bijzonder weinig fatsoen blijk gaf, anders zou de eerlijkheid als bespreekster haar toch hebben moeten gebieden melding te maken van het feit dat ze zelf in Het geluk van de kunst in niet bepaald gunstige zin ter sprake komt. Moet ik nog zeggen dat ze het niet zo'n goed boekje vond?(twee sterren)). 

  De context van de recensie in dag- en weekblad is die van het consumentenadvies, ondanks de bedoelingen van de recensenten in kwestie, ondanks de bedoelingen van zelfs de chef Boeken. Dat is de stelling. Een stelling waarmee Kregting het eigenlijk eens is — maar uit zijn hele stuk blijkt dat hij van mening is dat ik ben toegetreden tot die echelons die het recht op dit soort opvattingen hebben verspeeld. 

  Onzorgvuldig is Kregting ook wanneer hij stelt dat ik de reeks 'Goud op snee' van Behoud De Begeerte genoemd zou hebben in de toelichting bij de 'herpublicatie' van het opiniestuk op mijn blog. Ik heb het daar over 'Uitgelezen' — een programma waarvan ik niet weet of Kregting het ooit heeft gezien, maar, zo leid ik af uit hetgeen hij over 'Goud op snee' zegt (een programma dat ik dan weer nooit zag), waarvoor hij hoogstwaarschijnlijk ook niets dan dédain zal hebben, al was het maar omdat ze daar aan een heuse 'tombola' doen en boeken verloten. Hoe diep kan men zinken…

  Te kwader trouw is Kregting ook wanneer hij meent dat ik in diezelfde blogpost Cloostermans 'wederom een uitbrander' heb gegeven. Ik noem zijn stukje 'luimig', een van die 'oprispingen' waar Cloostermans wel vaker last van heeft — en dan verwijs ik naar zijn toch ook erg onheuse recensie over Paul Baeten Gronda destijds, waarmee ik bedoel, maar ook toen bedoelde: onheus zelfs al vond je Gronda's debuut een boek van niks. Af en toe komen er uit Cloostermans pen van die stukken dat je denkt: wat heeft de auteur (of het boek) in kwestie hem toch aangedaan dat hij zo over the top reageert? Ik noem dat niet 'iemand een uitbrander geven'. Ik signaleer hier gewoon iets. En tja, in het opiniestuk in DS stel ik dat Cloostermans' recensie meer weg had van een signalementje, doorspekt met fikse oordelen die op weinig anders gebaseerd leken dan het slechte humeur van de recensent. Is dat een uitbrander? Mij lijkt het een haast feitelijke vaststelling, en ik ben heel nieuwsgierig hoe Kregting dat stukje dan zou willen karakteriseren. Eigenlijk niet anders, zo blijkt uit het begin van zijn stuk, maar in mijn geval moet het blijkbaar een uitbrander heten.

  Dat komt omdat hij een bepaalde (zij het verkeerde) visie heeft op enig gedoe rond De Gouden Uil — een prijs die ik blijkbaar nooit had mogen winnen en waarvan het winnen zelf mij persoonlijk aangerekend dient te worden. Het zijn allemaal heel erg oude koeien, maar bon. Het gaat om de wijze waarop Kregting graag de zaken wil voorstellen. Hij stelt daar namelijk — alweer onzorgvuldig — dat ik getergd was dat 'voor betrekkelijke nieuwkomers Cloostermans en Leymans zijn lange staat van dienst niet telde'.

  Het ging  daarbij helemaal niet om Cloostermans of Leymans. Het ging om de mij toen verrassende vaststelling dat ik in Boekblad (en niet door Leyman in eerste instantie) 'een volslagen onbekende auteur' was genoemd — alsof dat van belang was, die bekendheid of onbekendheid. Het werd in Boekblad bijna als een oordeel gepresenteerd, alsof mijn onbekendheid op zich al reden te over was om de nominatie belachelijk te vinden. En vooruit, ja, Boekblad ging voorbij aan het feit dat ik als poëzierecensent van De Groene Amsterdammer (tien jaar lang) en als redactielid van De Gids toch niet echt volslagen onbekend was voor iemand die een beetje de personele bezetting in letterland in de gaten had gehouden, wat je van iemand van Boekblad toch mag verwachten. Hoe dan ook, Leyman herhaalde het zinnetje uit Boekblad (Cloostermans schreef bij mijn weten destijds niet over De Gouden Uil; het was Filip Huysegems) en zette het in als was het een argument tegen mijn nominatie.

  Dat hield verband met een aanvaring die ik met Leyman had omdat ik op mijn blog (zie hier) wat kanttekeningen had gemaakt bij hetgeen Leyman over P.F. Thomése had geschreven op De papieren manNadat hij mij een buitengewoon giftige reactie had gestuurd naar aanleiding van die opmerkingen (zie hier), een reactie die ik buitenproportioneel vond en die getuigde van aversie tegen vooral mijn persoon, verbaasde het me vervolgens niet om in de krant (bij het voor recensenten verplichte overzichtsstuk over alle genomineerden, inclusief de hen misschien ook verplichte prognose van wie de winnaar zou zijn) te moeten lezen dat mijn roman weinig meer dan waardeloos was — een mening die kracht werd bijgezet met een citaat van een of andere achteraf-internetsite over spaghettizinnen, waar Leyman natuurlijk ook NRC had kunnen citeren (al vond hij daar geen steun voor zijn mening). Ook dat stuk leek vooral een persoonlijke afrekening.

  Dat ik dat stuk onheus vond, spreekt voor zich. Maar dat ik getergd zou zijn omdat mijn 'lange staat van dienst' niet in aanmerking werd genomen door Leyman (of Cloostermans) is je reinste larie. Het lijkt door Kregting alleen op deze manier te worden voorgesteld om een beeld van mij te schetsen dat past bij zijn eigen overspannen voorstelling van de werkelijkheid.  

  Enfin, zo is Kregting voortdurend bezig met het zoveel mogelijk beschadigen van mijn persoon, terwijl de kwestie waar het om zou moeten gaan zo niet aan bod komt: wat moeten we aan met een situatie waarin literatuur grotendeels een subcultuur is geworden, deel van de lifestyle, enkel relevant als illustratiemateriaal bij wat de journalistiek meent dat de échte werkelijkheid is, en vooral: wat moeten we aan met een situatie waarin het soort discussies dat Kregting zou willen voeren (discussies die — laat daar geen misverstand over bestaan — voor mij van het grootste belang zijn) sowieso als volstrekt irrelevant terzijde worden geschoven, waar de vraag of je neutraal bent of juist ideologisch bepaald er zelfs niet eens meer toe lijkt te doen. Ik geef het publieke domein, dat ondanks internet nog steeds gedomineerd wordt door de reguliere media (een recensie in DM of DS heeft nu eenmaal nog steeds veel meer aanzien dan een veel beter stuk op een recensiesite of op een blog, en ik zie daar voorlopig nog geen verandering in komen) — ik geef dat publieke domein nog niet op door het continu zo te demoniseren als Kregting hier doet. Juist door dat domein zo te demoniseren bewijs je de literatuur de slechtst mogelijke dienst, en ben je niet zozeer in de contramine, zoals je misschien zelf denkt, maar conformeer je je aan wat er van je wordt verwacht: dat je in je eigen speeltuin blijft (en daar eventueel de bully uithangt). 

  Dat hij in juist een blad als De Leeswolf de ruimte krijgt om op deze weinig exacte, van persoonlijke rancune doortrokken wijze van leer te trekken, feiten te verdraaien en wat dies meer zij, is voor mij persoonlijk een teleurstelling. Zoals het teleurstellend is om te moeten vaststellen dat het gesprek met Marc Kregting bij dezen nu wel is beëindigd. Dit is me een beetje te achterbaks en laag-bij-de-gronds allemaal.

  Wat overigens niet verhindert dat ik straks als co-voorzitter van de Vlaamse Auteursvereniging met volle overtuiging ook de belangen van Marc Kregting zal verdedigen tegenover alle instanties (uitgevers, media, politici, rechtenmaatschappijen, bibliotheken etc.) die het met die belangen zo nauw niet nemen. Dit terzijde.    

 • Pin it!

  Culturo (vandaag in De Standaard)

   

  Een linkse, elitaire culturo reageert

  Elke democratie heeft nood aan nuance

  • dinsdag 05 februari 2013
  • Auteur:Marc Reugebrink
  Man leest boek in bibliotheek. ‘Culturo's hebben de neiging alles anders te bekijken.'

  Man leest boek in bibliotheek. ‘Culturo's hebben de neiging alles anders te bekijken.'

   

  Willen of niet, wie eens als ‘culturo' is bestempeld, raakt maar moeilijk van dat etiket af. Marc Reugebrink vindt dat griezelig omdat het aangeeft dat diversiteit almaar minder wordt geduld.

  We leven in glasheldere tijden. Nu de populisten overal aan het roer staan, worden er volop etiketten geplakt, bokken van schapen gescheiden, kaf van koren – en je kunt maar beter aan de juiste kant staan. Zelf kom ik er bekaaid af. Ik ben een ‘culturo', zo heb ik de afgelopen weken begrepen. En als culturo ben ik vanzelfsprekend links. En meteen ook elitair. Dat is allemaal niet goed. Nog een geluk dat ik de heteroseksuele ‘obediëntie' ben toegedaan, ook al beperkt me dat ernstig in mijn kledingkeuze.

  Natuurlijk wil ik bij dat mij opgeplakte etiket graag de nodige kanttekeningen maken. Ik ben geen culturo, ik ben een schrijver, een literair auteur. Mij lijkt dat niet aan elkaar gelijk te zijn. Hoewel. Ja, ik draag mijn hart links. Maar ik ben er tegelijkertijd van overtuigd dat cultuur voor veel linkse politici nu niet meteen een prioriteit is. Het verwijt dat kunst en literatuur elitair zijn kwam aanvankelijk vooral uit die hoek, zeker nadat links het idee van volksverheffing uiteindelijk maar had opgegeven en onder het mom van ‘cultuurparticipatie' vooral koppen begon te tellen (cultuur = bezoekersaantallen). In mijn ervaring geniet je als literair auteur veel meer respect bij de van oorsprong confessionele partijen – bij politici die van oudsher nog vertrouwen hebben in Het Woord, ook al bewijst de irritatie die iemand als Rik Torfs in eigen rangen veroorzaakt dat men zulks nu ook weer niet moet overdrijven. Maar je hebt bij tsjeven en zelfs grefo's (gereformeerden) in ieder geval het gevoel dat je ze mag tegenspreken en dat ze dan nog luisteren ook.

  De trapauto is geen maatstaf

  Elitair ben ik ook al niet. Nee, écht niet. Wel is het zo dat als het bijvoorbeeld over literatuur gaat, ik daar met de nodige kennis van zaken over spreek. Ik ben al meer dan een half leven met literatuur bezig, moet u weten. Als schrijver steun ik op een traditie van eeuwen waarvan ik al lezend kennis heb genomen en die ik al schrijvend telkens weer inzet.

  Vandaar dat ik in E.L. James weinig van waarde terugvind – om het clichévoorbeeld van vandaag nog maar eens te geven (eerder was het Dan Brown, geloof ik?). Niet omdat ik me beter voel dan die miljoenen lezers, maar omdat iemand die verstand heeft van auto's het liever ook niet heeft over de deugden van de trapauto. Ik misgun niemand zijn trapauto. Ik weiger alleen om die tot maatstaf te maken.

  Maar ik herhaal: we leven inmiddels in glasheldere tijden. Mijn pogingen om onder het etiket uit te komen dat mij wordt opgeplakt, zijn in de ogen van de etikettenplakkers zelf alleen maar een bewijs dat ik dat etiket dubbel en dik verdien. En dat is bepaald griezelig. Communisten aten nooit kinderen, maar toch waren hele volksstammen daar op een zeker moment vast van overtuigd – voldoende overtuigd zelfs om de wapens op te willen nemen. En nu we toch bezig zijn: joden waren nooit ongedierte, maar er was heel weinig voor nodig om precies die definitie ingang te doen vinden en een hele schare welwillenden te vinden die, passief of actief, mee wilden helpen om dat ongedierte uit te roeien.

  Ik weet het. Altijd weer diezelfde voorbeelden. Het is daarom dat de etikettenplakkers elke vergelijking met die duistere periode uit onze geschiedenis willen verbieden. Niet geheel ten onrechte. Maar ook niet geheel terecht. Het gaat niet om specifiek die periode. Het is maar dat we sinds die periode meer dan ooit tevoren weten waartoe etiketten plakken kan leiden. En de Chef Etikettenplakker zelf weet het ook, anders zette hij niet altijd dat eierdopje op zijn kop om te jammeren over de reductio ad hitlerum die hem ten deel valt wanneer hij zelf gereduceerd wordt tot zíjn ‘obediëntie'.

  Het gaat precies om die reductie van de werkelijkheid tot stereotiepen in een economisch, politiek en cultureel klimaat dat in toenemende mate geen nuances meer toestaat. Waarin de werkelijkheid niet langer veelkantig is, maar steeds meer eendimensionaal. Kunstenaars, schrijvers (maar ook journalisten, intellectuelen en nog anderen die tot die als homogeen voorgestelde club ‘culturo's' worden gerekend) hebben de neiging om de courante definities van mensen en dingen nog eens om te draaien, anders te bekijken. Dat is van het grootste belang voor een democratische samenleving. Zo beschouwd lijken ze altijd maar weer in de contramine te zijn, dwars te liggen.

  Dat is overigens niet hetzelfde als ‘links' zijn. Het is voortdurend de vraag stellen wie of wat wij zijn: een schepsel Gods, een zelfstandig kritisch individu, burger, Vlaming, zoogdier? En we stellen die vraag juist omdat er in elk tijdperk mensen zijn die menen dat het antwoord op die vraag nu toch wel definitief is gegeven.

  Niet iedereen heeft er baat bij dat die vraag openblijft. Het is daarom dat kunstenaars, schrijvers, journalisten tot op de dag van vandaag in (rechtse én linkse) dictaturen gewoonlijk tot de eersten behoren die worden opgeruimd. Dat is wellicht de angst van hen die nu zo treiterig tot culturo's worden gereduceerd door een partijleider die vanwege het winnen van gemeenteraadsverkiezingen en verder steunend op altijd onzekere peilingen al een voorschot neemt op de situatie waarin tegenspraak niet meer zal baten.

  Dat mag overdreven lijken, maar toch is die angst niet helemaal zonder grond. De Wever en andere N-VA-ers die zich in dezen al hebben geroerd lijken met dit soort reducties bepaald niet uit te zijn op dialoog, maar op de afschaffing van de diversiteit, van een veelkantigheid die, meer dan vandaag de dag aan bod komt, te danken is aan wie momenteel rücksichtslos op één hoop worden geveegd met de bedoeling hen af te voeren.

   
 • Pin it!

  Vandaag in De Standaard

  Vandaag in De Standaard een stukje naar aanleiding van de zelfmoord van Jacintha Saldanha en het mogelijke verband dat er bestaat met de practical joke van de Australische 2DayFM Radio-dj's Mel Greig en Michael Christian. Ik wilde het niet expliciet vermelden, maar het stuk is tevens een antwoord op het wat magere stuk dat radiomaker (en als radiomaker in het verleden ook notoire grappenmaker) Jan Hautekiet twee dagen geleden in de krant schreef. Het is enerzijds begrijpelijk dat zij die vanzelfsprekend toegang hebben tot de media vergeten dat ze daarmee een bepaalde macht hebben verworven die de meeste mensen niet hebben, en dat die macht aan hun spreken een grotere relevantie geeft (of dan toch lijkt te geven) dan het spreken van de man in de straat, die vooralsnog alleen de internetfora heeft om zich kenbaar te maken en zich daar alleen kenbaar lijkt te maken wanneer de frustratie al torenhoog is. Maar het is daarom zo pijnlijk dat juist de radio- en tv-makers menen dat ze 'het publiek' vertegenwoordigen. Zij zijn juist de elite, momenteel, en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee die de meesten niet nemen omdat ze zich hardnekkig als vertegenwoordigers van het gewone volk blijven beschouwen. Punt is dat 'het publiek' waarmee vaak geschermd wordt veeleer een constructie van henzelf is dan een reëel feit — ondanks de publieksonderzoeken die men ongetwijfeld uitvoert (maar wat onderzoekt men dan, welke vragen stelt men, wat zijn de vooronderstellingen van die vragen, enzovoorts).

    

  --------------------

  Pesten via de radio

  Kletspraat met zware gevolgen

  • donderdag 13 december 2012
  • Auteur:
    


  Mediatijgers en netmanagers zijn het wellicht vergeten, maar op radio en tv komen is voor Jan met de pet iets heel bijzonders, meent Marc Reugebrink . Alsof je voor de hele wereld op een voetstuk wordt geplaatst. Dan is de klap des te harder, als je belachelijk wordt gemaakt.

  Hebt u ook zo'n hekel aan radiofiguren die ten koste van anderen lollig proberen te zijn? Ze zitten zich in hun studio's blijkbaar kapot te vervelen en denken misschien daarom dat dit ook wel voor hun luisteraars zal gelden. Daarom lullen ze ook zo verschrikkelijk veel, ook als ze geen informatief programma hebben.

  Woordendiarree. Een onweerstaanbare drang om zich te ontlasten. Misschien is het ook angst voor stilte. Want zelfs praten alleen is niet genoeg. Er moet ook nog een zogenaamdefiller onder: wat instrumentale muziek waar de dames en heren dan door- en overheen praten. De luisteraar zou eens in paniek raken als ze tussen het gebabbel door ademhalen. Oei! Ik hoorde even niks! Wat was me dat voor iets raars? Er zijn zelfs radiostations die zo'n bonkend muziekje laten spelen als ze iemand interviewen.

  Zinledig geluid en kletspraat

  Misschien is het de schuld van de netmanagers, of hoe heten die lieden. Ergens in de hogere echelons van het radiowezen moet ooit besloten zijn dat radio een continue stroom van zinledig geluid moet wezen.

  Muziek is tot daaraan toe, maar gezien het feit dat veel dj's muziek meestal ruim voor het einde van een nummer onderbreken met geleuter en meestal ook nog een tijdje doorkletsen als een nummer al begonnen is, lijkt dat niet eens de prioriteit te zijn. Kletspraat verkopen, dat is de bedoeling. Elke seconde amusement brengen. Het moet een zenuwslopende bezigheid zijn.

  Het is in die sfeer dat radiomakers bedenken dat het wel eens geweldig leuk zou kunnen zijn om andere mensen te kakken te zetten door ze op te bellen en in de een of andere val te lokken. Zoiets heet een practical joke te zijn, maar het kan evengoed beschouwd worden als een vorm van openbaar pesten.

  Hoewel ik aanneem dat de gewoonlijk erg politiek-correcte mediamannen en -madammen desgevraagd elke actie tegen pesten op school of op het werk van ganser harte onmiddellijk zouden ondersteunen, verhindert het niet dat ze er zich op de radio dagelijks aan bezondigen.

  Je zou hier nog een onderscheid kunnen maken tussen het pesten van publieke figuren en van hen die dat niet zijn. Publieke figuren vertegenwoordigen een bepaalde macht en het kan heilzaam zijn om die eens wat te relativeren. Als diverse fora op de sites van kranten en omroepen iets duidelijk maken, dan is het wel dat diegenen die eenvoudige toegang hebben tot de media soms alleen al vanwege die toegang diep gehaat worden. Een publieke figuur publiekelijk neerhalen kan dus nuttig zijn – een daad van barmhartigheid jegens Jan met de pet die nergens anders aan het woord komt dan in die fora, die overigens in mediakringen zelf veelal als irrelevant beschouwd worden. En die publieke figuren moeten daar maar tegen kunnen.

  Zo reageerde prins Charles na de grap van het Australische radiostation (maar nog voor de vermoedelijke zelfdoding van de verpleegster Jacintha Saldanha) buitengewoon geestig op een vraag van een tv-journalist: ‘Hoe weet u zeker dat ik geen radiostation ben?' – een antwoord dat van meer humor getuigt dan de radiograp zelf.

  En wanneer programma's als Bananasplit BV's in de zeik nemen, blijken die meestal wel bereid om nadien in het programma op te draven en (al dan niet groen) mee te lachen om hun vernedering. Dat heet ‘sportief', en die sportiviteit legt hen geen windeieren. De BV valt van zijn voetstuk, wordt mens onder de mensen, waardoor hij paradoxaal genoeg eigenlijk nog wat hoger op zijn voetstuk komt te staan. ‘Hij is zo bijzonder, want hij is zo gewoon gebleven.'

  Belachelijk voor de hele wereld

  Maar voor de gewone man is het anders. Voor hem geldt wat de meeste mediatijgers allang vergeten zijn: dat ‘op radio of tv komen' iets uitzonderlijks is en van een mens bijgevolg ook iets bijzonders maakt.

  Het is alsof hijzelf op een voetstuk wordt gezet, alsof hij zichtbaar wordt voor de hele wereld en er nu eindelijk toe doet. Daarom is de klap des te harder als blijkt dat hij alleen maar op dat voetstuk is gehesen om belachelijk te worden gemaakt. En dat niet alleen voor zijn collega's of zijn familie, maar inderdaad voor de hele wereld.

  In medialand wordt nu weliswaar geschokt gereageerd op het mogelijke verband tussen de zelfmoord van Saldanha en de Australische radiograp, maar tegelijkertijd wordt ook steeds benadrukt dat de grap zelf onschuldig was, dat dergelijke grapjes (pesterijen) ‘moeten kunnen'. Het lijkt mij te duiden op het ontbreken van enig werkelijk inzicht in de eigen positie. Net de massamedia zijn er tegenwoordig snel bij om iedereen die iets anders wil dan hun voorgesneden amusement ‘elitair' te noemen. Ze lijken niet in te zien dat zij op dit moment de werkelijke elite vormen. Zij beslissen immers wie op welke wijze toegang krijgt tot wat zij tot de echt relevante werkelijkheid hebben verklaard. Zij lijken zich totaal niet bewust te zijn van die positie en van de daarmee verbonden verantwoordelijkheid. Voortgedreven door de even dwangneurotische als marktgestuurde noodzaak de eigen verveling te verdrijven met melig amusement, maken ze slachtoffers die ze vervolgens zelf het liefst niet tellen.

  --------------
 • Pin it!

  De wereld

  Net nu mijn nieuwe roman in het stadium is gekomen dat het moeilijk wordt om überhaupt nog aan iets anders te denken — wakkerschieten om drie uur 's nachts en dan eindeloos liggen denken aan zinnen, aan de zinnen die moeten volgen op de vorige zinnen, en aan de zinnen die daar weer op moeten volgen, en dan nog even de illusie koesteren dat je dit wel gaat onthouden tot het licht is, ook wel wetend dat je waarschijnlijk tussen (inmiddels) half vier en zeven uur nog wel weer in slaap zult vallen, een slaap die heilzaam is voor het lichaam maar desastreus voor al die fijne zinnen die je daar in het donker in je hoofd ligt te schrijven, zodat je dan toch (om pakweg kwart voor vier) maar opstaat om even iets in zo'n speciaal boekje te noteren (schrijvers hebben, een beetje aanstellerig, van die speciale boekjes waaraan ze te herkennen zijn, tegenwoordig gewoonlijk een moleskine), op de zetel in de living nog wat verder peinst, de verleiding weerstaat om naar boven, naar het werkvertrek te sluipen en de computer uit zijn slaapstand te wekken, uiteindelijk maar weer terugkeert naar bed en op een onbestemd tijdstip dan toch nog weer inslaapt om rond zevenen als een gebroken man aan het ontbijt te verschijnen — juist nu klopt de wereld aan het venster.

  Er was de wel heel drastische maatregel van de regering om de belasting op auteursrechten van 15% naar 25% op te trekken. Daar werd publiekelijk hard tegen geprotesteerd: Erwin Mortier hier, de boekensector (Vlaams Fonds voor de Letteren, Boek.be, het literair middenveld bij monde van Het Beschrijf, de Vlaamse Autersvereniging) hier, Celia Ledoux en Ann De Craemer hier, Xavier Roelens hier — die laatste ging expliciet in op de onvoorstelbare haatgevoelens die loskwamen toen de sector zich verzette tegen een plotselinge, nooit met die sector ook maar besproken korting van 10% die de schatkist, ocharme, een kleine 5,5 miljoen op zou leveren — als je het beperkt hield tot de schrijvers zelfs niet meer dan 600.000 euro. Op zich geven die geringe bedragen al aan hoe bedroevend weinig de diverse regeringen in cultuur investeren, en ik neem aan dat dat geheel naar de zin van al die haatdragende burgers is die met weinig kennis van hoe de zaken er voor — met name — literaire auteurs uitzien alvast een voorschot namen op de volgende boekverbranding.

  Dat laatste bracht Kristien Hemmerechts er eerder al toe om in Terzake, waar zij samen met jazzmusicus Jef Neve was uitgenodigd om iets over die maatregel te komen zeggen, alvast op voorhand het belang van cultuur flink te relativeren. Op Facebook ontstond een levendige discussie omdat één iemand haar vooral 'een eerlijke pleidooi voor progressieve aanslagvoeten' had horen houden: 'naarmate de inkomsten uit auteursrechten stijgen, hoort men procentueel meer belastingen op die inkomsten te betalen'. Dat zei ze inderdaad, maar als samenvatting van haar bijdrage aan het gesprek kon het toch niet echt gelden. De teneur van wat ze zei was toch vooral dat deze besparing nauwelijks betekenis had in het licht van bijvoorbeeld de ontslagen bij Ford Genk (nog een meevaller dat ze Syrië niet noemde, of de Gazastrook). Dat stond in schril contrast met wat Jef Neve te berde bracht, die tot een dergelijke relativering van de cultuur bepaald niet bereid bleek.

  In de discussie op Facebook over wat ze nu feitelijk gezegd had, stelde Hemmerechts zelf (antwoordend op het verwijt dat ze misschien te veel haar eigen situatie tot uitgangspunt had genomen en, suggereerde iemand, in een 'ivoren toren' leefde): "de vraag is wie er in een ivoren toren leeft: tenslotte sta ik ook in het beroepsleven of hoe noem je dat; en ik geef mijn oren en ogen goed de kost; ik denk dat sommige schrijvers en kunstenaars zouden schrikken als ze zouden horen hoe door heel wat mensen over hen wordt gedacht". Nu even afgezien van het enigszins van gesundes Volksempfinden getuigend dédain voor 'de' kunstenaar en 'de' schrijver, die hier volledig benaderd worden vanuit het cliché van de wereldvreemde romantici die ze zouden zijn (Hemmerechts wérkt tenminste nog! schrijvers en kunstenaars behoren niet tot het beroepsleven, moet u weten (dan zouden ze ook geen belasting hoeven betalen, zo bedenk ik me nu, maar dit terzijde)) — afgezien van die wat bedenkelijke vooronderstellingen van Hemmerechts: er wordt door heel veel mensen ook veel lelijks gedacht over de zwarte medemens, de moslim en, niet te vergeten, de zigeuner. Het lijkt me niet dat we ons er daarom maar bij neer moeten leggen.

  Inmiddels blijkt de regering de verhoging van de belasting op auteursrechten weer terug te draaien (zie hier), wat aanleiding geeft tot opluchting her en der, al stelt de directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, Koen Van Bockstal (op Facebook alweer), dat we nu vooral op de kwestie moeten doorgaan, omdat de 15%-regeling "niet meer dan een lapmiddel of een schaamlapje is bij gebrek aan een structureel en duurzaam antwoord" op de vraag naar het statuut van de schrijver (die tot op heden geen enkel statuut heeft zelfs). Uit het hierboven aangehaalde stuk van Erwin Mortier blijkt ook al dat de belastingdienst zich geen raad weet met schrijvers en er dus bijna per definitie vanuit gaat dat er fraude in het spel is.

  Laten we zeggen dat de hele kwestie me de afgelopen weken een paar vast en zeker briljante zinnen gekost heeft.

  En er was nog iets wat om mijn beheersing vroeg en een bijna autistische gerichtheid op mijn romanzinnetjes. Juist deze week liet Vlaams minister-president Kris Peeters in een interview weten dat de geplande hervormingen van het secundair onderwijs beter geleidelijk en niet met een big bang ingevoerd zouden worden, en bovendien ook dat wezenlijke onderdelen van minister Smets plannen misschien toch niet zo zinvol waren. Weer iets waar je opgelucht over zou kunnen zijn, ware het niet dat het commentaar van Kris Peeters onmiddellijk werd uitgelegd als steunde hij zijn eigen minister niet meer (toch stond dat zo letterlijk niet in dat interview). Bovendien werd gesuggereerd dat Peeters dit alleen maar zei omdat de NV-A al eerder had laten weten de plannen van Smet rampzalig te vinden (zie bijvoorbeeld hier). Daarmee werd een en ander weer helemaal in het straatje van de politique politicienne getrokken — en dat gaat ten koste van het debat ten gronde dat over die onderwijshervormingen gevoerd moet worden.

  Om een en ander nog te verergeren publiceerde Robert Voorhamme, nog heel even Schepen van Onderwijs in Anntwerpen, in De Standaard een opiniebijdrage waarin hij nog maar eens onverdroten de twijfelachtige ideeën over onderwijs die hij formuleerde in zijn boekje Een school voor iedereen (zie hier en hier), herhaalde met de kanttekening dat als het dan niet op Vlaams niveau gerealiseerd kon worden het op lokaal niveau misschien wel zou kunnen.

  Ik had Voorhamme graag nog eens gewezen op onderstaand filmpje van een lezing die professor Wim Van den Broeck hield in het kader van 25 jaar Onderwijs Service. “We labelen kinderen al vanaf de kleuterschool en beklemtonen voortdurend de onderlinge verschillen tussen leerlingen. Dat is een aanval op het kind", stelt Van den Broeck. In deze kritische lezing bespreekt hij zijn visie op het Vlaamse onderwijs. Leraren hebben leren differentiëren met een sterke aandacht voor het welbevinden. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de leerlingen? "Ons onderwijs holt voortdurend hypes achterna. De huidige vernieuwingen en hervormingen verergeren de problemen. Een stevige kennisbasis is nodig.” De lezing ontkracht veel mythes van onderwijsvernieuwers, en zeker de warrige brei die economisten als Voorhamme daar vervolgens van maken.

   

  Maar kijk, mijn personages wandelen schouder aan schouder door de Walpoortstraat richting de Gentse Vooruit om er iets te gaan drinken en vragen dringend om persoonsvormen, lijdende voorwerpen, bijstellingen en bepalingen van gesteldheid — om zinnen waarin ze verder kunnen bestaan. Niet zozeer om literatuur te worden, maar om wereld te worden.

 • Pin it!

  Deze maand in De leeswolf

  screenshot_74.jpg

   

  EEN VIS OP HET DROGE

  Dit jaar verscheen de achtste, herziene druk van Alessandro Baricco's essay De barbaren. Toen het boek in 2009 in het Nederlands verscheen (het verscheen oorspronkelijk in 2006) en ik een paar recensies over het boek en ook nog een interview met de auteur had gelezen, besloot ik dat ik dit zoveelste 'beste boek van het jaar' nu eens links zou laten liggen. Mijn tijd in dit ondermaanse is beperkt, en ik had wel wat beters te doen dan een boek te lezen van maar weer eens zo'n intellectueel die ging verdedigen wat hem zelf wezensvreemd was louter uit angst om niet bij de tijd te zijn. Zeggen dat diepgang niet bestaat, zoals Baricco in een interview deed, en dat op die manier voorstellen als juist de diepgang waartoe iemand die zich tegen zo'n constatering verzet niet in staat lijkt — het is vermoeiend. Je Grote Gelijk halen door te beweren dat het Grote Gelijk niet bestaat — wat een flauwiteit. Passons. Het voordeel van een goed vooroordeel is tijdwinst.

  Maar was mijn vooroordeel werkelijk terecht? In de afgelopen jaren hoorde ik door mij gewaardeerde critici en wetenschappers in positieve zin over het boek spreken. Het boek is in de afgelopen jaren zoiets als een ijkpunt in discussies over culturele en andere waarden geworden — enfin, men refereerde er toch aan op andere plekken dan enkel aan de borreltafel of de cafétoog. En het boek kreeg die waardering juist omdat het in zijn omgang met wat de culturele waarden zou bedreigen een wat ander standpunt innam dan in de gebruikelijke cultboeken over de op handen zijnde apocalyps. Ik denk dan bijvoorbeeld aan De ondergang van het denken van Finkelkraut of, om een al heel oude bestseller van stal te halen, aan De cultuur van het narcisme van Christopher Lasch. Het feit dat er nu een herziene versie uitkwam, was misschien een goede aanleiding om het toch eens te gaan lezen.

  Om met dat laatste te beginnen: de enige herziening waarvan sprake is, blijkt de toevoeging te zijn van een essay dat Baricco in 2010 op het online magazine Wired publiceerde. Het voegt bijzonder weinig toe aan het boek dat er al lag. En ik moet zeggen dat ik aanvankelijk ook veel spijt had aan dat boek alsnog begonnen te zijn. Baricco schreef de korte hoofdstukjes waaruit zijn essay bestaat oorspronkelijk als aflevering voor de krant La Repubblica. Of dat de reden is voor de toch wat merkwaardige toon van het geheel weet ik niet goed. Ik stel me voor dat ik ook als krantenlezer behoorlijk geïrriteerd zou raken als ik voortdurend word aangesproken als iemand die niet helemaal goed bij zijn hoofd is. De auteur probeert me namelijk na iedere samengestelde zin met meer dan een bijvoeglijk naamwoord gerust te stellen. Hij vraagt me voortdurend mijn geduld niet te verliezen als iets volgens hem wel heel erg moeilijk dreigt te worden. 'Snap je er niets van?' vraagt hij mij nadat hij in de eerste pagina's in mijn ogen nog niets anders dan onnozelheden heeft gedebiteerd. 'Logisch, het boek is nog niet eens begonnen'. Elders, na blijkbaar weer iets wat moeilijk en ingewikkeld geweest is, schrijft hij dat ik me nu even mag ontspannen. Ik mag even uitblazen van meneer de schrijver.

  Baricco zit met andere woorden voortdurend op zijn hurken en spreekt de lezers toe als waren het kleuters. Correctie: hij heeft een toon gekozen waarvan hij zelf gedacht moet hebben dat ze het beste zou passen bij een publiek van barbaren. Zelf verkeert hij 'tussen mensen die hebben gestudeerd, mensen die nog studeren, verhalenvertellers, theatermensen, intellectuelen, dat soort lieden'. Hij noemt dat 'een vreselijk wereldje' — en alweer lijkt hij daarmee de halve debiel die hij zich als zijn lezer voorstelt, ter wille te willen zijn. Dat hij daardoor juist extra arrogant, want paternalistisch overkomt, lijkt hem te ontgaan. Nog even los van het feit dat hij zich met deze toon richt op diegenen die hem volgens hemzelf niet zullen lezen. Barbaren lezen geen boeken meer en zelfs de relatief korte krantenstukken waaruit het boek bestaat zijn voor de gemiddelde barbaar al veel te lang en veel te ingewikkeld. Te 'diep'.

  Die barbaar moeten we zien als een mutatie, schrijft Baricco. 'Wat betreft het doorgronden van waaruit die mutatie precies bestaat, kan ik alleen maar zeggen dat die volgens mij op twee belangrijke pijlers steunt: een ander idee van wat ervaring is, en een andere opstelling van de betekenis in het weefsel van het bestaan.' (U mag na deze zin even uitblazen van mij). Vroeger was ervaring een reis naar de diepte, zo stelt Baricco, een zoektocht naar de aard van de dingen, in een poging om tot een persoonlijke verhouding met die dingen te komen. Nu gaat het er veeleer om zoveel mogelijk dingen tegelijkertijd te doen; ervaring is gelijk aan bewegen. Het gaat niet langer om wat er wordt gecommuniceerd, maar om het communiceren zelf. Men begeeft zich niet langer van het één naar het ander om in iets door te dringen, om er de (ware) betekenis van te ontdekken; de betekenis is vandaag die beweging zelf. 'Het oppervlak in plaats van de diepgang, snelheid in plaats van reflectie, sequenties in plaats van analyse, surfen in plaats van verdieping, communicatie in plaats van uiting, multitasking in plaats van specialisatie, plezier in plaats van inspanning. Een systematische ontmanteling van het hele mentale arsenaal dat ons is nagelaten door de negentiende-eeuwse, romantische burgercultuur', zo vat Barrico het aan het slot van zijn betoog nog eens samen.

  Je zou dit een min of meer adequate omschrijving kunnen noemen van de veranderingen die zich de laatste vijftig jaar in de westerse wereld hebben voltrokken, veranderingen die nog in een stroomversnelling raakten toen de computer, en nog iets later het internet hun intrede deden in het dagelijkse leven. Maar toch zit er in Baricco's aannames iets grondig scheef. En ik vrees dat de fout schuilt in wat nu juist de centrale aanname van zijn essay is. Voluit heet het boek immers De barbaren. Essay over de mutatie. Die term uit de biologie moet ons geruststellen, zoals Baricco voortdurend probeert om de beschaafde mens gerust te stellen — enfin, zijn invulling van die beschaafde mens dan toch (een angstige, door enkel vooroordelen van hoogculturele snit gestuurde, min of meer aristocratische geest — een karikatuur kortom). Beethoven, zo schrijft hij, werd in zijn eigen tijd als een barbaar gezien, omdat hij de diepte van de menselijke ervaring elders zocht dan tot dan toe gebruikelijk — en kijk, voor de in se nog steeds door de romantiek geleide cultuurmens van vandaag is Beethoven nu een van de standaarden. Het gaat om een natuurlijke ontwikkeling, zeg maar, en daar kun je nou wel tegen willen protesteren — het is nu eenmaal zo.

  Maar Beethoven was geen 'mutatie'. Beethoven brak met de traditie door er op voort te bouwen. Hij, de romantiek in het algemeen, herdefinieerde de verhouding tussen sterfelijkheid en eeuwigheid; hij ontkende die niet. De romantiek situeerde de mens nog steeds daar waar hij in het verleden altijd al werd gesitueerd: in een bepaalde verhouding tot het transcendente, tot dat wat hij niet was en niet kon zijn. De barbaar zoals Baricco hem omschrijft, herdefinieert helemaal niks. Hij schaft alleen af.

  'De beweging is de hoogste waarde. De barbaar is in staat daarvoor alles op te offeren. Zélfs zijn ziel', schrijft Baricco. Dat hij die 'ziel' vervolgens omschrijft als iets wat voortkomt uit een historisch proces 'dat een begin heeft gekend en waarschijnlijk ook een einde zal hebben' is op zich legitiem, maar zou er logisch gezien toe moeten leiden dat wat voorheen 'ziel' heette nu een andere naam krijgt. Maar de ruimte tussen onze sterfelijkheid en de eeuwigheid, tussen het leven en de dood, is in Baricco's definitie van de barbaar gewoon weggestreept. We zijn geen 'mens' meer — noch in de klassieke, noch in de middeleeuwse, de renaissancistische en dus ook niet langer in de romantische zin van dat woord — we zijn enkel nog proces, deel van een machinerie die ons voortstuwt.

  Zo bezien is het wat merkwaardig dat Baricco gedurende het hele boek zijn mutant voorstelt als een willend wezen, als iets wat de veranderingen die zich voordoen bewust stuurt, vanuit een kern die het dus tegelijkertijd niet kan hebben (nog even afgezien van het feit dat je een mutatie niet kunt willen). Ik geloof er niets van. Het wezen dat Baricco ons voorschotelt heeft alle kenmerken van de consumens, van een mens die door de almachtige markt gedwongen wordt tot consumeren, tot het najagen van kortstondige, vaak materiële verlangens die zo snel mogelijk vervuld moeten worden zodat er nieuwe, even kortstondige verlangens nagejaagd kunnen worden. Het is daarom dat bewegen de hoogste waarde is. Er moet geld verdiend worden. Het is een analyse die volledig ontbreekt in Baricco's essay. Hij heeft het wel even over barbaren die de taal van 'het Imperium' spreken, zijnde de VS — maar nergens legt hij de link tussen dat Imperium, de kenmerken van het neoliberalisme en zijn mutant. Over dat neoliberalisme wordt inderdaad niet zelden gesproken als betrof het een natuurkracht. Maar het gaat daarbij om een ideologische keuze. De dominantie van die ideologie verdoezelt dat — blijkbaar ook voor Baricco.

  Het zou goed zijn als Baricco het recent verschenen Identiteit van Paul Verhaeghe eens zou lezen — een auteur die de link tussen de veranderde mens en het neoliberalisme wél legt en er meteen ook de desastreuze gevolgen voor die mens in termen van geestelijke gezondheid en welbevinden uit afleidt. Baricco stelt de mutant steeds voor als een mens die kieuwen krijgt en dus overgaat tot een andere manier van ademen, een manier van ademen die wij — wij beschaafden — ons niet kunnen indenken. Verhaeghe maakt duidelijk dat het daarbij om een vis op het droge gaat, wanhopig happend naar adem, en ja, tot niets anders in staat dan een vorm van bewegen: spartelen.

  Het feit dat de barbaar niet langer de essentie van het bestaan zoekt of wil formuleren, betekent eigenlijk alleen maar dat die essentie elders voor hem is geformuleerd. Baricco ziet het niet. Hij zit zelf verstrikt in één van de netten die de romantiek heeft gespannen: de behoefte om 'het andere' voorrang te geven op 'het bestaande'. Het is de gedachte van het romantisch genie die tegen de gevestigde waarden ingaat om zo het nieuwe, tot dan toe onvoorstelbare, zelfs ongekende aan het licht te brengen. Baricco voert die idee door tot op het punt van zelfdestructie. Er spreekt een diep verlangen uit toch vooral niet voor conservatief door te gaan. Maar juist daardoor kiest hij voor 'the world as it is', gedefinieerd door een ideologie die hij niet als sturende kracht lijkt te erkennen, en sluit hij u en mij op in een mensbeeld waarvoor volgens diezelfde ideologie geen alternatieven zouden zijn.

  In: De Leeswolf 7, oktober 2012, p. 484-485.   

 • Pin it!

  Verlangen naar het eindsignaal

  Als iets mij gestoord heeft aan de gemeenteraadsverkiezingen dan is het wel de wijze waarop er in de media aandacht aan werd gegeven. Hoewel elk televisiestation en elke krant kan voorleggen dat er ook naar andere steden dan louter Antwerpen gekeken is, waren deze gemeenteraadsverkiezingen toch vooral die van "Patrick versus Bart". Dat blijft ook zo voor wie nu naar de commentaren en analyses kijkt, en voor wie een blik werpt op buitenlandse kranten. Zelfs NRC Handelsblad, waar nochtans een Belg aan het hoofd staat, toetert vrolijk mee in het koor van hen die het separatistische verhaal belangrijker vinden dan het verhaal van al die partijen die in dat separatisme nadrukkelijk niet meestappen — nog altijd een forse meerderheid in België, en een aanzienlijke meerderheid in Vlaanderen zelf. Journalistiek scoren met een smeuïg, dat wil zeggen: een sensationeel, liefst nog apocalyptisch verhaal is belangrijker dan het achterhalen van de werkelijkheid. Disaster sells.

  Na de Nederlandse verkiezingen maakte het wetenschappelijk instituut voor de journalistiek, De Nederlandse Nieuwsmonitor, een analyse van de verkiezingscampagne. '(…) de enorme focus op de peilingen en de versimpeling van de verkiezingscampagne tot een wedstrijd zijn de reden dat kiezers massaal strategisch stemden en dat diezelfde peilingen er zoveel naast zaten', zo stelde die. De verkiezingen in Nederland werden — net als nu bij de gemeenteraadsverkiezingen in België is gebeurd — herleid tot een tweestrijd, waarin het eerst ging om Rutte versus Roemer, en vervolgens om Samson versus Rutte. Op zich een streep door de rekening van Wilders, die zich in het reduceren van kwesties tot een hondengevecht tussen hem en iemand anders met hulp van diezelfde pers tot dan toe een meester had betoond. Geen wonder dus dat Wilders stemmen verloor: hij kwam niet langer als ideale tegenstander in beeld. Misschien oogstte hij wat hij had gezaaid: zijn jarenlange, min of meer vanzelfsprekend geworden dominantie in de pers juist vanwege die polariserende stijl van hem, leidde tot dédain voor die pers. Misschien kreeg hij nu een koekje van eigen deeg?

  Het gaat er om dat deze reductie tot een ogenschijnlijk erg overzichtelijke tweestrijd een ontoelaatbare versimpeling inhoudt van de politieke realiteit. In België ging het niet om "Patrick versus Bart" — en zelfs in Antwerpen zou het daar niet enkel om hebben mogen gaan. De vraag wat precies de inhoudelijke tegenstellingen waren tussen de partijen die door beide persoonlijkheden werden vertegenwoordigd, raakte allengs steeds meer op de achtergrond, alsook het feit dat N-VA — weliswaar in kartel met de CD&V — de afgelopen jaren in Antwerpen mee heeft bestuurd. Laat staan dat andere visies nog aan bod kwamen. 

  'Dat wedstrijdnieuws dagbladen doet verkopen en veel kijkers trekt is een valide reden vanuit een commercieel oogpunt', stelt de Nederlandse Nieuwsmonitor. 'Echter, het is de vraag in hoeverre de journalistiek ook de democratische rol van intermediair tussen politiek en burger wil en moet vervullen. Wedstrijdnieuws voedt de toeschouwers, de Nederlandse kiezer, met niets anders dan journalistiek fast food. Dit brengt een vitale democratie eerder in gevaar dan dat het bestendigt'.

  Waarna nog volgt dat misschien ook de consument eens bij zichzelf te rade moet gaan, want blijkbaar is er 'een grote markt voor deze vorm van politieke berichtgeving en laat men zich en masse verleiden tot een niet-inhoudelijke stem' — een wat rare, naar de media toe haast vergoelijkende toevoeging. Je kunt immers niet eerst stellen dat (door commerciële motieven gestuurd) wedstrijdnieuws de werkelijkheid zodanig reduceert dat de vitale democratie in gevaar wordt gebracht en daarmee dus feitelijk aan die media de definiërende kracht toeschrijven die ze, gezien de verkiezingsresultaten ook werkelijk hebben, om dan vervolgens net te doen of je als gemiddelde burger nog de mogelijkheid hebt om je onafhankelijk op te stellen tegenover wat de media ons als de werkelijkheid voorschotelen. Dat de jongens en meisjes bij de Nederlandse Nieuwmonitor dat wél kunnen, heeft veel te maken met het feit dat ze er voor doorgeleerd hebben. De meeste mensen betrekken hun wereldbeeld bij de media die het hen voorschotelen. De meesten van ons worden dagelijks gemanipuleerd dat het een lieve lust is. Hen vervolgens verwijten dat ze zich laten manipuleren is dan intellectueel niet helemaal eerlijk, lijkt me toch.

  Toch gaat het me hier niet om maar weer eens een rondje media-bashing. Ik hecht veel belang aan de zogeheten 'vierde macht'. Maar dan moet de pers wel haar taken naar behoren vervullen en haar in se kritische grondhouding niet uitsluitend begrijpen als enkel de neiging om sprekers op elk moment in de rede te vallen en er zo meteen nog een andere wedstrijd van te maken: wie produceert de meeste soundbites (ik heb niet veel op met Yves Leterme, maar de haast autistische onverstoorbaarheid waarmee hij destijds dwars tegen presentator Ivan De Vadder in bleef doorpraten had iets verfrissends).

  Het is voor mij onvoorstelbaar dat er nooit werkelijk kanttekeningen zijn gemaakt bij de perverse wijze waarop de N-VA in haar communicatie aan taalverkrachting doet. De slogan 'de kracht van verandering' is niet alleen een manier om het traditionele progressieve discours te kapen en zo de oorspronkelijk progressieve partijen als een stelletje verstokte reactionairen voor te stellen (een omkeringstrucje waar menig postmodernist trots op zou zijn — al is dat dan juist weer een filosofie waar de N-VA niks mee op lijkt te hebben). Maar 'verandering' is wel het laatste wat de N-VA voorstaat. Het programma van die partij is behalve nationalistisch vooral heel erg neo-liberaal, gebaseerd op een aantal aannames waarvan de onhoudbaarheid inmiddels nu toch wel duidelijk gebleken is. De N-VA leeft nog steeds in een droomwereld waarin ongebreidelde groei, almaar meer consumptie en het oneindig voorhanden zijn van goedkope grondstoffen de pijlers vormen. Die wereld bestaat niet (meer).

  Je zou willen dat journalisten De Wever en de zijnen daar eens op aanspraken. Het is verkiezingsbedrog als verkiezingsbelofte en legt het ontstellende cynisme bloot dat de werkelijke drijvende kracht lijkt te zijn achter deze partij. Hetzelfde gebeurde na de verkiezingsoverwinning, toen De Wever met een zelden geziene arrogantie preekte dat bescheidenheid hem sierde, onderwijl een heuse, onprettige herinneringen oproepende 'mars' op het stadhuis ondernam, bezig was een gemeenteraadsverkiezing op te blazen tot niet alleen iets van nationaal belang, maar tot iets van wereldhistorische omvang, en vervolgens ook nog een balkonscène inlastte (al moet gezegd dat wonderboy Stef Wauters (VTM) hem daar min of meer toe dwong; het nieuwsanker als volksmenner). Wat hij met de mond beleed (bescheidenheid) werd door zijn overige gedrag volledig tegengesproken.

  Het herleiden van ingewikkelde kwesties tot leugenachtige slogans zou je ook een gevolg van de werking van de media kunnen noemen, overigens. Het is niet enkel de N-VA die zich daaraan schuldig maakte. Patrick Janssens zelf is daar in 2006 al mee begonnen toen hij nadrukkelijk een niet-ideologische en puur op zijn persoon gerichte campagne voerde om Dewinter uit het stadhuis te houden. Dat probeerde hij nu weer, met zijn magazine. Ik heb dat soort verpersoonlijking altijd wat gênant gevonden — de typische strapatzen van een pure reclameman die het verschil tussen politieke overtuigingen en waspoeder natuurlijk als geen ander kent, maar het één toch als het ander wenst te verkopen vanuit de cynische (realistische) overtuiging dat iets anders voor de media toch niet zou werken. Het ergste is dat je hem daar nog niet eens ongelijk in kunt geven ook.

  media_xl_5180061.jpg

  Uiteindelijk komt het allemaal neer op een diep verlangen naar het einde van de wedstrijd. Dat men eens ophoudt om alles als een eindeloze competitie voor te stellen. Literatuur en andere cultuuruitingen worden ook nog alleen door de bril van de competitie gezien. Ik heb al nooit erg veel op gehad met hitlijsten in popmuziek — laat staan dat ik een boodschap heb aan boekentoptiens, klassementen van de beste (populairste) klassieke muziek, hoogste prijzen voor schilderijen van dode en levende kunstenaars.

  Of eigenlijk zeg ik het niet goed als ik beweer 'er geen boodschap aan te hebben'. Al die zaken hebben ook op mij invloed. Ik heb het gevoel dat ik me ertoe moet verhouden, omdat het op een bepaald moment nu eenmaal wordt voorgesteld als van het grootste belang, als de realiteit zonder meer. Vroeger meer dan nu deed ik dat door vooral neer te willen halen wat populair is — een pavlov reactie van een zelfverklaarde kritische, 'onafhankelijke' geest. Inmiddels weet ik dat wie in welke tak van sport ook als onbetwiste kampioen wordt voorgesteld mogelijkerwijs inderdaad iets in zijn mars heeft, maar zeker is dat niet. De kwaliteit staat los van wat om welke reden dan ook maar wordt opgehemeld. In kunst, in literatuur. En in de politiek.

 • Pin it!

  De constructie van authenticiteit

  Gisteren-, zondagochtend, kwam de VRT langs om een kort filmpje te maken over 'nieuwe Belgen' die meededen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Men had mij al een paar weken geleden gebeld, en met een grote voorkomendheid in de tussentijd nog ettelijke keren gevraagd of het echt wel schikte, die zondagochtend, of ik het nog steeds wilde: iets zeggen over hoe dat is, stemmen als nieuwe Belg. Ik bleef hardnekkig toezeggen.

  De opnames duurden al bij al niet zo lang. Een uurtje. Eerst wat opnames aan de ontbijttafel, zo had men gezegd. Het was daarom dat H. en ik ons ontbijt nog wat hadden uitgesteld, en ook waarom ik nog snel even naar de Turkse bakker rende voor dan toch maar wat croissants. Ja kijk eens… Beeldvorming… Wat zouden de mensen wel niet denken als ze bij die Reugebrink op tafel konden kijken en er zouden op zondagochtend geen 'koeken' zijn… Hollandse zuinigheid — ik hoorde het ze al zeggen. Die gast heeft alleen een zelfgebakken brood op tafel staan; die is duidelijk niet ingeburgerd!

  Maar tegen de tijd dat de cameraploeg arriveerde, was er eigenlijk al volop ontbeten: door onze dochter en een vriendinnetje dat was blijven slapen. Beiden werden juist voor de aankomst van de tv-ploeg opgehaald door de ouders van het vriendinnetje om vervolgens met de JNM een dagje naar zee te gaan. We zouden dus niet als leuk gezinnetje van drie figureren op tv, zo stelde ik enigszins teleurgesteld vast  — een gezinnetje dat daar overigens helemaal niet op zat te wachten. Moet dat echt? vroeg de grootste toen ik voor het eerst meldde dat de VRT zou langskomen; en de kleinste leek ook al niet zo happig om op de buis te verschijnen. Ik heb — als ik ook nog de voorkomendheid van de VRT in acht neem — echt wel moeten doorzetten om het te laten plaatsvinden.

  Waar dat toe leidt? Tot de constructie van authenticiteit. De werkelijkheid voor anderen is altijd geregisseerd, en dus verkruimelde ik twee croissants gedurende het gesprek aan de ontbijttafel, hernam iets wat ik aanvankelijk met veel euh's en in hopeloos ingewikkelde zinnen had gezegd, waarna we minstens drie keer het huis verlieten, de deur afsloten en wegliepen, twee keer dezelfde straat overstaken, een keer of twee door de gang van de school wandelden waar het kiesbureau gehuisvest was en ook nog een paar keer de straat op en neer gingen terwijl ik sprak over de kiescampagne in Gent, over het kartel Rood-Groen en de reële mogelijkheid dat burgemeester Termont wanneer hij niet de absolute meerderheid haalde de liberalen toch weer mee in bad zou trekken, waardoor de enige oppositie in Gent zou bestaan uit de rechtse N-VA van Bracke. Ik stelde dat dat misschien toch een gegronde reden was om deze keer voor de PvdA+ te stemmen, om zo ter linkerzijde nog iets van een oppositie over te houden in Gent. Een coalitie van Rood-Groen mét Open VLD leek mij vooral voor Groen een probleem te worden; zouden ze niet net als ten tijde van de regering Verhofstadt in de hoek komen te zitten waar de klappen vallen? Waren ze niet te naïef? Want zijn de sociaal-democraten van Termont en Van Den Bossche niet nog steeds ziek in het neo-liberale bedje waarin alle sociaal-democratische partijen in Europa sinds Blair en Schröder en Kok ziek zijn?

  Anderzijds, oreerde ik terwijl interviewer en cameraman achterwaarts voortstapten in de Sint Salvatorstraat — een heroïsche daad voor wie weet hoe het trottoir er daar bijligt — anderzijds heb ik ook een beetje moeite met die linkse(re) stemmen die de 'citymarketing' van de Gentse (paarse) coalitie heel scherp stelden tegenover het tekort aan sociale woningbouw, en die 'prestigeprojecten' als de nieuwe Stadshal als belemmering voor de armoedebestrijding zien. De doorwerking van dat soort projecten, de uitstraling ervan op andere gebieden dan enkel het wel en wee van de Gentse toeristenindustrie, wordt door die stemmen wel eens onderschat. Zoals bijvoorbeeld zelfs Groen in haar partijprogramma ook gewoon stelt dat de Kanaalzone, met de Gentse haven en met veel vervuilende industrie, op zich levensnoodzakelijk is voor het welzijn van heel Gent.

  Ik was kortom ineens op dreef. Begon analyses ten beste te geven, dilemma's te formuleren, strategische overwegingen af te zetten tegen principiële, moffelde er nog wat tussen over cultuurbeleid in de stad — en al die tijd struikelde de cameraman niet.

  Gisteren om half twee werd onderstaand filmpje uitgezonden. (De kwaliteit is matig omdat het item 'nieuwe Belg' uiteraard niet voorkomt in het overzicht van de hoogtepunten uit het verkiezingsprogramma zoals die te vinden zijn op de site van de redactie.be. Om het hier toch te kunnen laten zien heb ik het zelf met een fototoestel opgenomen van tv).

  Uiteraard, zo zou ik bijna zeggen, is alles wat ik heb gezegd gereduceerd tot dat ene punt: de 'nieuwe Belg' die voor het eerst in die hoedanigheid zijn stem uitbrengt. Elke andere invulling van dat item, een uitbreiding van het filmpje met al mijn commentaar en analyses, zou er iets heel anders van hebben gemaakt — en dat was nu eenmaal niet de bedoeling.

  De grap is dat het personage dat ik hier zie acteren, veel weg heeft van Daniël Winfried Rega — de hoofdpersoon uit Het grote uitstel. Hij wil er graag bijhoren, hoor ik hem zeggen. Hij is daar gevoelig voor. Hij blaakt van burgerzin en goede moed. Nee, ik ga niet zo flauw zijn om daarmee te beweren dat mij door montage en opzet onrecht is aangedaan. Het is zeker een kant van mijn persoon. En dat de andere kant — de intellectueel, zeg maar, degene die de zaken in twijfel trekt, van een andere kant benadert, tot op het laatste moment twijfelde of hij   het bolletje Rood-Groen of toch maar PvdA+ zou inkleuren — dat die kant niet aan de orde komt, het spreekt eigenlijk wel vanzelf. 

   

  3b6f0f82-f4f5-11e1-803c-4b8853830338_original.jpg.h380.jpg

  De Stadshal

 • Pin it!

  Meterstrijd

  A man's home is his castle. Als particuliere want geprivatiseerde bedrijven menen dat ze zonder mijn medeweten in mijn huis mogen kijken, dan wordt er iets in mij wakker. Afgelopen vrijdag stonden er lieden van Eandis in mijn slaapkamer om een meter te plaatsen waarop ze zonder mijn tussenkomst kunnen aflezen hoeveel ik op welke momenten verbruik. Daar gaan mijn plannen om via een clandestiene wietplantage op zolder mijn karige inkomen als arme schrijver wat aan te vullen. En ik die dacht dat het hier een proefproject betrof zonder verplichting om deel te nemen. 

  Ik schreef er voor De Standaard vandaag dit over:

  --------------   

  Slimme meters zijn geen recht maar een plicht

   

  Waarom zou een bedrijf zomaar, zonder mijn toestemming, toegang moeten krijgen tot mijn verbruiksgegevens, vraagt MARC REUGEBRINK zich af.

   

  OPI2_G7R3V6FKT010FO_01_slimmemeter01.jpg.h380.jpg

  Ik durf er bijna niet over te beginnen. Er zijn de wreedheden in Syrië bijvoorbeeld. De indignados worden in Spanje weer eens van de straat geknuppeld. Er is honger in Griekenland. En wie de tv-debatten over de gemeenteraadsverkiezingen een beetje volgt, heeft de indruk dat het enige plekje op aarde dat er werkelijk toe doet, 't Schoon Verdiep in Antwerpen is. Vandaar mijn schroom. Het gaat maar om mijn straat, om mijn buurt in mijn stad, Gent.

  Die straat is voor de zoveelste keer in een paar maanden opengelegd. Naarstig gravende mannen bij bonkende radio's vanaf half acht 's ochtends. Eerst werden er nieuwe leidingen gelegd. Dat zoiets af en toe moet, begrijp ik. Ik behoor niet tot het contingent burgers dat bij de eerste de beste losse stoeptegel een sms stuurt naar onze immer pal en paraat staande burgervader.

  Daniël Termont is vooral bezig met het beantwoorden van (niet zelden) futiele klachten, zo was mijn indruk toen ik hem in een programma van Martin Heylen uren in de weer zag met zijn blackberry. Zo'n klagende burger wil ik niet zijn, zelfs niet als ik om de haverklap rubberlaarzen aan moet om mijn huis uit te kunnen.

  Toch wekte de zoveelste invasie van werklui deze week mijn wrevel. Vorig jaar kreeg ik een door onder andere burgemeester Termont ondertekende brief waarin juichend werd gemeld dat onze wijk door Eandis was uitverkoren voor een proefproject rond ‘slimme meters' (DS 26 september). Het stadsbestuur deed ‘een warme oproep om aan dit onderzoeksproject mee te werken', las ik. ‘Zo staat u als inwoner van Gent mee aan de wieg van het energieverhaal van de toekomst.'

  Bij zoiets ben ik meteen op mijn qui-vive. Eandis is uiteindelijk een commercieel bedrijf, voor 30 procent in handen van Electrabel. Dankzij die slimme meters kan dat bedrijf, zonder dat ik er weet van heb, in mijn huis binnenkijken. Uiteraard wordt dat verkocht als iets heel handigs. Ik hoef nooit meer een medewerker binnen te laten om de meterstanden op te nemen. De medewerkers die ik in het verleden binnenliet, kon ik wel nog zelf controleren – en soms was dat niet ten onrechte. Men vergiste zich wel eens in een nul of een komma.

  Het lot

  Maar behalve als handig, worden die meters vooral verkocht als onoverkomelijk, als het Lot zelve. Dit is eigenlijk helemaal geen proefproject, zo begreep ik uit de met de brief meegestuurde folder. De uitkomst staat al vast. Het is de enige mogelijkheid om ‘de grote uitdagingen' waarvoor ‘het energielandschap' staat, het hoofd te bieden.

  Zo wordt zelfs de suggestie gewekt dat de plaatsing van een slimme meter een gunst is. Ze gaan dat namelijk helemaal gratis doen. En, zo zei de medewerker van Eandis die een aantal weken na de brief langskwam voor een ‘voorbereidend bezoek' (ook gratis): u moet zich wel realiseren dat als u weigert u straks 800 euro kwijt bent voor de verplichte plaatsing. Want die plaatsing komt er. Na de bij voorbaat geslaagde proef.

  Ik besloot aan de warme oproep van de burgemeester geen gehoor te geven en zei: ‘nee, dank u' tegen de medewerker van Eandis. Hij nam er hoofdschuddend nota van. Kous af. Hier ten huize staan alleen domme meters die na mijn intelligente tussenkomst de gewenste resultaten opleveren.

  Totdat op vrijdagochtend vriendelijke werklui van de onderaannemer en uiteindelijk iemand van Eandis zelf bij de meterkast in mijn slaapkamer stonden. Ik wil niet, zei ik. U zult moeten, zei de man van Eandis. Hij schermde met Europa. Hij schermde met wetten die al aangenomen zouden zijn (onjuist: minister Freya Van den Bossche loopt niet hoog op met het project). Hij schermde maar wat. Hij zei ook: als u die meter niet installeert zult u zonder stroom gezet worden. Imponeergedrag waar ik waarschijnlijk wat minder gevoelig voor ben dan, bijvoorbeeld, mijn bejaarde buren verderop in de straat, of sommige allochtone gezinnen die het Nederlands niet beheersen.

  Er zijn ergere dingen, ik zei het al. Maar op het moment dat ‘een warme oproep' verandert in een bevel om mee te werken, gaan er bij mij toch wat rode lichtjes branden. Totdat Eandis de stroom afsluit, natuurlijk. Het is maar één voorbeeld van de wijze waarop men met burgers meent om te kunnen gaan: als louter consumenten wier verbruik en stoelgang elders afgelezen en berekend kunnen worden. En dat in verkiezingstijd. Nu nog wachten totdat Volksgezondheid in het kader van de verhoging van het algehele veiligheidsgevoel in samenwerking met GlaxoSmithKline een warme oproep tot ons richt om in het kader van een proefproject verplicht pilletjes te slikken die ons rustig houden.

  --------------

  Minister Freya Van den Bossche wordt in de pers 'een koele minnares' van het hele project genoemd, omdat het, als de meters uiteindelijk overal geplaatst gaan worden, omgerekend twee miljard euro kost aan de belastingbetaler, terwijl het nuttige effect van die meters geenszins bewezen is, zelfs twijfelachtig wordt genoemd (dit op basis van o.m. een proefproject dat al in de omgeving van Mechelen loopt).

  Maar buiten dat. Het gaat hier over meters die het de netbeheerder eenvoudiger maakt om precies te weten hoeveel gas en elektriciteit er op een bepaald moment en op een bepaalde plek wordt verbruikt. De privacycommissie stelt in de krant dat ze de ontwikkelingen rond de slimme meters scherp in het oog zal houden. Maar toen wij die commissie afgelopen vrijdag belden, kregen we twee dingen te horen: ten eerste dat volgens de privacycommissie verbruikersgegevens niet als persoonsgegevens werden beschouwd; ten tweede dat ze het zelf eigenlijk ook allemaal niet zo goed wisten en we beter contact opnamen met de Vreg (de energiewaakhond). Dat wekt meteen veel vertrouwen, moet ik zeggen.

  Het werkelijke punt is dat energie in de zeer nabije toekomst een schaars goed gaat worden. De productie en distributie van energie is in handen gelegd van private maatschappijen wier doel is om winst te maken. Die maatschappijen komen vervolgens met een meter die ons zogezegd moet helpen om minder te gaan verbruiken van wat zij aanbieden. Ze hebben het goed met ons en met de wereld voor. Ik geloof daar niks van. Niet omdat ik van nature wantrouwig ben. Maar omdat ik niet naïef ben.

  In mijn discussie met de dreigende Eandis-man werd mij ook nog voorgehouden dat de gas- en elektriciteitsmeters in mijn huis niet mijn eigendom waren. Dat ik verplicht was om Eandis toegang te verschaffen tot mijn woning om die meters te kunnen controleren, vervangen etc. Zolang ik het zelf ben die de deur open doe om hen binnen te laten, is er wat mij betreft ook geen probleem. 'U staat hier toch?', zei ik, 'in mijn slaapkamer nog wel'. Het punt is dat die meters vroeger door de overheid zijn geplaatst. Bij de bedoelingen van de overheid kun je ook vraagtekens plaatsen, maar zo Amerikaans ben ik nu ook weer niet. Ik denk uiteindelijk dat nutsvoorzieningen beter in handen van de overheid zijn dan in handen van een privébedrijf (al mag dat allemaal niet meer van 'Europa'). En dat ik, in het algemeen belang dat energievoorziening uiteindelijk is, die overheid toegang moet verschaffen tot mijn woning kan ik begrijpen. Maar als die energievoorziening geprivatiseerd is, lijkt me dat er aan de rechten en plichten van zowel mij als het privébedrijf toch ook wat zou moeten veranderen. Het gaat nu niet meer om het algemeen belang, maar om het belang van het bedrijf in kwestie. Dat bedrijf wil winst maken. Mijn verhouding tot controleurs en aflezers van mijn meterstanden is daarmee een andere geworden dan voorheen.

  Natuurlijk schuilt er achter dit alles een juridische kluwen die ik niet kan ontwarren — en niemand behalve zij die ervoor doorgestudeerd hebben. Ik probeer het voorlopig met gezond verstand. En oprechte verontwaardiging over de wijze waarop bedrijven menen de individuele rechten van burgers terzijde te kunnen schuiven.

  'Tja meneer,' zei de onderaannemer toen de Eandisman vertrokken was, 'u bent niet de enige. Wij hebben al heel wat te verduren gekregen de afgelopen weken, terwijl wij het ook niet hebben bedacht natuurlijk. En onder ons gezegd en gezwegen, ik begrijp de mensen ook wel'. Waarna hij lustig voortging met graven en andere voorbereidende werkzaamheden.

  -----------

  14:35 u. Achterkomend bericht: van de minister krijgen ik en andere weigeraars in ieder geval een steuntje in de rug.

 • Pin it!

  Nablussen


  248517_384505454956755_423354096_n.jpg

  En prompt verschijnt er een Standaard der Letteren waarin van de tien besproken boeken er maar liefst drie vijf sterren krijgen, drie boeken vier sterren, drie boeken krijgen drie sterren en één boek maar twee sterren. Ik zou zeggen: dat gaat de goede kant op. 60% van de besproken werken is minimaal 'uitstekend', de helft daarvan is zelfs 'onmisbaar', en als je de titels met drie sterren er nog bijtelt, dan moet je vaststellen dat deze week 90% van de besproken boeken 'goed' wordt bevonden.

  In haar redactioneeltje, 'Overboekt', doet chef Veerle Vanden Bosch vandaag dan ook nog eens wat Cloostermans naliet: illustreren waarom Inghels' boek tekort zou schieten. Daarmee lijkt ze Cloostermans in bescherming te willen nemen, maar in feite bevestigt ze slechts dat Cloostermans' recensie die naam niet waardig was (enfin, de bespreking van Inghels was deel van een stapelrecensie). Ze laat op zijn best zien waarom Cloostermans geen zin had om zijn ergernis te motiveren en waar die ergernis vandaan kwam. Misschien had ze beter iets eerder ingegrepen en voordat ze C's artikel plaatste even aan hem gevraagd om een en ander goed te motiveren? Aan het slot van haar stukje schrijft ze: "Meer dan bij een brandend A4'tje was Maarten Inghels gebaat geweest bij een degelijke redactie". Maar had de lezer niet meer aan Cloostermans' recensie gehad als zij zelf op voorhand wat redactie had gepleegd op zijn stuk? 

  Intussen wordt er op mijn Standaard-stuk nog het meest gereageerd vanuit de… hoe zal ik het noemen? — de klassieke culturele reflex? (Ik ga dan even voorbij aan een stukje dat Frank Hellemans op de internetpagina's van Knack publiceerde — het stond oorspronkelijk hier, maar nu vind ik het niet meer terug. Het was bedoeld als een vooral persoonlijke afrekening, zo leek het. Hij had slecht gelezen, suggereerde dat ik voor boekverbranding was, dat ik vond dat recensenten mij alleen positief mochten bespreken, want in zijn ogen kan het niet anders of alles wat ik doe is ter meerdere eer en glorie van mijzelf, iets waar hij, Frank Hellemans, persoonlijk een stokje voor zal steken!  Verder meende hij nog: "Schrijvers die de literatuur ernstig nemen, hebben baat bij negatieve recensies om te weten of hun marsrichting de goede is." Kortom, we moeten Frank bellen voordat we zelfs nog maar aan een boek beginnen; hij zal ons dan zeggen of we goed bezig zijn. Enfin, het was een idioot en zurig stukje — misschien dat het daarom van het net is gehaald?)

  Maar uit de meeste reacties blijkt dat men denkt dat mijn pleidooi voor enkel positieve recensies in de dag- en weekbladen de bedoeling heeft om de vrijheid van meningsuiting in te perken. Terwijl het mij er nu juist om gaat dat die vrijheid van meningsuiting op die plekken niet of nauwelijks meer bestaat. De wet van de markt dicteert voor een groot deel de keuze van de te bespreken werken en de wijze waarop in bijlages met boeken wordt omgegaan (meer human interest, meer kortere stukken, minder motivering, het sterrensysteem). De gefundeerde, binnen de traditie van de literatuur en de literatuurkritiek wortelende recensie is daar niet langer gewenst. Telkens weer moet ik herhalen dat ik uiteraard het liefste zag dat de context waarbinnen de literatuur en literatuurkritiek oorspronkelijk stonden, nog maatgevend was voor wat er ook in bijlagen gebeurt. Maar dat is niet meer zo. De context is economisch, niet langer cultureel. En daar moet ik altijd aan toevoegen: niettegenstaande de bedoelingen van hen die voor die bijlagen werken, van wie de meesten niet lijken te zien op welke wijze de economische context hun mogelijkheden bepaalt.

  Ik denk dat veel mensen het te cynisch vinden. En het is zeker als realiteit iets waartegen ook ik me wil blijven verzetten — onder andere door juist binnen die economische context het literair waardevolle boek naar voren te schuiven in een enthousiasmerend betoog dat laat zien waarom dat boek literair waardevol is en waardevolle literatuur relevant. Ik zie met andere woorden in het pleidooi voor de positieve recensie niet de toegeving aan marketingpraatjes van grote uitgeverijen en hun colporteurs, of aan de grote boekhandelketens die geen boeken maar 'units' verkopen — maar vanuit mijn oogpunt is het juist een poging om de literaire waarde op de agenda te krijgen in een context die aan die waarde geen boodschap heeft als ze niet onmiddellijk in economische termen uitgelegd kan worden.

  Maar kijk, vandaag viel de nieuwe Leeswolf op de mat — een tijdschrift vol positieve én negatieve recensies, bedoeld voor mensen die van literatuur houden, en verschenen in een context waarin het debat over literatuur nog wél bestaat. Een kleine kring, helaas, al zou ik willen dat de stukken die in dit blad staan ook gewoon in de krant mogelijk waren. Dat dat niet het geval is blijkt misschien uit het feit dat allerlei recensenten die vroeger voor de literatuurbijlagen van dag- en weekbladen schreven, nu voor De Leeswolf zijn gaan schrijven. Daar kun je nog kwijt wat in de krant niet meer kan en niet meer mag. Ik ken in die kringen niemand die dat niet betreurt. 

 • Pin it!

  Recensiebrand

   In many ways the work of a critic is easy. We risk very little, yet enjoy a position over those who offer up their work and their selves to our judgment. We thrive on negative criticism, which is fun to write and to read. But the bitter truth we critics must face is that in the grand scheme of things the average piece of junk is probably more meaningful than our criticism designating it so.

  — Anton Ego in Ratatouille (geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar)

  De suggestie dat Harold Polis bij de presentatie van een roman van Maarten Inghels de recensie had verbrand die Mark Cloostermans erover schreef, heeft tot de nodige commotie geleid. Eerst was er op sociale netwerksites zowel instemming als verontwaardiging. Vervolgens was er in de krant de ontkenning van het gebeuren zelf, en vandaag besteedt alleen al De Standaard er maar liefst drie stukken aan. Eén van Steven De Foer; één van Tom Naegels in zijn hoedanigheid van ombudsman van de krant, en nog één van mijzelf.

  Ik schreef er dit over:


  OPINIE

  Weg met negatieve recensies


  ‘Vroeger was het beter', dat vindt, ruw samengevat, MARC REUGEBRINK over literatuurkritiek. De maatschappelijke dimensie van literatuur is weggevallen, en daardoor ook de ethische invalshoek van de recensent.

  Het was dus toch geen recensie. Het was een uit de prullenmand opgevist A4'tje dat uitgever Harold Polis afgelopen weekend verbrandde tijdens de boekpresentatie van het prozadebuut van Maarten Inghels. Maandag werd op Facebook en op diverse sites gesuggereerd dat het een recensie was(DS 11 september). Meer precies: het zou gaan om de recensie in DSL van 31 augustus. Enfin, recensie… Het stukje over Inghels' roman had meer weg van een signalementje, doorspekt met fikse oordelen die op weinig anders gebaseerd leken dan het slechte humeur van de recensent.Alleen daarom al was ik wat teleurgesteld dat Polis (ook mijn uitgever) dan toch niet de Grote Daad had gesteld die het verbranden van een heuse recensie geweest zou zijn. Als protest tegen de willekeur en achteloosheid van een recensent kon het tellen. Maar het gaat om nog meer dan dat.

  Natuurlijk is het nooit verstandig om iets wat geschreven is te verbranden. Op Facebook werd onmiddellijk gerefereerd aan boekverbrandingen uit het verleden en ging het al heel snel over het blijkbaar absolute recht op vrije meningsuiting. Maar als het om literatuurrecensies gaat is dat recht meestal beperkt tot het recht van de criticus om op grond van zijn toevallige luimen een boek af te branden. Een auteur die daarop zou willen reageren, komt ofwel niet aan het woord, of krijgt te horen dat zijn repliek toch eigenlijk een teken van zwakte is. Hij moet de ‘mening' braafjes ondergaan.

  Die laatste overtuiging gaat terug op een periode in onze geschiedenis waarin literatuur nog van het allergrootste belang werd geacht voor de samenleving. Zij speelde een belangrijke rol in ons onderwijs en bij, bijvoorbeeld, de natievorming. Literatuur was ‘gemeenschapstichtend'. De criticus gaf dan ook niet alleen een esthetisch oordeel over de pennenvruchten van de schrijver, maar esthetiek had altijd een ethische dimensie. Er was een debat over literatuur dat het strikt literaire oversteeg. Daarbinnen had een negatieve recensie nog een duidelijke functie. Ze had niet zelden betrekking op het wereldbeeld dat de schrijver voorstond, en de discussie daarover was min of meer gegarandeerd. In die context kon een schrijver (of uitgever) gerust zwijgen over het gekrakeel dat op de publicatie van zijn boek volgde.

  Test-Aankoop voor literatuur

  Die context is vandaag verdwenen, zo moet je vaststellen. Er is in de grote media geen werkelijk debat over literatuur meer. Elk nieuw boek van een schrijver is een incident geworden in een context waarin feitelijk alleen nog de nieuws- en marktwaarde van een boek van tel zijn. Literatuur is in de publieke ruimte grotendeels afgevlakt tot lifestyle – en dat heeft ook grote gevolgen voor de literatuurkritiek, zeker als het gaat om de kritiek in dag- en weekbladen.

  De literatuurrecensie is feitelijk een consumentenadvies geworden. De literatuurbijlage zoals die van De Standaard bewijst hooguit nog lippendienst aan een beschavingsideaal waarbinnen literatuur een centrale plaats bekleedde, maar heeft zich anderzijds al volop geconformeerd aan de nieuwe werkelijkheid, waarin dat ideaal van geen tel meer is. Sommige kranten en weekbladen hebben de literatuurrecensie al afgeschaft. Elders is serieus beknibbeld op de lengte van recensies (en dus op de mogelijkheid om een mening goed te onderbouwen). Er is in de afgelopen jaren een duidelijke verschuiving waarneembaar van beschouwende stukken over literaire boeken naar interviews, kortere signalementen en besprekingen. En bovendien zijn er de toegekende sterren. Die lijken bedoeld om het lezen van de recensies zelf overbodig te maken.

  Het is de halfslachtigheid van de literatuurbijlage zelf die hier het werkelijke probleem vormt: de suggestie is dat er nog steeds op de aloude manier aan literatuur aandacht wordt geschonken. Veel bijlagecritici lijken er ook nog steeds van uit te gaan dat ze een serieuze bijdrage leveren aan een cultuur die hoogstens nog als niche op het internet te vinden is. Vandaar dat ze nog negatieve recensies schrijven, zij het door plaatsgebrek slecht gemotiveerd.

  Maar wie de literatuur lief is, zou moeten beseffen dat een negatieve recensie in een dag- of weekblad hoogstens nog een vorm van broodroof is. Ze staat in geen enkele literair-kritische context meer. Ze staat alleen nog in de context van een publiek dat graag voorgelicht wil worden over wat het zou moeten lezen (denk aan de respons op literatuurprogramma's als ‘Uitgelezen'), maar dat er bij een negatief oordeel dus maar niet aan begint.

  Om het eens heel scherp te zeggen: een negatieve recensie in een dag- of weekblad is in de huidige omstandigheden verraad plegen aan de literatuur zelf, ondanks de waarschijnlijk nobele, maar achterhaalde bedoelingen van de critici die zich eraan bezondigen. Een literaire uitgever die bij wijze van statement een negatieve recensie in de hens jaagt, was een prachtig symbolisch gebaar geweest om dit duidelijk te maken. Het heeft niet mogen zijn.

  In de huidige context schrijft men beter enthousiast over wat wél de moeite waard is (zoals afgelopen zomer in deze krant in de serie ‘Bladgoud. Open doek voor een boek' gebeurde). Zo red je de literatuur van haar totale verdwijning uit onze cultuur – en wie weet, krijg je een aantal lezers daarna zover om zich eens op het internet te begeven, op zoek naar het debat dat daar vaak nog in alle hevigheid gevoerd wordt. Dan brandt het pas echt.

  ---

  "Vroeger was het beter" is inderdaad wat al te kort samengevat. Vroeger was het anders, zou ik willen zeggen — en ja, wat mij betreft beter. Maar voor dat soort nostalgie koopt niemand iets. Het ging mij vooral om die veranderde situatie, niet om de nostalgie. 

  Ik heb in dit stuk natuurlijk niet veel anders gezegd dan wat ik al in Het geluk van de kunst over de veranderde werkelijkheid heb geschreven. Bij sommige commentaren op de site van De Standaard zelf lees ik dat ik mijn cultuur niet zou kennen als ik beweer dat literatuur uit de cultuur verdwenen is (dixit Dirk Van Bastelaere) — en zoiets wijst me hoogstens op een kleine onzorgvuldigheid in mijn formulering (ook de ruimte voor zo'n opiniestuk is natuurlijk beperkt en tijdens het maken ervan zit je voortdurend te schrappen, opnieuw te formuleren, het evenwicht te zoeken tussen de kernachtige formulering en de nuance die om meer woorden vraagt). Literatuur bestaat in onze cultuur nog wel degelijk, maar ze is een subcultuur geworden. Maar dan niet de subcultuur waarin iemand als Van Bastelaere zich altijd, redenerend vanuit het aloude avant-gardeschema, maar al te graag verschanste: als het 'subversieve' of hoe heet het allemaal, dat zich als 'luis in de pels' aan de rand van de officiële cultuur ophield en eerdaags de macht zou grijpen (het is met dat parool dat Van Bastelaere zelf zich destijds breed maakte in de pers). De literatuur als subcultuur heeft meer gemeen met kantklossen en andere oude ambachten. Wie dat niet ziet, houdt zijn wensen voor werkelijkheid.

  Het moge duidelijk zijn dat voor mij literatuur van het allergrootste belang voor het leven is (ik verwijs weer naar Het geluk van de kunst), zoals ik ook heel graag een bloeiende recensiepraktijk zou zien waarin negatieve recensies nog vanzelfsprekend in de context staan van een debat over kwaliteit, de toekenning van kwaliteit, de vooronderstellingen op grond waarvan kwaliteit wordt toegekend, het verband tussen die vooronderstellingen en de werkelijkheidsopvatting van de recensent en de auteur. De vier punten die Naegels in zijn stuk noemt, zouden criteria mogen en wellicht moeten zijn. En dan zakt menige recensie vandaag de dag door het ijs — in ieder geval toch dat luimige stukje van Cloostermans over Inghels, Cloostermans die wel vaker last heeft van dergelijke oprispingen. Ik herinner me de slachtpartij n.a.v. een boek van Baeten Gronda; ik schreef daar hier al uitgebreid over.

  Maar zelfs Naegels blijft nog uitgaan van een situatie waarin kritiek nog op andere dan commerciële gronden enig gezag vertegenwoordigt. Ook De Foer, die zonder meer erkent dat een recensie een consumentenadvies is (en daar juist uit afleidt dat je dus ook negatief moet kunnen oordelen), rekent nog op een van de markt onafhankelijke ruimte waarin we met enig gezag over de kwaliteit van de geboden waar van gedachten kunnen wisselen. Hij heeft het dan over de film — een toch nog iets andere… eh… markt dan de literatuur, lijkt me, waar al veel langer geldt dat een goede film een film is die het grote publiek waarschijnlijk niet wil zien (of dat altijd juist is, is de vraag).

  Ik kreeg in de commentaren bij mijn stuk op de site van De Standaard nog een ander verwijt, kort gezegd: dat ik het publiek voor kleuters houd. Ik snap dat de schrijver in kwestie dat denkt, maar ook hier ga ik gewoon af op wat ik zie: dat er veel mensen zijn die graag lezen, maar die bij het vele dat er verschijnt door de bomen het bos niet meer zien. Mensen die in het middelbaar onderwijs mogelijk op een verkeerde manier of misschien in het geheel geen literatuuronderwijs meer hebben gekregen en die nu graag willen weten wat ze moeten lezen. 'Uitgelezen' in de Gentse Vooruit zit afgeladen vol met mensen die niet tot de literaire incrowd behoren, maar die simpelweg een behoefte hebben aan autoriteiten op dit vlak, aan mensen die hen de weg wijzen naar boeken die de moeite waard zijn. Voor mij zijn dat allesbehalve kleuters. Zoals ook de tientallen cursisten die ik in de jaren negentig in Nederland heb begeleid tijdens lessen moderne Nederlandse literatuur voor mij geen kleuters waren. Die lessen werden georganiseerd door de plaatselijke bibliotheek op vraag van bibliotheekbezoekers zelf. Ze zochten context, achtergrond, historisch perspectief. Ze zochten wat hen elders werd onthouden.

  Uiteindelijk speelt deze hele discussie zich opnieuw af op het snijvlak van realisme en romantiek. Ik las recentelijk (eindelijk) Baricco's De barbaren eens. Ik deed dat voor De Leeswolf. Het stuk daarover verschijnt volgende maand — pas dan zet ik het hier op de site. Maar ik kan al wel vast zeggen dat het gaat over hoe om te gaan met veranderingen die zich in de maatschappelijke werkelijkheid hebben voorgedaan — over de erkenning daarvan (daar is in het geval van Baricco in ieder geval geen gebrek aan), en over onze houding tegenover die veranderingen (en daar zit het pijnpunt natuurlijk). Als het gaat om de veranderde positie van de literatuurrecensie en de veranderde positie van de literatuurbijlage, lijkt bij zowel de recensenten als bij degenen die die bijlagen leiden vooralsnog de romantiek het zicht op de werkelijkheid te vertroebelen. Men blijft er 'literatuurtje' spelen als was het nog 1850. Hoe graag ook ik romantisch en nostalgisch zou willen zijn — het is mijn overtuiging dat je daar anno 2012, in een overwegend neoliberale, posthumanistische en postpolitieke samenleving juist de literatuur een slechte dienst mee bewijst.  

   

   

   

 • Pin it!

  Niet nu

  150346774.jpg.h380.jpgTony Nicklinson, zo heet het meest recente slachtoffer van law & order — in Groot-Brittannië dit keer. Zeven jaar geleden werd hij getroffen door een beroerte en sindsdien is hij volledig verlamd en alleen in staat om via een computer te communiceren door met zijn ogen te knipperen of zijn hoofd te bewegen. De man wil dood. Hij mag niet. 'Uw verhaal is ontroerend', zo zei de rechter, 'maar vrijwillige euthanasie is en blijft moord'. Hij mag wel zichzelf uithongeren, zo zei de rechter nog. Nicklinson was ontroostbaar. Je zou voor minder een moord plegen.

  Het blijft merkwaardig dat je als mens het recht niet hebt om te beschikken over je eigen leven. Dat je althans de mogelijkheden worden onthouden om op een humane manier van het leven afscheid te nemen. Al lang geleden bepleitte Jean Améry, die in 1978 zijn leven beëindigde, voor de erkenning van het 'Prinzip Nihil' naast het door iedereen erkende 'Prinzip Hoffnung'. Het nee van de suïcidant — Améry weigerde principieel het over zelfmoord te hebben — is de laatste bevestiging van zijn individualiteit, van zijn menselijkheid daarmee ook. Dat religieuzen het daarmee niet eens zijn omdat ze van meet af aan de mening zijn toegedaan dat je leven niet jezelf toebehoort, en dat je dus eventueel gruwelijk moet lijden voor de abstractie die god heet — het ligt voor de hand. Dat er bij het maken van een juridische constructie die euthanasie wél mogelijk maakt allerlei voetangels en klemmen zijn evenzeer. Er is maar één domme Amerikaan nodig (Republikeins presidentskandidaat Rick Santorum, die beweerde dat in Nederland bejaarden onvrijwillig worden geëuthanaseerd) om ons eraan te herinneren dat er voor het opstellen van euthanasiewetgeving een minimum aan intelligentie is vereist. Er is een hellend vlak, zeker in een tijd waarin nut en rendement zo hoog op de agenda staan en een steeds ouder wordende bevolking steeds meer geld kost. Euthanasie moet geen synoniem worden van sanering. Dat dreigt nu meer dan ooit, geregeerd als we worden door lieden die voor het eerst in de geschiedenis van de menselijke beschaving de ongeremde hebzucht tot deugd hebben verheven (in plaats van die te beschouwen als iets wat onder de duim gehouden dient te worden).

  Maar het punt is dat het bij een concreet geval van euthanasie niet in de eerste plaats om abstracte morele overwegingen gaat. Het gaat om een mens van vlees en bloed. Het gaat om het onvoorstelbare van er niet meer te zijn. En rationeel gesproken mag er in bepaalde situaties totaal geen hoop meer zijn dat iemand nog geneest van bijvoorbeeld een verschrikkelijke ziekte, hij of zij zal in de meeste gevallen blijven zoeken naar de sluip- en vluchtwegen die hem of haar nog enig uitstel bieden. Omdat er dan toch nog voldoende blijft om voor te leven, nu, op dit moment. Het is nog te vroeg. Nu.

  'tot het laatst wil het ik in de zon', schreef een dichter ooit. De arts weifelt. Hij worstelt met bepaalde concepten in het zicht van zijn patiënte. 'Zinvol medisch handelen'. Ik zie het hem denken. Hij ziet dat ik het zie en herneemt zich. Dat bestraling wellicht mogelijk is, hoe lokaal het effect daarvan eventueel dan ook zou zijn, en dat er nog andere mogelijkheden zijn om de voedselvoorziening weer te herstellen. Want u moet voedsel krijgen, anders komt u te overlijden. Maar, waarschuwt hij, dat biedt geen oplossing voor de rest.

  Die rest zal u doden. Dat laatste zegt hij niet. Hij kijkt mij aan. Ik knik. En mijn oude moeder pakt even mijn hand. Ze heeft juist drie slokjes water gedronken en voor het eerst sinds twee dagen blijft dat binnen. Ze heeft goede hoop. Ze is met die rest niet bezig. Die rest doet niet ter zake, nu, op dit moment. Dat had ze al besloten. Ze weigert de chemotherapie die alleen nog ingezet zou kunnen worden, ook al omdat de kansen op resultaat nihil zijn, zo bevestigt de arts nog eens. Gereanimeerd wil ze niet worden. En er zijn verklaringen getekend die voorzien in een zachte dood.

  Want ze gaat dood.  Maar niet nu. Nog niet. 'Ik heb hém nog,' zegt ze tegen de arts, en legt opnieuw haar hand op mijn arm. Het is alsof ze zegt dat ze nog voor mij moet zorgen. En voor haar schoondochter. Voor haar kleinkind, dat op de gang een tekening aan het maken is van een matroesjka.

   

 • Pin it!

  Voorhamme: het vervolg

  De reacties op mijn opiniestuk in De Standaard van vrijdag jongstleden zijn velerlei. Ik krijg veel bijval uit de hoek van leerkrachten, maar uiteraard ook tegenwind van gezworen hervormers. Niet in de laatste plaats van Voorhamme zelf. Die reageerde in De Standaard met een stuk waarin hij stelde dat ik er 'een selectieve en angstaanjagende kijk op de wereld' op nahoud. Die formulering verraadt een zeker venijn en draagt in ieder geval niet bij aan de sfeer waarbinnen de discussie gevoerd zou kunnen worden die Voorhamme met zijn boek zegt te willen aangaan. Uiteraard licht hij een en ander verder niet toe. Ik vermoed dat hij mijn bezwaren tegen het soort hervormingsplannen dat hij hier lanceert — enfin, 'hij', er is in se niet veel verschil met de voorstellen van de commissie Monard — begrijpt als een pleidooi voor nog meer dropouts in het onderwijs. Sterker nog: hij lijkt met dit zinnetje te willen suggereren dat ik iemand ben die de heterogeniteit van de samenleving niet wil erkennen, en dat ik dus ook niet bereid ben om het onderwijs meer op die heterogeniteit af te stemmen. Misschien ziet hij in mij een voorstander van 'blanke' scholen — of erger. Dat zou inderdaad angstaanjagend zijn.

  Schrijfstijl

  Maar of hij dit bedoelt, is niet helemaal zeker. Helaas heb ik bij het lezen van zijn boek, en nu ook weer bij het lezen van zijn antwoord op mijn opiniestuk, moeten vaststellen dat Voorhamme erg slordig formuleert, zijn vele beweringen niet werkelijk beargumenteert en een neiging heeft om zaken nogal te veralgemenen. Soms schrijft hij zinnen die volstrekt onbegrijpelijk zijn. In zijn stuk in De Standaard staat bijvoorbeeld de zin: 'Volgens hem is zittenblijven goed als het lukt: het geeft hen een succeservaring'. Volgens hem (dat ben ik) is zittenblijven goed als het lukt? Zittenblijven kan ook mislukken, blijkbaar. Dat heet 'overgaan' en wordt meestal als een succes ervaren. Maar in Voorhammes zin is zittenblijven een succeservaring. Waar gaat deze zin over?

  Flauw dit misschien, want ik snap wel dat hij hier een poging doet om samen te vatten wat ik over zittenblijven had geschreven: dat zittenblijven op zich niet negatief is omdat het een drempel opwerpt die, als hij wél wordt genomen, leerlingen het gevoel geeft dat ze ook daadwerkelijk iets hebben bereikt. Plus nog de opmerking dat het merendeel van de leerlingen wél overgaat. Maar het punt is dat de wijze waarop Voorhamme dit standpunt samenvat al op voorhand de discussie ernstig bemoeilijkt.

  (Terzijde: volgens Kris Van Den Branden, een lerarenopleider en directeur van het Centrum voor Taal en Onderwijs die dinsdag een opiniebijdrage over de kwestie schreef, zou ik op dit punt niet over voldoende 'wetenschappelijke kennis' beschikken. Maar ik ken die onderzoeken al heel erg lang (deze discussie is al bijna een halve eeuw oud en echt niet van vandaag) en kan nu op mijn beurt zeggen dat er studies zijn die laten zien dat het wegnemen van alle drempels op latere leeftijd tot frustratie en ressentiment kan leiden omdat kinderen in dat geval nooit leren om weerstanden te overwinnen en met tegenslagen om te gaan. Je bereidt kinderen slecht voor op de wereld als je ze de indruk geeft dat er geen drempels zouden bestaan. Trouwens, of die studies 'wetenschappelijk' mogen heten, is voor mij nog maar de vraag, omdat de uitkomsten vaak vooral de vooronderstellingen laten zien waarmee die onderzoeken zijn begonnen. Dat de Oeso aangeeft dat zittenblijven voor veel leerlingen niet werkt, maakt dat ik op mijn qui vive ben, omdat de economische redeneertrant van die instelling sowieso meer opheeft met flexibiliteit en snelle inzetbaarheid van mensen dan met het handhaven van niveau en het verdedigen van intellectuele tradities.Ik begrijp het enthousiasme niet waarmee pedagogen, lerarenopleiders en beleidsmakers deze louter langs economische lijnen redenerende organisatie tot wetgever aanstellen over de werkelijkheid).

  Voorhammes slordige schrijfstijl is iets wat zich in zijn hele boek wreekt. Ik neem de eerste alinea uit zijn proloog als voorbeeld:

  'We verwachten veel van ons onderwijs,' zo begint hij. 'De school moet onze kinderen een beloftevolle toekomst bieden'. Dat beloftevolle lijkt me er al een beetje over (als je ze een toekomst biedt, lijkt me dat al een belofte), maar we gaan hier niet op alle slakken zout leggen. Ik had hier liever 'veelbelovend' gebruikt, maar dat is een kwestie van smaak. Maar dan volgt: 'Het onderwijs lost deze verwachting echter niet in'. Welke verwachting precies? Alle verwachtingen die we hebben van het onderwijs? Of alleen dat ze kinderen een veelbelovende toekomst biedt? Het lijkt me in beide gevallen onzin. Het bewijst nog maar eens dat 'de school' en 'het onderwijs' hier beladen worden met alle zonden Israëls.

  Maar Voorhamme preciseert. Reden om te zeggen dat het onderwijs 'deze verwachtingen' niet inlost is: 'vandaag mislukken te veel kinderen op school'. Zeker, er mislukken kinderen op school, en feitelijk is elke mislukking er één te veel. De cijfers die Voorhamme zelf geeft, liegen er niet om. Maar de vraag die je moet stellen is of dit de schuld van het onderwijs is. De suggestie alleen al is een affront jegens al die leerkrachten, schooldirecties en schoolbesturen voor wie deze schooluitval dagelijks een grote zorg is. Zij trachten daar met de beschikbare middelen vandaag de dag van alles aan te doen. Maar voor Voorhamme is het mislukken van kinderen op school reden om te veronderstellen dat het onderwijs nergens meer in slaagt.

  'Het aantal jongeren dat de school zonder diploma verlaat, neemt toe', zo vervolgt hij. 'Daardoor is de jeugdwerkloosheid onfatsoenlijk hoog, en dit terwijl de arbeidsmarkt om gekwalificeerd personeel schreeuwt'. Hier gaan we nog een stapje verder: het onderwijs neemt niet alleen kinderen een 'beloftevolle toekomst' af, maar is nu ook al verantwoordelijk voor de onfatsoenlijk hoge jeugdwerkloosheid en tegelijk ook voor het feit dat banen niet ingevuld raken. Ik zou bijna zeggen: afschaffen dat onderwijs. Het is de bron van alles wat misgaat in onze samenleving.

  De volgende zin maakt van deze losse flodders ineens feiten: 'De vaststelling (onderstreping van mij) dat ons onderwijssysteem blokkeert, plaatst ons voor een van de grootste uitdagingen van onze hedendaagse samenleving en het baart mij zorgen dat hier onvoldoende prioriteit aan wordt gegeven'. Dat laatste is alwéér een sneer in de richting van leerkrachten, schooldirecties en -besturen die dag aan dag met maatschappelijke en persoonlijke problemen van hun leerlingen bezig zijn. Maar bovendien is het compleet uit de lucht gegrepen om te zeggen dat ons onderwijssysteem blokkeert. Er zijn talloze onderzoeken die het tegendeel laten zien en die zelfs laten zien dat het Vlaamse onderwijssysteem internationaal gesproken juist heel goed staat aangeschreven. De manier waarop Voorhamme hier iets vast meent te stellen en woorden in de mond neemt als 'blokkeert' is een typisch voorbeeld van wat ik in mijn opiniestuk het alarmistische toontje van onderwijshervormers heb genoemd.

  'We debatteren over de kosten van de vergrijzing, over activeringsbeleid en concurrentievermogen, maar blijven blind voor de rol die het onderwijs daarin te vervullen heeft'. Nu even afgezien van het feit dat ik niet één twee drie zie wat de rol van het onderwijs is als het gaat om de kosten van de vergrijzing, wat hier staat is gewoonweg niet waar. Het gaat voortdurend, en wat mij betreft ongezond vaak over de rol die onderwijs bij activeringsbeleid en concurrentievermogen te vervullen heeft. Sterker nog: de discussie over het onderwijs gaat de laatste tijd over niets anders: over maatschappelijke problemen die door het onderwijs en door het onderwijs alleen opgelost zouden moeten worden (de discussie gaat met andere woorden eigenlijk helemaal niet over het onderwijs zelf). Politici als Voorhamme wentelen hun eigen onvermogen om tot een meer rechtvaardige samenleving te komen steeds af op het onderwijs, zo lijkt. Dat moet de problemen die mede door hen in stand worden gehouden dan maar oplossen. Een sociaal-democraat zou, zelfs als hij van huis uit economist is, iets anders in de aanbieding moeten hebben dan het slaafs navolgen van wat de neoliberale meritocratie decreteert.   

  Toepasbaarheid

  Dat blijft de grote makke van alle onderwijshervormers: dat de noodzakelijk geachte hervormingen niets te maken hebben met de aard en de zin van het onderwijs zelf, maar louter met maatschappelijke problemen die via dat onderwijs opgelost zouden moeten worden. Dat onderwijs zichzelf steeds opnieuw uitvindt, schreef ik al in mijn opiniestuk. Het is inherent aan dat onderwijs zelf. Zoals wetenschappelijke kennis voortdurend aan verandering onderhevig is. Maar er is geen enkele zichzelf serieus nemende onderzoeker die meent dat hij kennis kan vernieuwen door zich niet op de hoogte te stellen van de stand van zaken in zijn eigen vakgebied. Of door zich te beperken tot de toepasbaarheid van kennis. Dat is wel wat er continu in de voorstellen tot hervorming gebeurt.

  In die zin begrijp ik de opmerkingen van Kris Van Den Branden in zijn opniestuk van afgelopen dinsdag niet goed. Hij heeft het over 'wetenschappelijke kennis', maar heeft zich blijkbaar niet op de hoogte gesteld van de karrenvracht aan studies over experimenten met de middenschool in bijvoorbeeld Nederland en andere middenschoollanden. Daaruit blijkt een gestage daling van het niveau. 'Natuurlijk moeten alle leerlingen kennis opdoen op school', schrijft hij. 'Kennis tilt mensen op, kennis werkt bevrijdend. Maar de hamvraag is wat leerlingen met die kennis moeten leren doen.'

  Ik maak me bij het lezen van deze lerarenopleider ineens zorgen over de lerarenopleidingen in dit land. De toepasbaarheid van kennis is afhankelijk van wat in een gegeven situatie toepasbaar genoemd kan en mag worden. In onze huidige samenleving leidt het antwoord op Van den Brandens 'hamvraag' tot de vaststelling dat bijvoorbeeld cultuuronderwijs in ieder geval tot niets dient — niet letterlijk zijn conclusie overigens, maar een onvermijdelijk gevolg van de wijze waarop hij redeneert (en je ziet de afschaffing van dat soort 'onnuttige' vakken dan ook wereldwijd; Martha Nussbaums Niet voor de winst gaat onder andere daarover). Ook is het zeer de vraag of we nog wel iets aan geschiedenisonderwijs hebben. Het huidige nutsdenken krijgt hier voorrang op de noodzaak om leerlingen uit te leggen hoe onze wereld in elkaar steekt. En dat nutsdenken wordt op dit moment in onze samenleving aangestuurd door wat ik hier al tot in den treure de neoliberale meritocratie heb genoemd. Eén van de kenmerken van die meritocratie is dat ze elk nadenken over alternatieven voor haar vooronderstellingen als onnuttig definieert. Logisch, want ze beschouwt zichzelf niet als ideologisch, niet als gebaseerd op bepaalde, altijd bediscussieerbare aannames, maar als volstrekt wetmatig. There is no alternative. Het competentiegerichte denken, de gedachte dat de kennis die je opdoet in een school per se nuttig moet zijn, direct toepasbaar, leidt  binnen de huidige maatschappelijke context tot afschaffing van alles wat dat volgens de geldende definities niet is.

  'Wetenschappelijke kennis', zoals Van Den Branden het noemt, is kennis die je verkrijgt door je onomwonden te richten op de waarheid. Het feit dat die kennis tegelijkertijd altijd falsifieerbaar moet zijn wil ze aanspraken kunnen maken op het etiket wetenschappelijk, doet daar niets aan af.  Voor de toepasbaarheid van zijn kennis heeft een wetenschappelijk onderzoeker geen interesse en dient hij ook geen interesse te hebben. Het zou hem er maar van afhouden om door te gaan tot op het bot. Het sluit uiteraard toepasbaarheid van wat hij vindt niet uit — maar het is niet het doel van zijn werk (enfin, ook hier moet je zeggen: wás niet het doel van zijn werk; in de huidige structuur zijn universiteiten gedwongen hun onderzoeken omwille van de financiering af te stemmen op de bedoelingen van het bedrijfsleven — een ronduit perverse ontwikkeling).

  Zo mag ook de kennis die op school wordt onderwezen niet al op voorhand aangepast zijn aan wat in een bepaalde tijd als nuttig of onnuttig wordt beschouwd. Toepasbaarheid is hier evenmin uit den boze als binnen wetenschappelijk onderwijs, maar het is nog wat anders om van die toepasbaarheid het belangrijkste criterium te maken. Dat is wat er momenteel in de hervormingsplannen wel gebeurt.

  Onderwijs is uit de aard der zaak conserverend, schreef al Hannah Arendt, een overigens
  liberaal denkende filosofe die je niet snel op reactionaire denkbeelden zult betrappen. Het betekent dat het onderwijs gericht is op wat het verleden in petto heeft aan kennis en inzichten omtrent hoe onze wereld eruit ziet. Het gaat om wat wij, de volwassenen, vinden dat we onze kinderen moeten meegeven. Het is niet de taak van de school om de toekomst uit te vinden. Het is evenmin de taak van de school om leerlingen zich te laten aanpassen aan wat de politieke agenda van de dag is. Die politieke agenda is niet de agenda van het onderwijs. En
  leerlingen moeten niet leren om zich aan te passen, maar hen moet voldoende kennis en inzichten worden bijgebracht om om te gaan met wat in een gegeven tijd als politieke en maatschappelijke realiteit geldt. De relativiteit van het huidige neoliberale, consumentistische denken wordt alleen duidelijk wanneer je weet wat de geschiedenis aan andere mogelijkheden laat zien. Alleen zo schep je de mogelijkheid van werkelijke verandering. Die is zonder kennis van de geschiedenis niet eens mogelijk. En die is zeker niet mogelijk als je je in dat onderwijs vooral fixeert op toepasbaarheid en aanpassing aan de noden van de 'wereld van vandaag'. Als we daar op afgaan is geschiedenis in de huidige context nutteloos, net als Grieks natuurlijk, en Latijn uiteraard, en ja literatuuronderwijs ook. Allemaal onzin. Je kunt er niks mee dóén.
   

  Belevingswereld

  Als het gaat om toepassen en aanpassen dan komt ook altijd de belevingswereld van de leerling weer om de hoek kijken. 'Het behoeftendebat', zo noemt Van Den Branden dat in zijn opiniestuk. Hij heeft het in dit verband over 'leerbehoeften', wat nog iets anders is dan die belevingswereld waar ik het over had. Ook in dit debat dreigt begripsverwarring. Leerbehoefte is een wat verwarrende term; het suggereert een verschil met leerdoelen. Maar de behoefte is het bereiken van het doel, lijkt me toch. Waar het hier werkelijk om gaat is de vraag naar de beginsituatie van leerlingen. Iedere goed opgeleide docent — net als iedere schrijver, publieke spreker, opiniemaker etc. — weet dat je eerst moet vaststellen op welk niveau de leerling (de lezer, het publiek) zich bevindt. Je kunt het naamwoordelijk gezegde (inmiddels afgeschaft, zo heb ik begrepen) niet uitleggen als leerlingen niet eens weten wat een persoonsvorm is. Er is geen docent die de beginsituatie van leerlingen kan negeren. In dit geval over 'leerbehoefte' spreken, en al helemaal wanneer je het hebt over de noodzaak om uit te gaan van de belevingswereld van de leerling (want nogmaals: dat is waar ík het over had; Van Den Branden negeert dat in zijn stuk), is op zijn minst de suggestie wekken dat het hier om wat anders gaat dan om het bereiken van de gestelde doelen. 

  Er is een heel arsenaal aan didactische werkvormen dat je als docent kunt inzetten om leerlingen met een verschillende beginsituatie uiteindelijk op te tillen naar het einddoel. Een goede leerkracht maakt van dat arsenaal maximaal gebruik. Dus ja, meneer Voorhamme, ook van de computer als het zo uitkomt, maar weer niet om de traditionelere didactische werkvormen te vervangen, zoals u voorstelt. Bij Voorhamme gaat het om een doordrukje van wat in Nederland 'het studiehuis' heette, een project dat, zoals ik al schreef, heeft geleid tot een generatie scholieren die als verloren beschouwd moet worden, een project ook dat men in Nederland al snel weer heeft stop gezet. Een leraar is geen coach, ook al coacht hij bij tijd en wijle. Een leraar is evenmin iemand die voortdurend achter een katheder staat om klassikaal les te geven. En ja, meneer Van Den Branden, het is soms wél zinvol om kennis in je hoofd te stampen en netjes te reproduceren op een examen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om vocabulair of om topografische kennis (zonder dat stampen is zelfs geen toepassing mogelijk). Sommige dingen behoor je domweg te weten, ook zonder dat je een computer in de buurt hebt en een internetaansluiting. (Het is op zich wat vreemd dat Van Den Branden in een stuk waarin hij stelt dat als het over onderwijshervorming gaat het toch niet altijd zwart-wittelevisie moet zijn, zelf zo zwart-wit uit de hoek komt als er vragen worden gesteld bij de nogal zwart-witoplossingen die hervormers in huis hebben om alle, maar dan ook alle problemen op te lossen. Gelukkig schrijft hij wat later in zijn stuk dat de onderwijskwaliteit vooral afhankelijk is van de kwaliteit van de leraar). 

  Computers, iPads en ander elektronisch speelgoed — het is allemaal prima als hulpmiddel, maar het is geen waarde op zich. (Vreemd toch dat hervormers — in een poging om 'hip', om méé te zijn? — die hulpmiddelen als alleenzaligmakend voorstellen; in de tijd dat ik op de lerarenopleiding zat (begin jaren tachtig), was het ab-so-luut noodzakelijk om in de klas De Overheadprojector(!!!!!!) te gebruiken; zonder dat ding ging het niet — en op bord schrijven was toen beslist 'niet meer van deze tijd'). Om ook even pragmatisch te worden: computers zijn er in de meeste scholen inmiddels wel voorhanden. Dat dat voorlopig in speciale computerlokalen is — iets waar Voorhamme verregaande conclusies aan verbindt; hij ziet het als het bewijs dat computers dus eigenlijk niet in de school geïntegreerd zijn, maar worden afgezonderd, omdat, zo suggereert hij min of meer, men in scholen bang is van computers (zijn boek is niet geheel zonder humor) — dat dat vooral in speciale computerlokalen is, heeft meer met beschikbare middelen te maken dan met onwil van de mensen in het onderwijs zelf. En zelfs dan: computers op school zonder voor iedere school een team van ICT'ers dat continu paraat staat  om de veelvuldige mankementen op te vangen, leidt in de praktijk tot computerlokalen waar continu een deel van de computers defect is. Computers in de school vraagt om veel meer dan alleen investeringen in hardware en software; het vraagt ook om forse investeringen in de personeelssfeer. 

  Dat geldt eigenlijk voor alles waarmee hervormers komen aandraven wanneer ze schooluitval en andere maatschappelijke problemen op het conto van alleen het onderwijs schrijven. De grote verschillen in de beginsituatie van leerlingen zouden binnen de huidige structuren veel beter opgevangen kunnen worden als er meer geld beschikbaar werd gesteld. Je hoeft daarvoor echt het hele schoolsysteem niet op de schop te nemen. Integenstelling tot wat Voorhamme en de zijnen beweren is er met het Vlaams onderwijssysteem niet zo heel veel mis. De problemen in dat onderwijs zijn slechts een gevolg van politieke keuzes die hebben gemaakt dat de kloof tussen arm en rijk in onze samenleving steeds groter wordt. 

  Dat allochtonen daarvan in veel gevallen het slachtoffer zijn, zoals Voorhamme signaleert, staat buiten kijf. Maar, meneer Voorhamme, wat wil je in een land waarin zelfs allochtonen mét diploma door werkgevers niet worden aangenomen (daar hoor ik u niet over)? Wat wil je in een land waar in overheidsdiensten nauwelijks allochtonen werkzaam zijn. Wat wilt u in een stad als Antwerpen, waar het percentage Vlaams-nationalisten met een ongezonde afkeer van alles wat vreemd en anders is (zelfs Limburgers zijn er niet welkom, geloof ik) al sinds jaar en dag nationaal gesproken de hoogste toppen scheert? U wilt dan het onderwijs hervormen. Ik vrees dat dat de oplossing niet is. Het enige wat de knelpunten in het onderwijs kan oplossen is meer geld — niet een geldverslindende hervormingsoperatie die niets te maken heeft met de noden en de doelstellingen, met de zin van dat onderwijs zelf.

  Dédain

  Naast de in se neoliberale vooronderstellingen van de huidige hervormingsvoorstellen, is één van de grootste problemen het diepe en volstrekte wantrouwen aan de zijde van de hervormers en beleidsmakers als het gaat om leerkrachten, schoolbesturen en schooldirecties. Die worden niet of nauwelijks bij welk idee dan ook maar betrokken, maar krijgen vrijwel alleen te horen dat ze de 'noodzakelijke hervormingen' in de weg staan. Dat wantrouwen, of zeg maar gerust dédain aan de zijde van beleidsmakers blijkt niet alleen bij Voorhamme, het blijkt ook bij Pascal Smet — met volstrekt ontoelaatbare uitglijders over 'negentiende eeuwers' die voor de klas zouden staan — en bij nijvere commissievoorzitters als Georges Monard. Je ziet aan de beleidskant vooral cijferaars die met één oog op de noden van de arbeidsmarkt en een ander oog op de politieke noodzaak om te scoren nooit op het idee komen om zich eens af te vragen wat er precies is gemeten en met welke bedoeling, vanuit welke insteek die metingen zijn verricht. Sinds wanneer is de kwaliteit van iets onafhankelijk van de vooronderstellingen waarmee je die kwaliteit meet? Dát, zo zou je kunnen zeggen, zou nu eens wél de schuld van het onderwijs kunnen zijn: dat de huidige beleidsmakers al zo slecht zijn opgeleid dat ze niet meer hebben geleerd om zich bij het meest evidente vragen te stellen: dat kwaliteit nooit hetzelfde is als kwantiteit en dat telkens wanneer het wel zo wordt voorgesteld er stront aan de knikker is…      

  Gesprek

  Tot slot nog dit. Ik gaf bij het posten van mijn opiniestuk vorige week vrijdag al aan dat — enfin, dat het een opiniestuk was. Dat betekent dat je op sommige punten niet altijd even veel nuance kunt betrachten en wat sneller naar de algemene teneur grijpt dan naar details die nog enige relativering kunnen aanbrengen (ik schreef al dat niet alles wat Voorhamme in zijn boekje schrijft per se onzinnig is). Het is nu eenmaal hoe de media werken: een opiniestuk moet op zijn minst saillant zijn — het hoort bij, zeg maar, de beginsituatie van zo'n stuk. Dat is meteen een goede reden om het daar niet bij te laten. Ik ben dan ook blij dat er nog een gesprek met Robert Voorhamme zal volgen. Dat gesprek vindt nu eens niet in uitsluitend de
  privésfeer plaats, zoals mijn gesprek met minister Smet, zij het ook niet voor een zaal. Het zal in augustus in een klein gezelschap plaatsvinden — Voorhamme, ik en een moderator die er geloof ik voor moet zorgen dat we elkaar niet te lijf gaan — en zal worden gepubliceerd in De leeswolf (die het voor een wat grotere zichtbaarheid hopelijk op zijn site zal plaatsen).

 • Pin it!

  Nobody's

  De blogpost die ik een aantal weken geleden maakte over mijn gesprek met minister Pascal Smet keert niet terug (zie hier). Ik kan dat billijken. En het is niet dat anderen zich onbetuigd laten over kwesties die door de minister op de agenda zijn gezet. Via de uitgever wist ik al enige tijd dat er een boek van Robert Voorhamme zat aan te komen en ik was eigenlijk wel benieuwd wat deze Schepen van Onderwijs in Antwerpen over onderwijs te melden zou hebben.

  Genoeg om er terstond een opiniestuk in De Standaard aan te willen wijden (zie hieronder of hier). Het valt me altijd weer op dat in sociaaldemocratische middens de terminologie die hoort bij ook daadwerkelijk sociaaldemocratische opvattingen kwistig wordt gebruikt om vervolgens dat te verkondigen wat aan die opvattingen tegengesteld is. Noch in de voorstellen van Monard, noch in die van de minister zul je zien staan dat ze in feite het onderwijs helemaal willen afstemmen op wat de neoliberale ideologie decreteert. Integendeel, het staat vol met termen als 'gelijkheid', 'kansen', 'solidariteit' en meer van die zaken — maar als je goed kijkt, blijken die termen alleen gebruikt te worden om tot gelijkschakeling te komen (wat iets anders is dan gelijkheid), om leerlingen voor te bereiden op de werkelijkheid zoals zij nu eenmaal is. Het is daarop dat ik me in mijn stuk heb gericht.

  Uiteraard is dit een opiniestuk. Er staat in het boek van Vorhamme best een aantal zaken dat het overwegen waard is, maar typerend genoeg hebben die eerder betrekking op formele kwesties en niet op inhoudelijke. Ik wilde daar nu niet op ingaan.

  Een school van nobody's

  De ontmoedigende visie van Robert Voorhamme

  • vrijdag 15 juni 2012
  • Auteur:Marc Reugebrink


  OPI3_GC83R90BP010FO_15_ipad01.jpg.h380.jpg

  Flip Franssen/hh

  De tijden veranderen snel en het onderwijs moet mee, klinkt het al jaren.

   

  Onder de titel ‘De school is van iedereen' stelde onderwijsschepen Robert Voorhamme zijn hervormingsplannen voor het onderwijs voor. Oude wijn in nieuwe zakken, schrijft MARC REUGEBRINK, met een onprettige neoliberale afdronk.

   

  Alle onderwijshervormers zullen altijd beweren dat het onderwijs dringend hervormd moet worden. De meesten onder hen zullen verwijzen naar de ‘snel veranderende wereld van morgen' waarop het onderwijs maar beter voorbereid kan zijn. Anders verliest het onderwijs ‘de wedloop met de tijd'. Ik weet niet precies wat ik me daarbij moet voorstellen, maar in ieder geval is het ernstig. We staan blijkbaar aan de rand van de afgrond.

  Want dat is nog iets wat alle onderwijshervormers met elkaar gemeen hebben: die alarmistische ondertoon in alles wat ze zeggen. Wij, de burgers, de ouders van kinderen die nog in het onderwijs zitten, wij kiezers ook vooral, we moeten goed beseffen dat we de toekomst in de waagschaal stellen als we niet onmiddellijk de aanbevelingen opvolgen van de hervormers. Er is al veel te lang niets gebeurd en het is bijna te laat.

  Robert Voorhamme, ‘economist' (zoals hij zelf schrijft) en schepen van Onderwijs in Antwerpen (SP.A), is met zijn juist verschenen boek De school is van iedereen geen uitzondering . Net als al zijn voorgangers-onderwijshervormers doet hij het net alsof die voorgangers nooit hebben bestaan. Verwonderlijk is dat niet: als je je eigen ideeën als vernieuwend wil verkopen, hoe uitgekauwd ze ook zijn, doe je er goed aan de geschiedenis uit te schakelen. Tabula rasa maken, zo heette dat in de tijd dat er nog geen computers waren en men nog op wastafeltjes schreef. Control-alt-delete zou Robert Voorhamme als voorstander van ‘de digitale school' misschien zelf zeggen. Ik word er een beetje moe van, eerlijk gezegd.

  De noden van het bedrijf

  Al in 1902 verdedigde de Amerikaanse filosoof en pedagoog John Dewey de destijds noodzakelijk geachte hervormingen in het onderwijs met de snel veranderende tijden als argument. En wie de geschiedenis enigszins kent, weet dat dat argument al zo oud is als het onderwijs zelf. De noodzaak om te blijven evolueren is er in het onderwijs immers altijd. Maar in vroeger tijden gebeurde dat vooral door de intellectuele erfenis uit het verleden verder te ontwikkelen. Verandering is inherent aan kennis.

  Maar met erfenissen heeft Voorhamme dus niet veel op. Voor hem betekent vernieuwing dat het onderwijs vooral volledig afgestemd moet worden op de noden van vandaag. Bij een economist als Voorhamme kan het niet verbazen dat dat de noden van het bedrijfsleven blijken te zijn. Als Voorhamme het in zijn boek heeft over ‘doeltreffender onderwijs', bedoelt hij daarmee eigenlijk altijd onderwijs dat volledig beantwoordt aan de doelstellingen van hen die zuiver economisch redeneren. Dat is niet altijd even duidelijk, omdat hij het tegelijkertijd vaak heeft over ‘gelijke kansen', over ‘rechtvaardigheid' en nog een paar van die termen die binnen de politieke stroming waartoe hij behoort vroeger nog wérkelijk iets betekenden. Maar over spijbelaars en vroegtijdige schoolverlaters schrijft hij onomwonden: ‘Welk bedrijf kan het zich nog veroorloven een stijgend percentage van zijn productie te verliezen?' Voilà, de school is een bedrijf, de leerling is het product. Dat laat aan duidelijkheid niks te wensen over.

  De schuld van de scholen

  De economistische insteek maakt het Voorhamme mogelijk om te doen wat wel meer beleidsmakers zo graag doen: het onderwijs zelf de schuld geven van alles wat er misloopt in de wereld en hen die in het onderwijs werken verwijten dat ze daar niks aan willen doen. Dat het de kinderen uit de achterstandswijken zijn die uit de boot vallen, stelt Voorhamme meermaals voor als een fout van het onderwijs. Maar de fout ligt natuurlijk in het gegeven dat achterstandswijken überhaupt bestaan. Het is niet het onderwijs dat zulke wijken creëert of in stand houdt; het is de politieke keuze voor een economisch systeem. Precies het systeem dat Voorhamme nu juist vooral ten dienste wil zijn en waarop het onderwijs zo mogelijk nog meer afgestemd dient te worden.

  Het is verleidelijk om nu te zeggen dat niet het onderwijs moet hervormen, maar de samenleving, en dat die samenleving er al flink op vooruit zou gaan als politici hun verantwoordelijkheid eens zouden opnemen in plaats van allemaal mee te huilen met de wolven in het neoliberale bos. Maar het een staat natuurlijk niet los van het ander. Punt is wel dat de herauten van de onderwijshervorming, zeker als ze de zorg voor de kansarmen en allochtonen boven aan hun agenda plaatsen, die hervorming altijd zien in termen van de noodzakelijke afbraak van traditionele kennis. Die kennis zou niet bij de leerlingen ‘passen', niet op maat van hun ‘behoeften' zijn en zo medeoorzaak zijn van hun achterstand.

  Ook dat is een oud riedeltje uit de hoek van oude soixante-huitards: de belevingswereld van de leerling die gaat boven de noodzaak om domweg bepaalde dingen te leren. Dat kansarmen niet geholpen zijn als je ze een school aanbiedt waaraan nu juist datgene is onttrokken wat hen hogerop zou kunnen helpen, lijkt niet werkelijk door te dringen. ‘Kan ik als arbeidersjongen eindelijk naar het gymnasium, blijken ze het gymnasium afgeschaft te hebben', zo heette het al in de jaren zeventig in Nederland. We weten al sinds die jaren dat de belevingswereld van een kansarme leerling nu precies datgene is wat hem kansarm houdt: de thuissituatie die voor een schoolcarrière bepalender is dan wat ook.

  Voorhamme, die ook op dit punt net doet alsof het een nieuwe ontdekking is, weet dat ook. Maar toch ziet hij de oplossing in een school die in alles meer is toegesneden op de behoeften van leerlingen dan op datgene wat hen boven zichzelf uit kan laten stijgen. Hij heeft het wel voortdurend over talent ontwikkelen, maar bepleit tegelijk minder nadruk op kennis en meer op competenties en de afschaffing van elke drempel. Zittenblijven is demotiverend, stelt Voorhamme. Dat kan zijn. Maar het is ook zeer motiverend voor nog steeds het overgrote deel dat wél naar een volgend jaar gaat. Het geeft kinderen het gevoel dat ze daadwerkelijk iets hebben bereikt, dat sommige dingen in het leven moeite kosten maar dat het de moeite waard is die te overwinnen.

  Het wemelt in dit boek van cirkelredeneringen en tegenstellingen. Het beruchte ‘watervalsysteem' komt ter sprake, waarbij leerlingen ‘afzakken' naar onderwijsvormen die blijkbaar ook in Voorhammes eigen ogen niet veel voorstellen. Hij heeft het in deze context over onderwijsvormen waar geen oog meer is voor de talenten van de leerlingen. Dat zullen ze in het technisch en het beroepsonderwijs graag horen. Tegelijk moet dringend de gerichtheid op louter kennis in het voortgezet onderwijs dan weer worden afgeschaft. Hij heeft het over de afkeer van de computer in wat hij ‘de papieren school' noemt. (Stel u voor: ze werken op school nog met… boeken – met wát!?). Om vervolgens te constateren dat de digitale wereld al lang in de school is binnengedrongen. Dat niet alle leerlingen een computer hebben, heeft meer met gebrek aan middelen dan met onwil te maken.

  Wiki-onderwijs

  En dan: het grenzeloze vertrouwen dat Voorhamme in het internet stelt, is bijna aandoenlijk. Hij staat geen moment stil bij de vaak twijfelachtige status van zoiets als Wikipedia, en al helemaal niet bij de invloed die internetgebruik heeft op ons concentratievermogen. Tekstjes waar langer dan tien minuten naar gekeken moet worden, kunnen niet meer. We zullen ons onderwijs daar dan maar aan aanpassen zeker? En dan duikt nog een ideetje op dat in Nederland heeft gezorgd voor een generatie scholieren die als volledig verloren beschouwd moet worden. Het heette daar ‘het studiehuis'. De leraar was geen leraar meer, maar een coach. Een totaal mislukt experiment waar Nederland ijlings van is terug gekomen.

  Het ergste is nog dat de man het allemaal zo goed meent. Blind voor zijn eigen ideologische vooronderstellingen schetst hij een toekomstbeeld waarin leerlingen welgemoed toetreden tot een wereld waarover ze nooit ook maar één kritische vraag zullen stellen. Ze zullen flexibel zijn. Ze zullen de overtuiging hebben dat kennis altijd maar zeer beperkte houdbaarheid heeft en alleen de op dat moment geldende doelen dient. In de overtuiging zelfs dat je je kennis niet eens eigen hoeft te maken: je kunt het toch opzoeken op het internet? Voorhammes school voor iedereen zal een school van nobody's blijken te zijn, van mensen die geen zelfstandige burgers zijn met een gevoel voor democratie en rechtvaardigheid, maar producten van een bedrijf dat in de tabellen van de Oeso uitstekend scoort.

  Voorhamme.jpg


 • Pin it!

  Een gesprek met de minister

  'Mag je publiek verslag uitbrengen van een persoonlijk gesprek met een minister?', zo opende de blogpost die ik eerder vandaag op deze plek openbaar maakte. 'Ik twijfel', zo voegde ik toe.

  Minister van Onderwijs, Pascal Smet, stuurde mij naar aanleiding van mijn kerstessay in De Standaard (hier, hier, hier en hier, en ook opgenomen in Het geluk van de kunst) een mail met de vraag eens te komen praten. Ik had de verkeerde inzichten, meende hij. Onze lunch moest twee keer verschoven worden, eerst vanwege de busramp, nog wat later vanwege vakbondsperikelen. Maar vorige week mocht ik aanschuiven in restaurant 'De Daktuin' in het Vlaams Parlement.

  Een bepaalde reactie van iemand die beter dan ik op de hoogte is van de deontologische codes die gelden voor eerlijke journalistiek versterkten de al door mijzelf geformuleerde twijfel over de vraag of je over een persoonlijk gesprek publiek verslag mag doen. Er zijn verschillen tussen een blog enerzijds en de krant, de radio en tv anderzijds, maar die hebben vooral betrekking op het bereik, niet op het het publieke karakter ervan.

  Bovendien, ik voerde mijn gesprek met Pascal Smet niet met de bedoeling daaruit allerlei zaken openbaar te maken. Nu geloof ik niet dat in de oorspronkelijke post iets staat wat, zeg maar 'de kroon ontbloot', maar toch… Mij werd aangeraden één en ander toch eerst eens aan de minister voor te leggen om hem de mogelijkheid te geven daarop te reageren.

  De reden voor de oorspronkelijke post was niet de behoefte om eens flink uit de school te klappen. Maar het gesprek lag zozeer in het verlengde van wat ik hier en elders over onderwijs al heb geschreven, en over mijn bekommernis daarmee, dat het niet eens bij me opkwam dat ik daarmee misschien toch een stilzwijgende afspraak schond.

  Wellicht keert die oorspronkelijke post nog terug.

 • Pin it!

  Een lekker lang stuk

  screenshot_53.jpg

   

  Soms vraag ik me wel eens af hoe het toch komt dat bij introducties en samenvattingen zo ontzettend veel verloren gaat. Nog niet zo lang geleden werd ik door een presentatrice aangekondigd als een auteur die zichzelf omschreven zou hebben als 'iemand met enkel een onderbuik en een overvloed aan gal'. Daarmee was de toon gezet. En ja, die omschrijving komt uit het kerstessay in De Standaard en staat ook in Het geluk van de kunst — maar daar staat toch ook duidelijk te lezen dat dat nu juist precies is wat ik niet wil zijn. Er staat dat de ergernis of zelfs woede die de krant me dagelijks oplevert het mijzelf soms moeilijk maakt om me nog te onderscheiden 'van het gajes dat de internetsites teistert met de van niets dan ressentiment en eigenbelang getuigende scheldkanonnades tegen alles en iedereen' — een onderscheid dat ik toch graag zou blijven maken. En verder staat er nog dat het elke ochtend een moeizame weg terug is naar de redelijkheid die ik zou willen behouden juist om mijzelf niet te moeten afschrijven als iemand met enkel een onderbuik en een overvloed aan gal. Zeggen dat ik mijzelf omschrijf als iemand met enkel een onderbuik en een overvloed aan gal is dus niet juist.

  Punt is: het heeft op het moment dat je toch zo wordt omschreven weinig zin om er tegenin te gaan. Het maakt meteen alles problematisch en vervelend. De presentatrice voelt zich slecht en wordt dan bijvoorbeeld narrig; ze wordt immers publiekelijk neergezet als iemand die er maar wat uitkraamt en daarmee vooral laat zien dat ze het werk van de auteur die ze introduceert niet echt heeft gelezen. En de auteur zelf wordt op slag pedant. Hij laat het maar zo. Ik liet het maar zo. Het valt blijkbaar niet te vermijden.

  Het gebeurt ook in recensies natuurlijk — iets waarover ik me vroeger minder druk maakte dan nu, omdat ik zelf het vertrouwen kwijt ben dat een willekeurige lezer werkelijk weet heeft van de vooronderstellingen van de recensent, vooronderstellingen die in veel gevallen logischerwijs leiden tot een wat vernauwde blik en een soms wat gekleurde weergave van wat een bepaalde auteur bedoeld of gezegd zou hebben. Het stuk dat Willem Jan Otten afgelopen vrijdag in NRC Boeken schreef (tabblad 'besproken in nrc') is zonder meer sympathiek: het is mij duidelijk dat hij vanuit zijn eigen vooronderstellingen worstelt met die van mij, en dat zijn vooronderstellingen het hem onmogelijk maken om dat wat ik voorsta werkelijk mee te voelen. 'Ik kan er mee lezen, maar niet mee leven', schrijft hij — en ik zou willen zeggen: het was raar geweest als hij dat wel had gekund.

  Otten heeft zich tot een waarheid bekeerd die de mijne nooit zal kunnen zijn en dus is het logisch dat hij vindt dat ik halverwege blijf steken in wat ik vervolgens voorsta. Zijn mensbeeld, en zijn idee van wat pas werkelijk menselijk is, is een afgerond geheel, terwijl voor mij nu juist het niet afgerond zijn van de mens de essentie van zijn menselijkheid vormt. Voor Otten is het feit dat ik kanttekeningen plaats bij de heiligverklaring van de ontgrenzing in met name artistieke kringen een duidelijk teken dat ik begrenzing wil, terwijl het voor mij gaat om het zoeken naar begrenzing. Ik voer hem 'werkenderwijs', schrijft hij naar iets dat hij al vermoedt 'zonder het te begrijpen: het "zekere" besef van onzekerheid waar de mens in staat, wordt gedragen door een verlangen naar zekerheid. Naar een geloof.'

  Interessant dit. We zullen daar nooit uitraken. En het verschil kleurt heel sterk zijn lezing van mijn boek, ook waar hij het heeft over het feit dat ik voor hem nooit echt persoonlijk lijk te worden. Ook hier zit zijn eigen persoonlijkheid hem in de weg, lijkt me. Over het persoonlijke en bovenpersoonlijke staat een lang essay in het hart van het boek, een essay waarin ik meermalen juist heel persoonlijk word.

  En ik vraag me al lezend af of er niet ook nog een ander beeld meespeelt, dat waarin ik de hardnekkige verdediger van de autonomistische poëtica zou zijn zoals die in de jaren tachtig en negentig door zowel voor- als tegenstanders tamelijk versmald werd weergegeven. Volgens Otten zou literatuur voor mij gaan over mislukken. Dat is regelrechte onzin. Dat staat nergens. Er staat wel dat in de wijze waarop de poëtica's van Kouwenaar en Faverey altijd werden (en nog steeds vaak worden) weergegeven het gedicht altijd een prachtige mislukking is — maar dat ik er aan toevoeg dat al in de jaren tachtig het niets en het paginawit voor mij het tegendeel waren van de mystieke ervaring die het voor de werkelijke witdichters was, Otten ziet het niet. Of wil het niet zien.

  Zoals hij ook niet ziet dat het wat vreemd is om mij als dichter voor te stellen, zoals hij doet  ('een essay over geluk, geschreven door een dichter van even in de vijftig', zo typeert hij het boek). Mijn laatste dichtbundel dateert van 21 jaar geleden. Reden genoeg om toch een iets andere omschrijving van mijzelf te geven dan die van 'dichter' en om op iets anders te focussen dan enkel de dingen die ik in dit boek over poëzie zeg (Het geluk van de kunst is geen boek over poëzie, zoals je na Ottens stuk zou kunnen denken).

  Hoe dat ook zij: Otten bespreekt mijn boek angstvallig vanuit uitsluitend een meer metafysische benadering van de problemen die ik bespreek, terwijl de belangrijkste stelling van het boek nu juist is dat ook die benadering in het huidige tijdsgewricht van nul of generlei waarde meer is. Het gaat er niet om of Otten een gelovige neo-katholiek is en ik een ongelovige op zoek naar een meer wereldse ethiek, hoe belangrijk en wezenlijk de daaruit voortvloeiende discussie voor mij ook is en blijft — het gaat erom dat de 'relevantie' van die standpunten niets meer met de inhoud ervan te maken heeft. Het gaat er niet om of we van God zijn of van onszelf. Het gaat erom dat we vandaag de dag volledig van de markt zijn. Het is een punt dat Otten in zijn recensie zo goed als onbesproken laat. Mijn verzet tegen de grenzeloosheid die in artistieke middens als incontournable wordt beschouwd, wordt vooral gemotiveerd door het feit dat die grenzeloosheid de markt in de kaart speelt. En door het gegeven dat die markt van ons louter economische eenheden maakt, economische eenheden die in God geloven of juist niet in God geloven, die twijfelen en zichzelf humanistisch of posthumanistisch, post- of zelfs postpostmodern definiëren — ze doen maar, het maakt niet uit, Otten schrijft als neo-katholiek over de twijfelaar Reugebrink, who cares? Wat levert het op, daar gaat het om!

  En om in dat cynisme even door te redeneren: gaat een lezer na zo'n stuk dat boek van mij kopen of niet? Weet de lezer wat ik weet, wat de meesten die 'in' de literatuur zijn wel weten: dat er in deze bespreking een verschil in levensopvatting bepalend is voor de toon en de gevelde oordelen? En zijn die vooronderstellingen in een klimaat waarin een recensie toch vooral functioneert als een consumentenadvies — ondanks de bedoelingen van de recensenten — eigenlijk nog wel van tel?

  Wat me niet verhindert Ottens stuk boeiend te vinden in juist de evidente verschillen tussen hem en mij. Ik zou alleen gewild hebben dat hij mijn romans er wat meer bij had betrokken.

  Ach, het geluk van lange stukken in de krant…

  Waar ook de krant zich tot de meer hijgerige varianten bekent, wordt het probleem van de misrepresentatie op grond van een duidelijk verschil in vooronderstellingen meteen weer nijpender. Rob Schouten schreef in Trouw vandaag een opiniestuk waarin Het geluk van de kunst ook langskomt. Hij concludeert onder andere dat ik zou willen 'dat de literatuur op zoek moet gaan naar nieuw engagement, zich meer op de omringende werkelijkheid moet oriënteren'. Nee, dat heb ik nergens geschreven. Ik schrijf integendeel dat literatuur wat mij betreft altijd op die omringende werkelijkheid georiënteerd is en ook altijd is geweest en dat zij in die zin altijd geëngageerd is en was (ook als zij niet over de multiculturele samenleving gaat of over de strijd tussen rechts en links). De stelling in mijn boek is nu juist dat het de literatuurbeschouwers zijn die geweigerd hebben om literatuur als zodanig te lezen.

  Als het gaat om de opsluiting van de literatuur in het reservaat, is Rob Schouten zelf bepaald niet zonder zonden. Hij is één van de prominente vertegenwoordigers van het anything goes dat er in de Nederlandse literatuur voor heeft gezorgd dat eigenlijk niets er nog toe doet. Ook in zijn column stelt hij nu weer vast — met, lijkt het, een totaal onbegrip van waar het werkelijk om gaat — dat de vijanden van het populisme nogal verzuild lijken. Anders waren ze er geen vijand van, stupid. Het is de diversiteit die ten onder gaat in het geweld dat door de unificerende marktwerking op alle sectoren van het maatschappelijk en cultureel leven wordt uitgeoefend.

  Maar voor het overige is het een vlot stukje. En ja, een beetje… nee, misschien niet populistisch maar toch wat tendentieus. Vormt de commercie echt een bedreiging voor de roman? zo luidt de kop. En je voelt aan je water dat er hier bedoeld wordt: nou, dat valt reuze-mee hoor, dat is alleen maar weer gezeur van hautaine schrijvers. Hij heeft het over 'aanvalletjes uit hogere kringen'. Zo, daarmee staan we er allemaal weer gekleurd op: Thomése, ik, Bas Heijne, Jos Joosten en zelfs Elsbeth Etty geloof ik. De enige die hier werkelijk hautain is, is Schouten. Die heeft niet eens door dat de culturele elite allang niet meer door de schrijvers wordt gevormd, maar door journalisten als hij, die hun vanzelfsprekende toegang tot de media naar eigen willekeur gebruiken om die of die in de hoek te zetten.

  Maar uiteraard ben ik blij en heel dankbaar voor alle aandacht. Een lekker lang stuk in NRC, meldde mij iemand. Lekker lang. Voorpagina boekenbijlage. Voilà. U hoeft dat niet eens meer te lezen. Dat zegt genoeg.